17. January 2022

Hinckley-brannen 1894 (Minnesota, USA)og Miramichi-brannen 1825 (Canada) Fra Wikipedia, den frie encyklopedi. Også storbranner i USA/ Canada før CO2/ klimahysteriet!

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Hinckley-brannen_1894

Hinckley-brannen 1894

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Hopp til navigeringHopp til søk

Hinckley-brannen 1894
Hinckley, Minnesota after the 1894 fire.jpg

Hinckley etter brannen i 1894
Dato 1. september 1894
Tidspunkt ca. kl. 15 lokal tid
Ulykkessted Hinckley-området, Pine County, Minnesota, USA
Årsak Skogbrann (ildstorm)
Tall
Omkomne Minst 418

Hinckley-brannen 1894
46°00′40″N92°55′24″V

Hinckley-brannen 1894(i USA kalt The Great Hinckley Fire) var en av de mest dødbringendeskogbrannervi kjenner. Den brøt ut 1. september og rammet et område mellomDuluthogMinneapolisiMinnesota, USA, deriblant den lille byen og jernbaneknutepunktetHinckley. Ulike kilder angir antall omkomne til mellom 418 og 800. Iallfall omkom langt flere enn under den mer kjente bybrannen i Chicago 1871. Samtidig ble hundrevis av mennesker under ytterst vanskelige forhold evakuert med tog – takket være togpersonalets dyktighet, dømmekraft og mot. Mange omkomne hadde skandinavisk opphav.

Brannen raserte minst 810 km² (over 1200 km², skrev St.Paul Pioneer Press 24. aug. 1994[1]). Samme dag ble også store områder nord og øst for Hinckley, dvs. mellomEau ClaireogSuperioriWisconsin, rammet av branner som ødela store områder og seks småbyer eller landsbyer. Hvor mye av dette som skyldtes Hinckley-brannen, enten direkte ved spredning eller indirekte ved at denne brannen skapte vindøkning lenger øst og nordøst, er ikke kjent. Ca. 100 omkom i Wisconsin.

Hinckley-brannen minnet mye om den mer omfattende og trolig enda voldsommerePeshtigo-branneni Wisconsin og Michigan 8. oktober 1871. Dette gjelder både forholdene da brannen brøt ut, været i ukene og månedene før brannen (Haines & Sando 1969), og forløpet av selve brannen. Som Peshtigo-brannen var Hinckley-brannen enetterhogst-brann(USA-engelsk «post-logging fire»), dvs. at den ble utløst eller iallfall forsterket av hensynsløs hogst.

Forhistorien[rediger|rediger kilde]

Jomfruelig skog, dominert av kjempemessige furutrær, trakk til seg tømmerhoggere og jernbanebyggere i det fylket som fikk navnet Pine County. Jernbanen St.Paul–Duluth via Hinckley ble fullført i 1870, og fra Hinckley gikk en annen linje mot sørvest, til St.Cloud. I 1885 ble Hinckley godkjent som by. I 1894 hadde den snaut 1400 innbyggere. Daglig passerte eller stoppet 22 tog i den lille byen på den tiden.[2]

Hinckley bestod mest av trehus. Den hadde ingen værstasjon. Derfor er opplysninger om været – en avgjørende faktor ved utviklingen av skogbranner – basert på øyenvitneskildringer og målinger fra de fire mest nærliggende værstasjonene.

Den varme tørkesommeren[rediger|rediger kilde]

Våren 1894 var våt i området, og den ble etterfulgt av den tørreste eller nest tørreste sommeren som er registrert.St. Paul, ca. 120 km sør for Hinckley, fikk 51 mm i juni–august, mot normalt ca. 270 mm; Sandy Lake fikk under 30 mm, og ingen nedbør de to siste månedene før brannen (Haines & Sando 1969). Lokalebygergjør ofte at sommernedbøren kan variere mye fra sted til sted, men intet tyder på at sommeren var mindre tørr i Hinckley enn på værstasjonene; den kan like gjerne ha vært enda tørrere. Våren var varm, og i motsetning til før Peshtigo-brannen var også sommeren uvanlig varm. Dette bidrog til at tørken kan ha vært enda verre enn før Peshtigo-brannen i 1871. Som da steg temperaturen kraftig de siste to døgn før brannen, samtidig som denrelative fuktighetensank. 1. september ble det målt maksimumstemperaturer på 31-34 °C, og temperaturen kl. 14 var 7-9 °C høyere enn til samme tid to dager før. Vindstyrken var på vel 30 km/t,frisk bris. Hinckley-brannens forløp tyder på at vinden var sørlig, dvs. at luften kom rett fraprærien. Værstasjonen ved Collegeville registrerte en relativ fuktighet på 28 % kl. 14 (Haines & Sando 1969).

Hogsten var hensynsløs, akkurat som den hadde vært før brannene i 1871. I tillegg til at dette bidrog til ytterligere uttørring med mer sol og mer vind, hadde tømmerhoggerne etterlatt veldige mengder hogstavfall i de knusktørre områdene. Den viktigste forskjellen fra 1871 var at jernbanene var langt bedre utbygget nå, togene raskere – og Hinckley var et viktig knutepunkt. Mange branner skyldtes nok jernbanen – både jernbanearbeideres leirbål og bruk av ild for å rydde land stiftet branner, likeså gnistene fra damplokene. På den annen side kunne hundrevis av mennesker takke jernbanene, og ikke minst dyktig jernbanepersonell, for at de overlevde.

Branner siden juli[rediger|rediger kilde]

I 1894 hadde branner rast i omegnen av Hinckley siden juli. De fleste var menneskeskapte. De skyldtes at tømmerhoggere og andre hadde forlatt leirbålene uten å slukke dem, ild som var kommet ut av kontroll ved rydding av land, gnister fra damplok osv. (Haines & Sando 1969).[3]Men den lille byen var godt forberedt på en brann. Det gjaldt særlig Brennan Lumberyard, som hadde et velutbygget system avvannposteroghydranter.

Ved 12-tiden lørdag 1. september blåste et kraftig vindkast vestfra noen gnister ned på en tømmerlunne inne på sagbruket. Den tok fyr. Arbeiderne hadde fulle vannbøtter for hånden og fikk straks slukket ilden, og deretter stilnet vinden igjen. En lignende episode skjedde et par timer før ildstormen nådde Peshtigo i 1871.[4]I begge fall var den var et forvarsel om det som skulle komme.

Forløpet[rediger|rediger kilde]

Forholdene rundt Hinckley-brannens forløp er bedre kjent enn tilsvarende for Peshtigo-brannen. Det skyldtes vel delvis at den inntraff i dagslys. I tillegg fantes flere og bedre værobservasjoner nå enn i 1871. Detaljene vil nok likevel forbli ukjent, særlig når det gjelder antall omkomne.

I hovedtrekk forløp Hinckely-brannen omtrent slik: Som Peshtigo-brannen hadde den opphav i gamle og for det meste menneskeskapte branner. Ved titiden lørdag 1. september kom en bris fra sørvest – rett fra den knusktørreprærien. Den blåste liv i de ulmende brannene.[5]Ved 14-tiden registrerte Hinckley-folket at det brant kraftig i sør og sørvest. Kraftigere enn før. Det frivillige brannkorpset ble mobilisert og begynte å rulle ut slanger. Noe senere fikk Hinckley telegrafisk beskjed – den siste av den sorten – om at Pokegama, en småby ca. 15 km sørpå, stod i flammer. Ca. 14.45 stod flammene som en vegg øst, sør og vest for Hinckley. Alle som kunne krype og gå hadde forlatt byen for å stoppe brannen utenfor bygrensen.[6]Et unntak var telegrafisten, Tommy Dunn. Hans siste budskap, tilBarnum, lød slik: «Jeg tror jeg har stått for lenge». Han døde på sin post.[7]

Den farligste brannen kom sørfra. Ved 15-tiden hadde to branner ca. 8 km sør for Hinckley slått seg sammen. Brannen ble påvirket av eninversjon, dvs. at lufttemperaturen i et skikt av atmosfæren steg med høyden. Et stykke over bakken lå altså et lag med meget varm luft, og over dette et lag med kaldere luft. I første omgang virket inversjonen som et lokk, hvor røyken og branngassene samlet seg under. Så slo flammene gjennom, kanskje fordi branngassene under lokket tok fyr – og nådde opp i laget av kaldere luft. Dette skapte en kraftig omrøring av luften. Det oppstod enildvirveleller enildtornado. Den beveget seg hurtig og vokste til enildstorm[8], dvs. en brann så voldsom at den skaper sin egen vind. Et øyenvitne anslo at vinden under Hinckley-brannen kom opp i nærmere 130 km/t; grensen fororkaner 118 km/t. Så sterk vind kan rive tak av hus og rykke opp store trær med rot, og det er vanskelig å holde seg oppreist; flyvende gjenstander gjør det farlig å oppholde seg utendørs selv uten noen brann. En slik brann suger også til seg veldige mengder oksygen, slik at folk risikerer å bli kvalt av oksygenmangel. Jordrotasjonens avbøyende kraft (Coriolis-kraften) gjør at en stor ildstorm utvikler seg til etlavtrykk, enmesosyklon[9], hvor luften roterer rundt sentret – mot urviserne på den nordlige halvkule. Når brannen rykket frem med «syklonisk voldsomhet»[10], kan det altså tas bokstavelig. På den måten kan også vindfeltet rundt Hinckley-brannen ha påvirket brannene i omegnen.

En ildstorm lar seg ikke slukke, og den lar seg ikke stanse avbranngatereller av naturlige hindere som elver (iallfall ikke de som fantes i dette området). Den dør ikke ut før den blir kvalt av regn eller slipper opp for brensel. Det siste kan skje hvis vinden – kanskje den vinden ildstormen selv har skapt – snur slik at flammene blåses tilbake til utbrente områder.

Da vinden økte til storm, brølte brannsjefen ut en ordre om å gi opp slukkingen og søke tilflukt på en grushaug og i en dam som jernbaneselskapene hadde laget – for øvrig etter protest fra mange. En katolsk pater – som også hadde vært aktiv i brannkorpset – dirigerte de skrekkslagne menneskene etter evne bort til grustaket. Dette ble redningen for alle de over 100 som fulgte ordren. En mann fikk panikk, bad pateren dra til helvete og la ut på postveien nordover mot Duluth. 125 fulgte ham. Antall overlevende var null. En annen kilde oppgir at 200 begav seg nordover, dels i hestevogner. De tok seg over Grindstone River, som må ha vært for liten til å gi noen beskyttelse – og videre ut i en myr, som imidlertid heller ikke kunne beskytte dem. Kanskje den var nærmest tørrlagt etter den langvarige tørken (en annen kilde[11]oppgir at noen overlevde her).

Hinckley ble ikke bare satt i brann; det så ut som om den lille byen eksploderte. Den ble fullstendig utslettet, likeså fem andre småbyer og landsbyer. Brannen varte i bare fire timer, men raserte alt på sin vei. Minst 810 km² ble ødelagt (Haines & Sando 1969). Å løpe fra ilden var nytteløst. De som forsøkte ble innhentet av flammene, kvalt av oksygenmangel eller fikk lungene ødelagt av å puste inn overopphetet luft. Noen klarte å redde seg ved å hoppe i brønner eller dammer.[12]

Tre tog klarte å evakuerte mange. Men mange overlevende hadde alvorlige forbrenninger, lungeskader eller begge deler. Blant de omkomne fantes mange norskættede eller innvandrere fra Norge – utvandringen fra Norge startet for alvor i1866(Mørkhagen 2009). Navn som Henry Foss, Oscar Larsen og Nora Olsen tyder på norsk opphav.

Temperaturen steg til minst 1100 °C, kanskje 1600 °C eller enda mer. I tønner med spiker smeltet spikrene sammen til en eneste masse, og på Eastern Minnesota Railroads jernbanetomt smeltet stålhjulene på vognene fast i skinnene.[13]Den intense varmen gjorde at mange av de døde ble så oppbrent at de ikke lot seg identifisere.

Virkningene utenfor Hinckley[rediger|rediger kilde]

I landsbyen Sandstone, ca. 20 km nord for Hinckley, viste flammene seg i horisonten fire timer før de nådde stedet. Derfor begynte folk å pakke sammen de viktigste eiendelene og forberedte en rask flukt østover til Kettle River hvis nødvendig – i motsetning til Hinckley lå Sandstone nær en elv. Planen var å stanse ilden ved bygrensen i første omgang. Brannen kom nesten plutselig, fra nord, øst og vest. Ethvert forsøk på å slukke var håpløst, og innbyggerne la på flukt, mot elven. Men brannen rykket frem med slik fart at mange falt døde om før de rakk frem. 77 omkom her.

Duluth (ca. 110 km nordøst for Hinckley) ble ikke rammet av brannen, men luften var så stinn av røyk at gatelysene måtte tennes allerede lenge før kl. 16, mens solen ennå stod høyt på himmelen. Luften skal ha vært het som i en smelteovn, og dette ble tilskrevet brannen. Hvorvidt varmen i Duluth faktisk skyldtes brannen eller var forårsaket av den alminnelige temperaturstigningen, er vanskelig å si i ettertid. Målingene fra værstasjonene tyder på en varmebølge nettopp denne dagen (Haines & Sando 1969), og den tette røyken kan ha gjort at folk forbandt temperaturstigningen med brannen.

James Root og ekspressen fra Duluth[rediger|rediger kilde]

Tre tog befant seg Hinckley-området da brannen raste. Det ene hadde ca. 25 passasjerer og forlot Hinckley med kurs forSt. Cloudi sørvest. Så langt kom det ikke. En utbrent viadukt tvang lokføreren til å stanse, og 4-5 omkom under forsøket på å komme i sikkerhet.

De to andre togene var fulle av passasjerer og mennesker som var evakuert fra den brennende byen. Øyenvitneskildringene av disse evakueringene spriker i detaljene, men i hovedsak foregikk de trolig omtrent som følger:

Det ene toget hadde fem passasjervogner og tre godsvogner. Ca. 500 var om bord, flest kvinner og barn. Toget kom seg helskinnet vekk uten å ta fyr, og før heten ble så voldsom at skinnegangen ble ødelagt. I Sandstone stanset toget for å evakuere flere. De ønsket å bli for å forsvare hjemmene sine. Og også evakueringen med tog var farefull. Broen over Kettle River stod i full fyr, men brovokteren – som stod på post tross den truende faren – bad lokføreren skynde seg over. Han gjorde så. Broen holdt. Toget var bare kommet 700 m videre da den begynte å falle sammen. Etter å ha krysset 19 broer og viadukter – hvorav de fleste stod i brann – kom toget i sikkerhet i Superior ved den veldige sjøen av samme navn.[14]

For lokfører James Root og ekspressen nordfra ble situasjonen enda farligere. Dette toget hadde forlatt Duluth kl. 14. Ca. 15 km nord for Hinckley ble røyken tykk og luften kvelende. Snart var røyken så tett at lokføreren måtte tenne lyktene. Han håpet det skulle la seg gjøre å passere Hinckley, men ca. 1½ km nord for byen oppdaget han at toget stod i brann – varmestrålingen fra en ildstorm er så intens at brennbare gjenstander kan ta fyr langt unna de synlige flammene (varmestrålinger øker omtrent med 4. potens av denabsolutte tempatur). Og fra det brennende Hinckley kom folk løpende – minst 100. Mange av dem var mødre med små barn. Noen klarte å kaste seg om bord på det allerede overfylte toget. Andre falt sammen før de nådde frem. Atter andre ble frakjørt da Root fant ut at han ikke kunne vente lenger. Gjorde han det, ville alle sammen omkomme i flammene. Ildstormen nærmet seg. Han satte loket i revers og rygget det brennende toget. Dette var selvfølgelig en farlig manøver – både pga. brannen og fordi han risikerte at varmen kunne ødelegge skinnene slik at toget sporet av. Roots tog er da også kalt «The Suicide Express» («Selvmordsekspressen»).[15]Men alt annet ville være den visse død. Fyrbøteren, Jack McGowan, overøste Root – og seg selv – med vann.

Ca. 8 km nord for Hinckley stoppet lokføreren det brennende toget ved Skunk Lake. Det later til at brannen i toget ikke hadde krevd menneskeliv til da, noe som tyder på at toget må ha holdt ganske høy fart om de oppgitte avstandene stemmer. Deretter skal han ha falt sammen, svært forbrent og såret etter å ha blitt bombardert med glasskår fra vinduene da disse sprang.[16]Både toget og landskapet på begge sider stod i full fyr, og noen av de nærmere 300 passasjerene fikk panikk (på et tegning har toget minst fire vogner – hvis toget var overfylt på forhånd, og minst 100 mennesker ble evakuert i tillegg, kan atskillig flere enn 300 ha vært om bord). Andre forstod at eneste håp om redning lå i Skunk Lake, selv om den var tørket inn til en mudderpøl på omtrent fire mål. Mange nådde frem, men noen ble innhentet av flammene eller falt døde om på veien. Iflg. et øyenvitne ble den bevisstløse og døende James Root båret i sikkerhet av to menn.[17]Etter en annen versjon[18]var han ved full bevissthet og koblet loket fra det brennende toget før han han søkte tilflukt i Skunk Lake. Han finnes ikke på dødslistene.

Etter brannen[rediger|rediger kilde]

Brannene etter brannen[rediger|rediger kilde]

Brannene fortsatte etter at det som kalles Hinckley-brannen hadde rast fra seg, unntatt der det kom regn. Dette må formodentlig ha vært i form av lokale byger. I Cambridge ble tørken verre og verre frem til slutten av september (Haines & Sando 1969).

I dagene etter 1. september brant det voldsomt østenfor Hinckley og Duluth, og særlig i Wisconsin. Noen byer og landsbyer ble utslettet. Andre ble reddet – deriblantCloquetnær Duluth, som skulle bli utslettet av en like dødbringendebranni1918. Selv om et område brant, var det ingen garanti mot en ny brann; enkelte steder ble herjet av brann tre ganger på få dager. Hvor langt østover Hinckley-brannen eller vindfeltet rundt denne påvirket disse brannene, er ikke kjent. Vestenfor byenGreen Bay– kanskje i et område som ble rammet av Peshtigo-brannen i 1871 – kjørte et godstog utfor en kløft fordi en jernbaneviadukt hadde brent. Lokføreren og fyrbøteren reddet seg ut, men toget fraktet en mengde husdyr, hvorav mange ble drept.

Brannene i Minnesota spredte seg helt tilCanada. 5. september meldteUnited Pressat en voldsom brann hadde krysset grenseelven ved det på den tiden misvisende navn Rainy River, 350 km nordvest for Hinckley. Minst syv omkom på kanadisk side.

De usikre dødstallene[rediger|rediger kilde]

De første dagene etter brannen ble det antydet at opptil 1500 kunne ha strøket med, antagelig fordi mange hundre togevakuerte først var antatt omkommet. I dag antas Hinckley-brannen å ha krevd mellom 418 – det offisielle tallet på sikre dødsfoffere – og 800 menneskeliv. 248 døde ble gravlagt ved et monument som ble reist øst i byen[19]

Usikkerheten i dødstallene skyldes at mange døde ikke lot seg identifisere, at hele familier strøk med uten kanskje å ha hatt nære pårørende, at noen døde senere av senskader, og at et ukjent antall mennesker (deriblant minst 23 indianere) ikke stod i noe folkeregister eller hadde flyttet til området etter folketellingen i 1890. Videre er det usikkert hvor store områder som ble rammet av eller påvirket av Hinckley-brannen.

Enorme mengder dyr omkom. Da overlevende etter Hinckley-brannen begynte å returnere til det utbrente området en snau uke senere, var stanken fra de døde dyrene nesten uutholdelig.

Hjelpearbeidet og gjenreisningen[rediger|rediger kilde]

Hinckley-brannen ble (i motsetning til Peshtigo-brannen) temmelig straks kjent over store deler av USA. Selv om telegrafforbindelsen med området var brutt, ankom togene med evakuerte flyktninger steder som hadde forbindelse med hele landet. De nødlidende i Hinckley-området fikk hjelp så fort som råd var. I første omgang fikk de husly og pleie i Duluth og andre nabobyer. Det ble også samlet inn penger og alle slags varer (inkl. tømmer til husbygging) som ble samlet inn fra hele USA, og tilmed fra Canada. Deretter fikk de bygge opp nye gårder i de utbrente strøket. Pine Countys jordbruk fikk dermed et oppsving, med hovedvekt på poteter, frukt, grønnsaker og meieriprodukter.

Arven etter Hinckley-brannen[rediger|rediger kilde]

Byens store jernbanedepot ble gjenoppbygget nøyaktig som det var og ble gjort til The Hinckley Fire Museum. Jernbanen nordover til Duluth ble senere nedlagt, og traséen ble ombygget til en kombinertsykkelveiog snøscooterløype.

Hinckley-brannen bidrog til en økende interesse for en bedre skogskjøtsel og et mindre hensynløst forbruk av naturressursene. Likevel fortsatte rovhogsten – og etterhogst-brannene, ikke minst nettopp i Minnesota, til dels i de samme områdene som ble rammet i 1894. De største av disse var Baudette-brannen i 1910, som krevde 27 menneskeliv på sørsiden av Rainy River – og fremfor altCloquet-brannen 1918, med minst 453 omkomne. Den siste hadde hovedtyngden vestenfor Duluth, selv om den også sved av områder som hadde vært rammet av Hinckley-brannen 24 år før.

Referanser[rediger|rediger kilde]

 1. ^«Arkivert kopi». Arkivert fraoriginalen4. september 2006. Besøkt 4. mars 2006.
 2. ^http://www.hinckley.govoffice2.com/index.asp?Type=B_BASIC&SEC=%7BFD8DC19D-5036-4403-8C87-061FFE2E781A%7D
 3. ^Richard F. Snow: The Hinckley Fire;«Arkivert kopi». Arkivert fraoriginalen14. desember 2009. Besøkt 24. september 2010., besøkt 24. sept. 2010
 4. ^Pernin, Peter. The great Peshtigo fire : an eyewitness account. Madison, Wis.: State Historical Society of Wisconsin, 1971. Reprinted from the Wisconsin Magazine of History, 54: 246-272 (Summer, 1971).
 5. ^http://www.hinckley.govoffice2.com/index.asp?Type=B_BASIC&SEC=%7BFD8DC19D-5036-4403-8C87-061FFE2E781A%7D
 6. ^Richard F. Snow: The Hinckley Fire;«Arkivert kopi». Arkivert fraoriginalen14. desember 2009. Besøkt 24. september 2010., besøkt 24. sept. 2010
 7. ^http://www.hinckley.govoffice2.com/index.asp?Type=B_BASIC&SEC=%7BFD8DC19D-5036-4403-8C87-061FFE2E781A%7D
 8. ^«Arkivert kopi». Arkivert fraoriginalen24. september 2015. Besøkt 15. juni 2015.
 9. ^John Weaver & Dan Biko: Firestone Induced Tornado;http://rammb.cira.colostate.edu/visit/fire/video/fire_tornado.html
 10. ^http://www.hinckley.govoffice2.com/index.asp?Type=B_BASIC&SEC=%7BFD8DC19D-5036-4403-8C87-061FFE2E781A%7D
 11. ^http://www.hinckley.govoffice2.com/index.asp?Type=B_BASIC&SEC=%7BFD8DC19D-5036-4403-8C87-061FFE2E781A%7D
 12. ^Richard F. Snow: The Hinckley Fire;«Arkivert kopi». Arkivert fraoriginalen14. desember 2009. Besøkt 24. september 2010., besøkt 24. sept. 2010
 13. ^Richard F. Snow: The Hinckley Fire;«Arkivert kopi». Arkivert fraoriginalen14. desember 2009. Besøkt 24. september 2010., visited 24. Sep. 2010
 14. ^Richard F. Snow: The Hinckley Fire;«Arkivert kopi». Arkivert fraoriginalen14. desember 2009. Besøkt 24. september 2010., besøkt 24. sept. 2010
 15. ^«Arkivert kopi». Arkivert fraoriginalen4. september 2006. Besøkt 4. mars 2006.
 16. ^«Arkivert kopi». Arkivert fraoriginalen3. september 2011. Besøkt 25. april 2015.
 17. ^«Arkivert kopi». Arkivert fraoriginalen3. september 2011. Besøkt 25. april 2015.
 18. ^Richard F. Snow: The Hinckley Fire;«Arkivert kopi». Arkivert fraoriginalen14. desember 2009. Besøkt 24. september 2010., besøkt 24. sept. 2010
 19. ^http://www.hinckley.govoffice2.com/index.asp?Type=B_BASIC&SEC=%7BFD8DC19D-5036-4403-8C87-061FFE2E781A%7D

Litteratur[rediger|rediger kilde]

 • Donald A. Haines & Rodney W. Sando 1969:Climatic Conditions Preceeding Historical Great Fires in the North Central Region.North Central Experimentation Forest Service; US Department of Agriculture.
 • Sverre Mørkhagen 2009:Farvel Norge: utvandringen til Amerika 1825-1975;ISBN 9788205362956(8205362955).

 

 

Miramichi-brannen 1825

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Hopp til navigeringHopp til søk

Miramichi-brannen 1825 var blant de største og voldsomste av alle kjente skogbranner. Særlig områdene rundt elven Miramichi i New Brunswick, Canada ble rammet. Brannen krysset også grensen til Maine i USA. I løpet av 7. oktober og den påfølgende natt ødela den minst 10 000 km² og krevde minst 160 menneskeliv, men disse tallene er temmelig usikre, og tapet av menneskeliv kan ha vært langt høyere. Brannen skyldtes antagelig at en del gamle branner etter bråtebrenning i forbindelse med hogst og nyrydding blusset opp på grunn av sterk vind og forente seg i én eller flere ildstormer.

En varm og lang tørkesommer[rediger | rediger kilde]

Før europeerne kom, fantes i Sør-Canada og i det nordlige USA veldige områder med tykk skog, dominert av sværvokst weymouthfuru. Denne egnet seg bl.a. til skipsmaster, flaggstenger og materialer. Særlig på 1800-tallet foregikk en omfattende hogst, i første omgang nær østkysten. De meteorologiske observasjonene i 1825 var ytterst sparsomme, men som andre store skogbranner i den tempererte delen av Nord-Amerika kom Miramichi-brannen etter en tørkesommer. Mesteparten av New Brunswick fikk etter sigende ingen nedbør etter slutten av juli. Sommeren var varm også, og ennå i begynnelsen av oktober ble det dag etter dag målt temperaturer på opp mot 30 grader. Luften var tung og trykkende, desto mer fordi den noen steder også var fylt av røyk fra branner som hadde rast i dagevis.[1]

Forløpet[rediger | rediger kilde]

Det som ellers er kjent om Miramichi-brannen er basert på spredte og lokale øyenvitneskildringer. Brannen ble dannet under lignende forhold som Peshtigo-brannen og kan ha minnet om denne. Hvorvidt det egentlig var én brann eller flere atskilte branner, er ikke kjent.

7. oktober dreide vinden sørvestlig – den farligste vindretningen ved skogbranner i denne delen av Nord-Amerika (på dagen 46 år senere, ett døgn før Peshtigo ble utslettet, skjedde nøyaktig det samme i Midtvesten). De gamle brannene blusset opp. All den tørrvisne vegetasjonen gav dem næring, desto mer pga. alt hogstavfallet, og hogstfeltene var også mer utsatt for vinden enn den tykke skogen hadde vært. Og den tiltagende vinden gav brannene en voldsom fart. De vokste til ildstormer, drevet fremover av en vind de iallfall delvis hadde skapt selv. Noen steder kom vinden opp i orkanstyrke, og det dannet seg ildvirvler og antagelig ekte tornadoer. Store trær ble revet opp og kastet gjennom luften. Vinden var like uberegnelig som den var voldsom. Men i hovedsak var den sørvestlig, og antagelig meget tørr.

Telegraf, branntårn og andre muligheter for varsling fantes ikke i 1825. Denne delen av Canada hadde ennå ingen jernbaner, så evakueringen kunne ikke skje raskere enn en hest kunne galoppere. Noen steder klarte en i god tid å se, høre eller lukte hva som var i anmarsj.

65 år senere beskrev Louis Bubier det han hadde opplevd i Newcastle, da han var i tolvårsalderen: Før solnedgang steg noen veldige, svarte skyer langsomt opp i vest. Da det mørknet, hadde disse skyene spredt seg over mesteparten av himmelen. Noen antok skyene var vanlige bygeskyer med velkomment regn, og at en lysning i horisonten var nordlys. Og en fjern buldring ble antatt å være torden. Lyden bar godt i den stille kvelden. Da den vokste seg sterkere, forstod folk hva det var. Så – på et øyeblikk – ble det lyst som midt på dagen, og en tornado av ild rammet byen. På tre minutter stod hele Newcastle i full fyr. Folk og dyr fikk panikk og løp mot elven. Men noen trodde det var dommedag – en tanke som falt lett for overtroiske mennesker når de stod ansikt til ansikt med en brann de aldri før hadde sett maken til eller hørt om. Disse menneskene gav opp, satte seg rett ned – og omkom. Andre ble tatt av ilden før de nådde elven, og atter andre druknet. Louis Bubier selv og resten av familien kom seg ned i en dyp brønn og klarte seg bra.[1]

Omfanget og antall omkomne[rediger | rediger kilde]

Bare i Newcastle krevde brannen ca. 160 menneskeliv. Hertil omkom et ukjent antall av de ca. 3000 tømmerhoggerne i området.[2]

Omfanget av brannen er ikke kjent, men er et sted oppgitt til nærmere 16 000 km².[2]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ a b «Miramichi Fire of 1825». 9. oktober 2000. Arkivert fra originalen 13. mars 2012. Besøkt 30. desember 2011.
 2. ^ a b «Great Miramichi Fire: The largest fire ever in eastern North America». Government of New Brunswick. Arkivert fra originalen 13. oktober 2010. Besøkt 30. desember 2011.

546 thoughts on “Hinckley-brannen 1894 (Minnesota, USA)og Miramichi-brannen 1825 (Canada) Fra Wikipedia, den frie encyklopedi. Også storbranner i USA/ Canada før CO2/ klimahysteriet!

 1. Asking questions are genuinely pleasant thing if you are
  not understanding something totally, but this piece of writing gives pleasant understanding yet.

 2. hi!,I love your writing so a lot! percentage we keep up a correspondence more about your post on AOL?
  I need an expert on this house to unravel my problem. May be that’s
  you! Having a look ahead to see you.

 3. After checking out a few of the blog posts on your web site,
  I really like your way of writing a blog.
  I saved as a favorite it to my bookmark site list and will be checking back soon. Take a look at my web site as well and tell me what you think.

 4. I would like to thank you for the efforts you’ve put in writing this
  site. I am hoping to view the same high-grade
  content from you later on as well. In truth, your
  creative writing abilities has encouraged me to get my own blog now 😉

 5. After looking at a number of the blog articles on your web page, I honestly appreciate your technique of writing a blog.

  I book marked it to my bookmark webpage list and will be checking back soon. Please check out my web site too and tell me
  how you feel.

 6. I’m curious to find out what blog platform you are
  using? I’m having some minor security issues with my latest website and I would like to
  find something more secure. Do you have any recommendations?

 7. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d most certainly donate to this superb blog! I suppose for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to new updates and will talk about this site with my Facebook group. Chat soon!

 8. Hey! This is kind of off topic but I need some help from an established blog. Is it hard to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast. I’m thinking about creating my own but I’m not sure where to start. Do you have any tips or suggestions? Cheers|

 9. wonderful submit, very informative. I ponder why the other specialists of this sector don’t notice this.

  You should continue your writing. I am sure, you have a huge readers’ base already!

 10. Magnificent beat ! I wish to apprentice whilst you amend your web site,
  how can i subscribe for a blog website? The account helped me a appropriate
  deal. I were a little bit acquainted of this your broadcast
  provided brilliant clear concept

 11. Hi there! This post couldn’t be written any better! Reading through this post reminds me of my previous room mate! He always kept talking about this. I will forward this article to him. Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!

 12. Hi, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, fantastic blog!

 13. I think what you said made a lot of sense. However, what about this? what if you were to write a awesome headline? I mean, I don’t wish to tell you how to run your blog, but what if you added something to maybe grab folk’s attention? I mean BLOG_TITLE is kinda boring. You might peek at Yahoo’s front page and watch how they create news headlines to get viewers to open the links. You might add a video or a pic or two to grab readers interested about what you’ve written. Just my opinion, it would bring your posts a little livelier.|

 14. Hi , I do believe this is an excellent blog. I stumbled upon it on Yahoo , i will come back once again. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and help other people.

 15. Forget about spam and advertising mailings.Keep your real inbox clean and secure. 10 Minute Mail provides temporary, secure, anonymous, free, disposable email address for 10 minutes.

 16. ip adresleri kullanıcıların kullanarak internette gezinebilmelerine imkan tanıyan ve numaralardan meydana gelen , internet servis sağlayıcısı tarafından sağlanan bir hizmettir.İp adresinin takibi çok kolaydır.Bu yüzden VPN , proxy ve dns değiştirme gibi yöntemleri sizlere öneriyoruz.0 güvenli hale gelmeyeceksiniz ancak takiniz zorlaşacaktır.VPN hizmetleri ücretli yada ücretsiz 3. taraflar tarafından sağlandığı için güvenli sayılmazsınız ve bu hizmet ile birlikte başka sitelere giriş yaptığınız şifreler görülebilir giriş yaptığınız sitelerin bir listesi yada aktiviteleriniz başkaları tarafından görülebilir.

 17. Thanx for the effort, keep up the good work Great work, I am going to start a small Blog Engine course work using your site I hope you enjoy blogging with the popular BlogEngine.net.Thethoughts you express are really awesome. Hope you will right some more posts.

 18. Hi , I do believe this is an excellent blog. I stumbled upon it on Yahoo , i will come back once again. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and help other people.

 19. Thanx for the effort, keep up the good work Great work, I am going to start a small Blog Engine course work using your site I hope you enjoy blogging with the popular BlogEngine.net.Thethoughts you express are really awesome. Hope you will right some more posts.

 20. Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across. It extremely helps make reading your blog significantly easier.

 21. I love your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself? Plz reply back as I’m looking to create my own blog and would like to know wheere u got this from. thanks

 22. Hi , I do believe this is an excellent blog. I stumbled upon it on Yahoo , i will come back once again. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and help other people.

 23. I would like to thnkx for the efforts you have put in writing this blog. I am hoping the same high-grade blog post from you in the upcoming as well. In fact your creative writing abilities has inspired me to get my own blog now. Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a good example of it.!!!

 24. I love your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself? Plz reply back as I’m looking to create my own blog and would like to know wheere u got this from. thanks

 25. It is rare to discover a specialist in whom you might have some faith. In the world these days, nobody genuinely cares about showing others exactly how in this issue. How fortunate I am to have now found such a wonderful website as this. It is people like you that make a genuine difference currently through the suggestions they discuss.!!

 26. The camera work heightens this loss of individuality by filming everyone from the back or side whenever there is action, so close you can’t tell who is doing what, or were in relation to other people they are doing anything with.!!!

 27. Nice blog here! Additionally your website loads up very fast! What web host are you the usage of? Can I am getting your associate link on your host? I wish my website loaded up as quickly as yours lol!!

 28. Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across. It extremely helps make reading your blog significantly easier.>>>>

 29. Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across. It extremely helps make reading your blog significantly easier……!:

 30. Simply desire to say your article is as amazing. The clarity to your publish is simply great and i can think you are an expert in this subject. Well along with your permission allow me to snatch your RSS feed to stay updated with drawing close post. Thank you one million and please continue the rewarding work.|…

 31. I would like to thnkx for the efforts you have put in writing this blog. I am hoping the same high-grade blog post from you in the upcoming as well. In fact your creative writing abilities has inspired me to get my own blog now. Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a good example of it.

 32. Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across. It extremely helps make reading your blog significantly easier.

 33. Those are yours alright! . We at least need to get these people stealing images to start blogging! They probably just did a image search and grabbed them. They look good though!

 34. Greetings! Very helpful advice on this article! It is the little changes that make the biggest changes. Thanks a lot for sharing!

 35. Having read this I thought it was very informative. I appreciate you taking the time and effort to put this article together. I once again find myself spending way to much time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!

 36. Hi there! This post couldn’t be written any better! Reading through this post reminds me of my previous room mate! He always kept talking about this. I will forward this article to him. Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!

 37. This blog is definitely rather handy since I’m at the moment creating an internet floral website – although I am only starting out therefore it’s really fairly small, nothing like this site. Can link to a few of the posts here as they are quite. Thanks much. Zoey Olsen

 38. This blog is definitely rather handy since I’m at the moment creating an internet floral website – although I am only starting out therefore it’s really fairly small, nothing like this site. Can link to a few of the posts here as they are quite. Thanks much. Zoey Olsen

 39. I would like to thnkx for the efforts you have put in writing this blog. I am hoping the same high-grade blog post from you in the upcoming as well. In fact your creative writing abilities has inspired me to get my own blog now. Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a good example of it.

 40. Hi there! This post couldn’t be written any better! Reading through this post reminds me of my previous room mate! He always kept talking about this. I will forward this article to him. Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!

 41. Hi there! This post couldn’t be written any better! Reading through this post reminds me of my previous room mate! He always kept talking about this. I will forward this article to him. Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!!……

 42. Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely happy I found it and I’ll be book-marking and checking back frequently!

 43. I would like to thnkx for the efforts you have put in writing this blog. I am hoping the same high-grade blog post from you in the upcoming as well. In fact your creative writing abilities has inspired me to get my own blog now. Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a good example of it.

 44. Those are yours alright! . We at least need to get these people stealing images to start blogging! They probably just did a image search and grabbed them. They look good though!

 45. I would like to thnkx for the efforts you have put in writing this blog. I am hoping the same high-grade blog post from you in the upcoming as well. In fact your creative writing abilities has inspired me to get my own blog now. Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a good example of it.

 46. Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across.

 47. Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me.

 48. Hi, I do believe this is a great blog. I stumbledupon it 😉 I may return once again since I book-marked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide others.

 49. Hi outstanding blog! Does running a blog such as this take a lot of work? I’ve no knowledge of programming but I had been hoping to start my own blog soon. Anyway, should you have any recommendations or tips for new blog owners please share. I know this is off subject however I just wanted to ask. Cheers!|

 50. Those are yours alright! . We at least need to get these people stealing images to start blogging! They probably just did a image search and grabbed them. They look good though!

 51. I’m not sure exactly why but this blog is loadingextremely slow for me. Is anyone else having this problem or is ita problem on my end? I’ll check back later and see if theproblem still exists.

 52. I have been browsing online more than 2 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my view, if all site owners and bloggers made good content as you did, the net will be a lot more useful than ever before.|

 53. hello!,I really like your writing very a lot! percentage we keep up a correspondence extra about your post on AOL?I require an expert on this space to resolve my problem. Maybethat’s you! Taking a look ahead to look you.

 54. Hi there! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few months of hard work due to no backup. Do you have any solutions to stop hackers?|

 55. Great blog here! Also your site loads up fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up as quickly as yours lol|

 56. Hello there! I could have sworn I’ve been to this blog before but after checking through some of the post I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely happy I found it and I’ll be book-marking and checking back frequently!

 57. A person necessarily assist to make significantly articles I’d state. This is the very first time I frequented your web page and so far? I amazed with the analysis you made to make this particular submit extraordinary. Wonderful task!|

 58. I love your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself? Plz reply back as I’m looking to create my own blog and would like to know wheere u got this from.

 59. Heya i’m for the first time here. I found this board and I find It really useful & it helped me out much. I hope to give something back and help others like you helped me.|

 60. After I initially commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a remark is added I get four emails with the identical comment. Is there any way you can take away me from that service? Thanks!

 61. Hello my loved one! I wish to say that this article is awesome, great written and come with approximately all vital infos. I would like to see more posts like this .

 62. Asking questions are truly good thing if you are not understanding anything fully, except this postgives pleasant understanding even.

 63. Please let me know if you’re looking for a writer for your weblog. You have some really good posts and I feel I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d really like to write some material for your blog in exchange for a link back to mine. Please shoot me an e-mail if interested. Thank you!|

 64. Those are yours alright! . We at least need to get these people stealing images to start blogging! They probably just did a image search and grabbed them. They look good though!

 65. I’ll immediately grasp your rss feed as I can not in finding your e-mail subscription hyperlink or newsletter service.Do you’ve any? Please permit me recognize so that I could subscribe.Thanks.

 66. I was curious if you ever considered changing the page layout of your website? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having 1 or two images. Maybe you could space it out better?|

 67. I was pretty pleased to find this page. I want to to thank you for ones time just for this wonderful read!! I definitely savored every bit of it and i also have you bookmarked to see new stuff on your blog.|

 68. I’ve been surfing online more than 2 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all site owners and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before.|

 69. Having read this I thought it was rather enlightening. I appreciate you finding the time and energy to put this information together. I once again find myself personally spending way too much time both reading and posting comments. But so what, it was still worthwhile!|

 70. Generally I do not read post on blogs, however I wish to say that this write-up very compelled me to take a look at and do so! Your writing style has been surprised me. Thank you, very nice article.

 71. Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across.

 72. Those are yours alright! . We at least need to get these people stealing images to start blogging! They probably just did a image search and grabbed them. They look good though!

 73. I love your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself? Plz reply back as I’m looking to create my own blog and would like to know wheere u got this from.

 74. Thanx for the effort, keep up the good work Great work, I am going to start a small Blog Engine course work using your site I hope you enjoy blogging with the popular

 75. Hi , I do believe this is an excellent blog. I stumbled upon it on Yahoo , i will come back once again. Money and freedom is the best way to change,

 76. Greetings from Idaho! I’m bored to tears at work so I decided to browse your site on my iphone during lunch break. I really like the information you present here and can’t wait to take a look when I get home. I’m amazed at how quick your blog loaded on my phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, amazing blog!|

 77. Hi there, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam responses? If so how do you prevent it, any plugin or anything you can recommend? I get so much lately it’s driving me crazy so any assistance is very much appreciated.|

 78. Aw, this was an exceptionally good post. Taking the time and actual effort to make a top notch article… but what can I say… I hesitate a whole lot and never manage to get nearly anything done.

 79. Aw, this was a really nice post. Taking a few minutes and
  actual effort to generate a really good article… but what can I say… I hesitate a lot
  and don’t manage to get anything done.

 80. Great blog right here! Additionally your site lots up very fast! What web host are you the usage of? Can I get your affiliate hyperlink on your host? I want my website loaded up as fast as yours lol|

 81. Hi there! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers?My lzst blog (wordpress) was hacked and I ended uplosing a few months of hard work due to nno backup.Do you have any solutions to stop hackers?

 82. Hmm is anyone else experiencing problems with the images on this blog loading? I’m trying to determine if its a problem on my end or if it’s the blog. Any feed-back would be greatly appreciated.

 83. It is appropriate time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I’ve read this post and if I could I desire to suggest you few interesting things or advice. Maybe you can write next articles referring to this article. I wish to read more things about it!|

 84. Thanks for making the sincere try to provide an explanation for this. I think very strong about it and wish to learn more. If it’s OK, as you reach extra intensive wisdom, would you mind including extra posts similar to this one with additional info? It might be extremely helpful and useful for me and my colleagues.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *