March 22, 2023

Cicero etterlyste debatt i Nettavisen: Nektet selv å møte Klimarealistene hos Fredrik Solvang.

 

Cicero etterlyste debatt i Nettavisen: Nektet selv å møte Klimarealistene hos Fredrik Solvang

AVLYST: Programleder Fredrik Solvang i Debatten på NRK skulle ha debatt mellom Cicero og Klimarealistene. Det ble det ikke noe av: - Debatter der uvitenskapelig synsing skal imøtegås, overlater vi til andre typer aktører, skrev Ciceros kommunikajonsdirektør Christian Bjørnæs i avslaget til NRK.

AVLYST: Programleder Fredrik Solvang i Debatten på NRK skulle ha debatt mellom Cicero og Klimarealistene. Det ble det ikke noe av: – Debatter der uvitenskapelig synsing skal imøtegås, overlater vi til andre typer aktører, skrev Ciceros kommunikajonsdirektør Christian Bjørnæs (innfelt) i avslaget til NRK. Foto: Stian Lysberg Solum / Cicero (NTB scanpix)

 

I Nettavisen advarer Cicero mot å idiotforklare motstandere. Til NRK sier Cicero nei til å debattere med «legfolk som fornekter klimavitenskapen».

I slutten av februar hadde NRK Debatten planlagt en debatt der Cicero Senter for klimaforskning skulle svare på påstander fra Klimarealistene, en organisasjon som er skeptisk til at klimaendringer er varige og at de er menneskeskapte.

Debatten ble avlyst samme dag som den skulle holdes. I stedet ble programmet viet bråket rundt etterlønna til den nå avgåtte fiskeriministeren.

– Debatten-redaksjonen hadde lagt opp til en sending der vi blant annet skulle ta for oss noen av de mest sentrale påstandene om klimaendringene fra dem som ikke mener de verken er menneskeskapte eller farlige. Disse tre påstandene skulle fremføres av Morten Jødal og Jan-Erik Solheim (fra Klimarealistene, red, anm). Vi ønsket at de skulle imøtegås med vitenskapelige argumenter av Bjørn Samset ved Cicero og Tore Furevik ved Bjerknessenteret, skriver programleder Fredrik Solvang i en e-post til Nettavisen, som svar på våre spørsmål om avlysningen.

Les også: Én ting ved Norge irriterer Hans-Wilhelm Steinfeld grenseløst: – Toskeskapen kjenner ingen grenser

Mens Furevik var klar til debatt, hadde Cicero takket nei, forklarer Solvang.

– Det var flere grunner til at det ikke ble noe av sendingen, blant annet at Cicero valgte å trekke seg med følgende begrunnelse: «CICERO har siden februar 2017 hatt en policy om at våre forskere ikke deltar i debatter med legfolk som fornekter klimavitenskapen», (og at) «debatter der uvitenskapelig synsing skal imøtegås, overlater vi til andre typer aktører».

Vil ha debatt, men

Svaret fra Cicero var skrevet av kommunikasjonsdirektør Christian Bjørnæs, som bare noen dager senere tok varmt til orde for å debattere klimasaken:

 

«Det er viktig å diskutere klimapolitikk. Det er nettopp gjennom diskusjon at politikk og endring får legitimitet. […] Som forskningsinstitutt gjør vi vårt for at debatten om virkemidler skal være konstruktiv, nyansert og tilgjengelig», skrev Bjørnæs i en kronikk i Nettavisen 4. mars.

Det er viktig for debatten at folk deltar og føler seg hørt, og «det hjelper ikke å klistre merkelapper på hverandre og idiotforklare meningsmotstandere», skrev Bjørnæs videre i den samme kronikken.

Les også: Dyster trend for norsk økonomi: Mindre grønt og mer oljeavhengig

Morten Jødal, leder for Klimarealistene, var en av de to som var innkalt til debatten. Han er mektig provosert av holdningen til Bjørnæs, og mener det er nettopp å idiotforklare han gjør.

– Det er en grusomt nedlatende holdning. Vi har fagfolk som langt overgår kompetansen i de norske klimaforskningsmiljøene. De kan diskutere politikken, men ikke det vitenskapelige grunnlaget. Cicero ble opprettet som et senter for klimapolitikk. Det er det de vil drive med. Det er ikke noen tvil om at klimamodellene feiler, men dette vil de altså ikke diskutere, sier Jødal.

Fikk ikke noen begrunnelse

Ifølge Jødal er det en generell holdning i norske medier ikke å slippe til folk som er skeptiske til de rådende teoriene om klimaendringer:

– De som har et annet syn i klimadebatten skal ikke slippe til. Jeg skjønner ikke at ikke dette bryter med Vær Varsom-plakaten, sier Morten Jødal.

Les også: Det er det å IKKE stille spørsmål ved klimasannhetene som er uvitenskapelig

Fagredaktør i NRK og fungerende redaktør for NRK Debatten, Marius Tetlie, avviser imidlertid at det er politiske årsaker til at denne debatten ble avlyst:

– Vi har en rekke sendinger og temaer gjennom uka. Det er vanlig at vi jobber parallelt og gjør løpende vurderinger. Mot denne sendinga jobbet vi mot klima, men så dukket saken om fiskeriminister Sivertsen opp. Vi kommer til ha klimadebatter framover, og har ingen politikk om at noen ikke skal få slippe til på våre sendeflater, sier Tetlie til Nettavisen.

Men NRKs nylig nedsatte klimagruppe, med en nyformulert strategi for klimajournalistikken, gir likevel noen klare føringer for journalistene. Der står det blant annet:

«Dersom NRK ofte løfter frem debatten om hvorvidt klimaendringene er menneskeskapte, kan vi gi publikum inntrykk av at forskerne er mer uenige enn de faktisk er».

– De er ikke vitenskapelige

Slik utdyper Christian Bjørnæs hvorfor Cicero ikke vil debattere med Klimarealistene:

– Når vi stiller til direkte debatt, må det skje på vitenskapelige premisser. Det blir det ikke når det er Klimarealistenes synspunkter som skal legges til grunn for debatten. Klimarealistene har ikke vitenskapelig dekning for sine påstander.

Mediene bør heller innkalle politikere eller ikke-statlige organisasjoner til å ta debatten med Klimarealistene, synes Bjørnæs.

– Vi bruker store ressurser hvert år på å formidle naturvitenskapelig forskning i media og gjennom sosiale medier, men vi ønsker ikke å stille i en debatt med folk som ikke forholder seg til vitenskapelige spilleregler. Utgangspunktet til Klimarealistene er tilbakevist mange ganger. De baserer seg ikke på publisert forskning.

At han i Nettavisen likevel oppfordrer til debatt, kommenterer Bjørknæs slik:

– Klimapolitikken må vi kunne ha en åpen og ærlig diskusjon om, men en debatt basert på alternative fakta om vitenskap kan vi ikke stille opp i. Klimaforskningen forholder seg til grunnleggende fysiske og kjemiske lover.

– Kan du forstå at et slikt avslag kan oppfattes som litt arrogant?

– Vi er ute og diskuterer klimaforskning i veldig mange sammenhenger. Vi har arrangert mange debattmøter om bompenger, kosthold, fortetting, vindkraft og andre temaer relatert til klimapolitikk, og vi har invitert bredt og utenfor det vi vanligvis gjør for å få tak i vanlige folk. Så jeg synes ikke dette gjør oss utilgjengelige eller arrogante. Vi har også brukt mye tid de siste 15 årene på å diskutere med folk i Klimarealistene.

– Er ikke de siste ukenes Facebook-fenomener en god anledning til å fremføre hva dere mener er viktig i beste sendetid?

– Min oppfatning er at folk i disse gruppene ikke først og fremst er skeptiske til det naturvitenskapelige grunnlaget, men til klimapolitikken, som vi altså absolutt må diskutere.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *