December 9, 2023

Nekter å gi opp: – Håper statsråden sover dårlig om natten! Tatt fra NETTAVISEN (Ad nedleggelse av Ullevål Sykehus)

 

 

 Ad nedlegging av Ullevål sykehus, Oslo. Nå må regjeringen og Høyre komme til fornuft!!!!! Viktig for Oslo og resten av landet!!!

Ap og Sp i Oslo presser regjeringen i spillet om Ullevål sykehus, viser dette ferske høringssvaret.  Med VIDEO!

 https://www.nettavisen.no/nyheter/nekter-a-gi-opp-haper-statsraden-sover-darlig-om-natten/s/12-95-3424308458

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *