21. March 2023

Hinckley-brannen 1894 (Minnesota, USA)og Miramichi-brannen 1825 (Canada) Fra Wikipedia, den frie encyklopedi. Også storbranner i USA/ Canada før CO2/ klimahysteriet!

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Hinckley-brannen_1894

Hinckley-brannen 1894

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Hopp til navigeringHopp til søk

Hinckley-brannen 1894
Hinckley, Minnesota after the 1894 fire.jpg

Hinckley etter brannen i 1894
Dato 1. september 1894
Tidspunkt ca. kl. 15 lokal tid
Ulykkessted Hinckley-området, Pine County, Minnesota, USA
Årsak Skogbrann (ildstorm)
Tall
Omkomne Minst 418

Hinckley-brannen 1894
46°00′40″N92°55′24″V

Hinckley-brannen 1894(i USA kalt The Great Hinckley Fire) var en av de mest dødbringendeskogbrannervi kjenner. Den brøt ut 1. september og rammet et område mellomDuluthogMinneapolisiMinnesota, USA, deriblant den lille byen og jernbaneknutepunktetHinckley. Ulike kilder angir antall omkomne til mellom 418 og 800. Iallfall omkom langt flere enn under den mer kjente bybrannen i Chicago 1871. Samtidig ble hundrevis av mennesker under ytterst vanskelige forhold evakuert med tog – takket være togpersonalets dyktighet, dømmekraft og mot. Mange omkomne hadde skandinavisk opphav.

Brannen raserte minst 810 km² (over 1200 km², skrev St.Paul Pioneer Press 24. aug. 1994[1]). Samme dag ble også store områder nord og øst for Hinckley, dvs. mellomEau ClaireogSuperioriWisconsin, rammet av branner som ødela store områder og seks småbyer eller landsbyer. Hvor mye av dette som skyldtes Hinckley-brannen, enten direkte ved spredning eller indirekte ved at denne brannen skapte vindøkning lenger øst og nordøst, er ikke kjent. Ca. 100 omkom i Wisconsin.

Hinckley-brannen minnet mye om den mer omfattende og trolig enda voldsommerePeshtigo-branneni Wisconsin og Michigan 8. oktober 1871. Dette gjelder både forholdene da brannen brøt ut, været i ukene og månedene før brannen (Haines & Sando 1969), og forløpet av selve brannen. Som Peshtigo-brannen var Hinckley-brannen enetterhogst-brann(USA-engelsk «post-logging fire»), dvs. at den ble utløst eller iallfall forsterket av hensynsløs hogst.

Forhistorien[rediger|rediger kilde]

Jomfruelig skog, dominert av kjempemessige furutrær, trakk til seg tømmerhoggere og jernbanebyggere i det fylket som fikk navnet Pine County. Jernbanen St.Paul–Duluth via Hinckley ble fullført i 1870, og fra Hinckley gikk en annen linje mot sørvest, til St.Cloud. I 1885 ble Hinckley godkjent som by. I 1894 hadde den snaut 1400 innbyggere. Daglig passerte eller stoppet 22 tog i den lille byen på den tiden.[2]

Hinckley bestod mest av trehus. Den hadde ingen værstasjon. Derfor er opplysninger om været – en avgjørende faktor ved utviklingen av skogbranner – basert på øyenvitneskildringer og målinger fra de fire mest nærliggende værstasjonene.

Den varme tørkesommeren[rediger|rediger kilde]

Våren 1894 var våt i området, og den ble etterfulgt av den tørreste eller nest tørreste sommeren som er registrert.St. Paul, ca. 120 km sør for Hinckley, fikk 51 mm i juni–august, mot normalt ca. 270 mm; Sandy Lake fikk under 30 mm, og ingen nedbør de to siste månedene før brannen (Haines & Sando 1969). Lokalebygergjør ofte at sommernedbøren kan variere mye fra sted til sted, men intet tyder på at sommeren var mindre tørr i Hinckley enn på værstasjonene; den kan like gjerne ha vært enda tørrere. Våren var varm, og i motsetning til før Peshtigo-brannen var også sommeren uvanlig varm. Dette bidrog til at tørken kan ha vært enda verre enn før Peshtigo-brannen i 1871. Som da steg temperaturen kraftig de siste to døgn før brannen, samtidig som denrelative fuktighetensank. 1. september ble det målt maksimumstemperaturer på 31-34 °C, og temperaturen kl. 14 var 7-9 °C høyere enn til samme tid to dager før. Vindstyrken var på vel 30 km/t,frisk bris. Hinckley-brannens forløp tyder på at vinden var sørlig, dvs. at luften kom rett fraprærien. Værstasjonen ved Collegeville registrerte en relativ fuktighet på 28 % kl. 14 (Haines & Sando 1969).

Hogsten var hensynsløs, akkurat som den hadde vært før brannene i 1871. I tillegg til at dette bidrog til ytterligere uttørring med mer sol og mer vind, hadde tømmerhoggerne etterlatt veldige mengder hogstavfall i de knusktørre områdene. Den viktigste forskjellen fra 1871 var at jernbanene var langt bedre utbygget nå, togene raskere – og Hinckley var et viktig knutepunkt. Mange branner skyldtes nok jernbanen – både jernbanearbeideres leirbål og bruk av ild for å rydde land stiftet branner, likeså gnistene fra damplokene. På den annen side kunne hundrevis av mennesker takke jernbanene, og ikke minst dyktig jernbanepersonell, for at de overlevde.

Branner siden juli[rediger|rediger kilde]

I 1894 hadde branner rast i omegnen av Hinckley siden juli. De fleste var menneskeskapte. De skyldtes at tømmerhoggere og andre hadde forlatt leirbålene uten å slukke dem, ild som var kommet ut av kontroll ved rydding av land, gnister fra damplok osv. (Haines & Sando 1969).[3]Men den lille byen var godt forberedt på en brann. Det gjaldt særlig Brennan Lumberyard, som hadde et velutbygget system avvannposteroghydranter.

Ved 12-tiden lørdag 1. september blåste et kraftig vindkast vestfra noen gnister ned på en tømmerlunne inne på sagbruket. Den tok fyr. Arbeiderne hadde fulle vannbøtter for hånden og fikk straks slukket ilden, og deretter stilnet vinden igjen. En lignende episode skjedde et par timer før ildstormen nådde Peshtigo i 1871.[4]I begge fall var den var et forvarsel om det som skulle komme.

Forløpet[rediger|rediger kilde]

Forholdene rundt Hinckley-brannens forløp er bedre kjent enn tilsvarende for Peshtigo-brannen. Det skyldtes vel delvis at den inntraff i dagslys. I tillegg fantes flere og bedre værobservasjoner nå enn i 1871. Detaljene vil nok likevel forbli ukjent, særlig når det gjelder antall omkomne.

I hovedtrekk forløp Hinckely-brannen omtrent slik: Som Peshtigo-brannen hadde den opphav i gamle og for det meste menneskeskapte branner. Ved titiden lørdag 1. september kom en bris fra sørvest – rett fra den knusktørreprærien. Den blåste liv i de ulmende brannene.[5]Ved 14-tiden registrerte Hinckley-folket at det brant kraftig i sør og sørvest. Kraftigere enn før. Det frivillige brannkorpset ble mobilisert og begynte å rulle ut slanger. Noe senere fikk Hinckley telegrafisk beskjed – den siste av den sorten – om at Pokegama, en småby ca. 15 km sørpå, stod i flammer. Ca. 14.45 stod flammene som en vegg øst, sør og vest for Hinckley. Alle som kunne krype og gå hadde forlatt byen for å stoppe brannen utenfor bygrensen.[6]Et unntak var telegrafisten, Tommy Dunn. Hans siste budskap, tilBarnum, lød slik: «Jeg tror jeg har stått for lenge». Han døde på sin post.[7]

Den farligste brannen kom sørfra. Ved 15-tiden hadde to branner ca. 8 km sør for Hinckley slått seg sammen. Brannen ble påvirket av eninversjon, dvs. at lufttemperaturen i et skikt av atmosfæren steg med høyden. Et stykke over bakken lå altså et lag med meget varm luft, og over dette et lag med kaldere luft. I første omgang virket inversjonen som et lokk, hvor røyken og branngassene samlet seg under. Så slo flammene gjennom, kanskje fordi branngassene under lokket tok fyr – og nådde opp i laget av kaldere luft. Dette skapte en kraftig omrøring av luften. Det oppstod enildvirveleller enildtornado. Den beveget seg hurtig og vokste til enildstorm[8], dvs. en brann så voldsom at den skaper sin egen vind. Et øyenvitne anslo at vinden under Hinckley-brannen kom opp i nærmere 130 km/t; grensen fororkaner 118 km/t. Så sterk vind kan rive tak av hus og rykke opp store trær med rot, og det er vanskelig å holde seg oppreist; flyvende gjenstander gjør det farlig å oppholde seg utendørs selv uten noen brann. En slik brann suger også til seg veldige mengder oksygen, slik at folk risikerer å bli kvalt av oksygenmangel. Jordrotasjonens avbøyende kraft (Coriolis-kraften) gjør at en stor ildstorm utvikler seg til etlavtrykk, enmesosyklon[9], hvor luften roterer rundt sentret – mot urviserne på den nordlige halvkule. Når brannen rykket frem med «syklonisk voldsomhet»[10], kan det altså tas bokstavelig. På den måten kan også vindfeltet rundt Hinckley-brannen ha påvirket brannene i omegnen.

En ildstorm lar seg ikke slukke, og den lar seg ikke stanse avbranngatereller av naturlige hindere som elver (iallfall ikke de som fantes i dette området). Den dør ikke ut før den blir kvalt av regn eller slipper opp for brensel. Det siste kan skje hvis vinden – kanskje den vinden ildstormen selv har skapt – snur slik at flammene blåses tilbake til utbrente områder.

Da vinden økte til storm, brølte brannsjefen ut en ordre om å gi opp slukkingen og søke tilflukt på en grushaug og i en dam som jernbaneselskapene hadde laget – for øvrig etter protest fra mange. En katolsk pater – som også hadde vært aktiv i brannkorpset – dirigerte de skrekkslagne menneskene etter evne bort til grustaket. Dette ble redningen for alle de over 100 som fulgte ordren. En mann fikk panikk, bad pateren dra til helvete og la ut på postveien nordover mot Duluth. 125 fulgte ham. Antall overlevende var null. En annen kilde oppgir at 200 begav seg nordover, dels i hestevogner. De tok seg over Grindstone River, som må ha vært for liten til å gi noen beskyttelse – og videre ut i en myr, som imidlertid heller ikke kunne beskytte dem. Kanskje den var nærmest tørrlagt etter den langvarige tørken (en annen kilde[11]oppgir at noen overlevde her).

Hinckley ble ikke bare satt i brann; det så ut som om den lille byen eksploderte. Den ble fullstendig utslettet, likeså fem andre småbyer og landsbyer. Brannen varte i bare fire timer, men raserte alt på sin vei. Minst 810 km² ble ødelagt (Haines & Sando 1969). Å løpe fra ilden var nytteløst. De som forsøkte ble innhentet av flammene, kvalt av oksygenmangel eller fikk lungene ødelagt av å puste inn overopphetet luft. Noen klarte å redde seg ved å hoppe i brønner eller dammer.[12]

Tre tog klarte å evakuerte mange. Men mange overlevende hadde alvorlige forbrenninger, lungeskader eller begge deler. Blant de omkomne fantes mange norskættede eller innvandrere fra Norge – utvandringen fra Norge startet for alvor i1866(Mørkhagen 2009). Navn som Henry Foss, Oscar Larsen og Nora Olsen tyder på norsk opphav.

Temperaturen steg til minst 1100 °C, kanskje 1600 °C eller enda mer. I tønner med spiker smeltet spikrene sammen til en eneste masse, og på Eastern Minnesota Railroads jernbanetomt smeltet stålhjulene på vognene fast i skinnene.[13]Den intense varmen gjorde at mange av de døde ble så oppbrent at de ikke lot seg identifisere.

Virkningene utenfor Hinckley[rediger|rediger kilde]

I landsbyen Sandstone, ca. 20 km nord for Hinckley, viste flammene seg i horisonten fire timer før de nådde stedet. Derfor begynte folk å pakke sammen de viktigste eiendelene og forberedte en rask flukt østover til Kettle River hvis nødvendig – i motsetning til Hinckley lå Sandstone nær en elv. Planen var å stanse ilden ved bygrensen i første omgang. Brannen kom nesten plutselig, fra nord, øst og vest. Ethvert forsøk på å slukke var håpløst, og innbyggerne la på flukt, mot elven. Men brannen rykket frem med slik fart at mange falt døde om før de rakk frem. 77 omkom her.

Duluth (ca. 110 km nordøst for Hinckley) ble ikke rammet av brannen, men luften var så stinn av røyk at gatelysene måtte tennes allerede lenge før kl. 16, mens solen ennå stod høyt på himmelen. Luften skal ha vært het som i en smelteovn, og dette ble tilskrevet brannen. Hvorvidt varmen i Duluth faktisk skyldtes brannen eller var forårsaket av den alminnelige temperaturstigningen, er vanskelig å si i ettertid. Målingene fra værstasjonene tyder på en varmebølge nettopp denne dagen (Haines & Sando 1969), og den tette røyken kan ha gjort at folk forbandt temperaturstigningen med brannen.

James Root og ekspressen fra Duluth[rediger|rediger kilde]

Tre tog befant seg Hinckley-området da brannen raste. Det ene hadde ca. 25 passasjerer og forlot Hinckley med kurs forSt. Cloudi sørvest. Så langt kom det ikke. En utbrent viadukt tvang lokføreren til å stanse, og 4-5 omkom under forsøket på å komme i sikkerhet.

De to andre togene var fulle av passasjerer og mennesker som var evakuert fra den brennende byen. Øyenvitneskildringene av disse evakueringene spriker i detaljene, men i hovedsak foregikk de trolig omtrent som følger:

Det ene toget hadde fem passasjervogner og tre godsvogner. Ca. 500 var om bord, flest kvinner og barn. Toget kom seg helskinnet vekk uten å ta fyr, og før heten ble så voldsom at skinnegangen ble ødelagt. I Sandstone stanset toget for å evakuere flere. De ønsket å bli for å forsvare hjemmene sine. Og også evakueringen med tog var farefull. Broen over Kettle River stod i full fyr, men brovokteren – som stod på post tross den truende faren – bad lokføreren skynde seg over. Han gjorde så. Broen holdt. Toget var bare kommet 700 m videre da den begynte å falle sammen. Etter å ha krysset 19 broer og viadukter – hvorav de fleste stod i brann – kom toget i sikkerhet i Superior ved den veldige sjøen av samme navn.[14]

For lokfører James Root og ekspressen nordfra ble situasjonen enda farligere. Dette toget hadde forlatt Duluth kl. 14. Ca. 15 km nord for Hinckley ble røyken tykk og luften kvelende. Snart var røyken så tett at lokføreren måtte tenne lyktene. Han håpet det skulle la seg gjøre å passere Hinckley, men ca. 1½ km nord for byen oppdaget han at toget stod i brann – varmestrålingen fra en ildstorm er så intens at brennbare gjenstander kan ta fyr langt unna de synlige flammene (varmestrålinger øker omtrent med 4. potens av denabsolutte tempatur). Og fra det brennende Hinckley kom folk løpende – minst 100. Mange av dem var mødre med små barn. Noen klarte å kaste seg om bord på det allerede overfylte toget. Andre falt sammen før de nådde frem. Atter andre ble frakjørt da Root fant ut at han ikke kunne vente lenger. Gjorde han det, ville alle sammen omkomme i flammene. Ildstormen nærmet seg. Han satte loket i revers og rygget det brennende toget. Dette var selvfølgelig en farlig manøver – både pga. brannen og fordi han risikerte at varmen kunne ødelegge skinnene slik at toget sporet av. Roots tog er da også kalt «The Suicide Express» («Selvmordsekspressen»).[15]Men alt annet ville være den visse død. Fyrbøteren, Jack McGowan, overøste Root – og seg selv – med vann.

Ca. 8 km nord for Hinckley stoppet lokføreren det brennende toget ved Skunk Lake. Det later til at brannen i toget ikke hadde krevd menneskeliv til da, noe som tyder på at toget må ha holdt ganske høy fart om de oppgitte avstandene stemmer. Deretter skal han ha falt sammen, svært forbrent og såret etter å ha blitt bombardert med glasskår fra vinduene da disse sprang.[16]Både toget og landskapet på begge sider stod i full fyr, og noen av de nærmere 300 passasjerene fikk panikk (på et tegning har toget minst fire vogner – hvis toget var overfylt på forhånd, og minst 100 mennesker ble evakuert i tillegg, kan atskillig flere enn 300 ha vært om bord). Andre forstod at eneste håp om redning lå i Skunk Lake, selv om den var tørket inn til en mudderpøl på omtrent fire mål. Mange nådde frem, men noen ble innhentet av flammene eller falt døde om på veien. Iflg. et øyenvitne ble den bevisstløse og døende James Root båret i sikkerhet av to menn.[17]Etter en annen versjon[18]var han ved full bevissthet og koblet loket fra det brennende toget før han han søkte tilflukt i Skunk Lake. Han finnes ikke på dødslistene.

Etter brannen[rediger|rediger kilde]

Brannene etter brannen[rediger|rediger kilde]

Brannene fortsatte etter at det som kalles Hinckley-brannen hadde rast fra seg, unntatt der det kom regn. Dette må formodentlig ha vært i form av lokale byger. I Cambridge ble tørken verre og verre frem til slutten av september (Haines & Sando 1969).

I dagene etter 1. september brant det voldsomt østenfor Hinckley og Duluth, og særlig i Wisconsin. Noen byer og landsbyer ble utslettet. Andre ble reddet – deriblantCloquetnær Duluth, som skulle bli utslettet av en like dødbringendebranni1918. Selv om et område brant, var det ingen garanti mot en ny brann; enkelte steder ble herjet av brann tre ganger på få dager. Hvor langt østover Hinckley-brannen eller vindfeltet rundt denne påvirket disse brannene, er ikke kjent. Vestenfor byenGreen Bay– kanskje i et område som ble rammet av Peshtigo-brannen i 1871 – kjørte et godstog utfor en kløft fordi en jernbaneviadukt hadde brent. Lokføreren og fyrbøteren reddet seg ut, men toget fraktet en mengde husdyr, hvorav mange ble drept.

Brannene i Minnesota spredte seg helt tilCanada. 5. september meldteUnited Pressat en voldsom brann hadde krysset grenseelven ved det på den tiden misvisende navn Rainy River, 350 km nordvest for Hinckley. Minst syv omkom på kanadisk side.

De usikre dødstallene[rediger|rediger kilde]

De første dagene etter brannen ble det antydet at opptil 1500 kunne ha strøket med, antagelig fordi mange hundre togevakuerte først var antatt omkommet. I dag antas Hinckley-brannen å ha krevd mellom 418 – det offisielle tallet på sikre dødsfoffere – og 800 menneskeliv. 248 døde ble gravlagt ved et monument som ble reist øst i byen[19]

Usikkerheten i dødstallene skyldes at mange døde ikke lot seg identifisere, at hele familier strøk med uten kanskje å ha hatt nære pårørende, at noen døde senere av senskader, og at et ukjent antall mennesker (deriblant minst 23 indianere) ikke stod i noe folkeregister eller hadde flyttet til området etter folketellingen i 1890. Videre er det usikkert hvor store områder som ble rammet av eller påvirket av Hinckley-brannen.

Enorme mengder dyr omkom. Da overlevende etter Hinckley-brannen begynte å returnere til det utbrente området en snau uke senere, var stanken fra de døde dyrene nesten uutholdelig.

Hjelpearbeidet og gjenreisningen[rediger|rediger kilde]

Hinckley-brannen ble (i motsetning til Peshtigo-brannen) temmelig straks kjent over store deler av USA. Selv om telegrafforbindelsen med området var brutt, ankom togene med evakuerte flyktninger steder som hadde forbindelse med hele landet. De nødlidende i Hinckley-området fikk hjelp så fort som råd var. I første omgang fikk de husly og pleie i Duluth og andre nabobyer. Det ble også samlet inn penger og alle slags varer (inkl. tømmer til husbygging) som ble samlet inn fra hele USA, og tilmed fra Canada. Deretter fikk de bygge opp nye gårder i de utbrente strøket. Pine Countys jordbruk fikk dermed et oppsving, med hovedvekt på poteter, frukt, grønnsaker og meieriprodukter.

Arven etter Hinckley-brannen[rediger|rediger kilde]

Byens store jernbanedepot ble gjenoppbygget nøyaktig som det var og ble gjort til The Hinckley Fire Museum. Jernbanen nordover til Duluth ble senere nedlagt, og traséen ble ombygget til en kombinertsykkelveiog snøscooterløype.

Hinckley-brannen bidrog til en økende interesse for en bedre skogskjøtsel og et mindre hensynløst forbruk av naturressursene. Likevel fortsatte rovhogsten – og etterhogst-brannene, ikke minst nettopp i Minnesota, til dels i de samme områdene som ble rammet i 1894. De største av disse var Baudette-brannen i 1910, som krevde 27 menneskeliv på sørsiden av Rainy River – og fremfor altCloquet-brannen 1918, med minst 453 omkomne. Den siste hadde hovedtyngden vestenfor Duluth, selv om den også sved av områder som hadde vært rammet av Hinckley-brannen 24 år før.

Referanser[rediger|rediger kilde]

 1. ^«Arkivert kopi». Arkivert fraoriginalen4. september 2006. Besøkt 4. mars 2006.
 2. ^http://www.hinckley.govoffice2.com/index.asp?Type=B_BASIC&SEC=%7BFD8DC19D-5036-4403-8C87-061FFE2E781A%7D
 3. ^Richard F. Snow: The Hinckley Fire;«Arkivert kopi». Arkivert fraoriginalen14. desember 2009. Besøkt 24. september 2010., besøkt 24. sept. 2010
 4. ^Pernin, Peter. The great Peshtigo fire : an eyewitness account. Madison, Wis.: State Historical Society of Wisconsin, 1971. Reprinted from the Wisconsin Magazine of History, 54: 246-272 (Summer, 1971).
 5. ^http://www.hinckley.govoffice2.com/index.asp?Type=B_BASIC&SEC=%7BFD8DC19D-5036-4403-8C87-061FFE2E781A%7D
 6. ^Richard F. Snow: The Hinckley Fire;«Arkivert kopi». Arkivert fraoriginalen14. desember 2009. Besøkt 24. september 2010., besøkt 24. sept. 2010
 7. ^http://www.hinckley.govoffice2.com/index.asp?Type=B_BASIC&SEC=%7BFD8DC19D-5036-4403-8C87-061FFE2E781A%7D
 8. ^«Arkivert kopi». Arkivert fraoriginalen24. september 2015. Besøkt 15. juni 2015.
 9. ^John Weaver & Dan Biko: Firestone Induced Tornado;http://rammb.cira.colostate.edu/visit/fire/video/fire_tornado.html
 10. ^http://www.hinckley.govoffice2.com/index.asp?Type=B_BASIC&SEC=%7BFD8DC19D-5036-4403-8C87-061FFE2E781A%7D
 11. ^http://www.hinckley.govoffice2.com/index.asp?Type=B_BASIC&SEC=%7BFD8DC19D-5036-4403-8C87-061FFE2E781A%7D
 12. ^Richard F. Snow: The Hinckley Fire;«Arkivert kopi». Arkivert fraoriginalen14. desember 2009. Besøkt 24. september 2010., besøkt 24. sept. 2010
 13. ^Richard F. Snow: The Hinckley Fire;«Arkivert kopi». Arkivert fraoriginalen14. desember 2009. Besøkt 24. september 2010., visited 24. Sep. 2010
 14. ^Richard F. Snow: The Hinckley Fire;«Arkivert kopi». Arkivert fraoriginalen14. desember 2009. Besøkt 24. september 2010., besøkt 24. sept. 2010
 15. ^«Arkivert kopi». Arkivert fraoriginalen4. september 2006. Besøkt 4. mars 2006.
 16. ^«Arkivert kopi». Arkivert fraoriginalen3. september 2011. Besøkt 25. april 2015.
 17. ^«Arkivert kopi». Arkivert fraoriginalen3. september 2011. Besøkt 25. april 2015.
 18. ^Richard F. Snow: The Hinckley Fire;«Arkivert kopi». Arkivert fraoriginalen14. desember 2009. Besøkt 24. september 2010., besøkt 24. sept. 2010
 19. ^http://www.hinckley.govoffice2.com/index.asp?Type=B_BASIC&SEC=%7BFD8DC19D-5036-4403-8C87-061FFE2E781A%7D

Litteratur[rediger|rediger kilde]

 • Donald A. Haines & Rodney W. Sando 1969:Climatic Conditions Preceeding Historical Great Fires in the North Central Region.North Central Experimentation Forest Service; US Department of Agriculture.
 • Sverre Mørkhagen 2009:Farvel Norge: utvandringen til Amerika 1825-1975;ISBN 9788205362956(8205362955).

 

 

Miramichi-brannen 1825

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Hopp til navigeringHopp til søk

Miramichi-brannen 1825 var blant de største og voldsomste av alle kjente skogbranner. Særlig områdene rundt elven Miramichi i New Brunswick, Canada ble rammet. Brannen krysset også grensen til Maine i USA. I løpet av 7. oktober og den påfølgende natt ødela den minst 10 000 km² og krevde minst 160 menneskeliv, men disse tallene er temmelig usikre, og tapet av menneskeliv kan ha vært langt høyere. Brannen skyldtes antagelig at en del gamle branner etter bråtebrenning i forbindelse med hogst og nyrydding blusset opp på grunn av sterk vind og forente seg i én eller flere ildstormer.

En varm og lang tørkesommer[rediger | rediger kilde]

Før europeerne kom, fantes i Sør-Canada og i det nordlige USA veldige områder med tykk skog, dominert av sværvokst weymouthfuru. Denne egnet seg bl.a. til skipsmaster, flaggstenger og materialer. Særlig på 1800-tallet foregikk en omfattende hogst, i første omgang nær østkysten. De meteorologiske observasjonene i 1825 var ytterst sparsomme, men som andre store skogbranner i den tempererte delen av Nord-Amerika kom Miramichi-brannen etter en tørkesommer. Mesteparten av New Brunswick fikk etter sigende ingen nedbør etter slutten av juli. Sommeren var varm også, og ennå i begynnelsen av oktober ble det dag etter dag målt temperaturer på opp mot 30 grader. Luften var tung og trykkende, desto mer fordi den noen steder også var fylt av røyk fra branner som hadde rast i dagevis.[1]

Forløpet[rediger | rediger kilde]

Det som ellers er kjent om Miramichi-brannen er basert på spredte og lokale øyenvitneskildringer. Brannen ble dannet under lignende forhold som Peshtigo-brannen og kan ha minnet om denne. Hvorvidt det egentlig var én brann eller flere atskilte branner, er ikke kjent.

7. oktober dreide vinden sørvestlig – den farligste vindretningen ved skogbranner i denne delen av Nord-Amerika (på dagen 46 år senere, ett døgn før Peshtigo ble utslettet, skjedde nøyaktig det samme i Midtvesten). De gamle brannene blusset opp. All den tørrvisne vegetasjonen gav dem næring, desto mer pga. alt hogstavfallet, og hogstfeltene var også mer utsatt for vinden enn den tykke skogen hadde vært. Og den tiltagende vinden gav brannene en voldsom fart. De vokste til ildstormer, drevet fremover av en vind de iallfall delvis hadde skapt selv. Noen steder kom vinden opp i orkanstyrke, og det dannet seg ildvirvler og antagelig ekte tornadoer. Store trær ble revet opp og kastet gjennom luften. Vinden var like uberegnelig som den var voldsom. Men i hovedsak var den sørvestlig, og antagelig meget tørr.

Telegraf, branntårn og andre muligheter for varsling fantes ikke i 1825. Denne delen av Canada hadde ennå ingen jernbaner, så evakueringen kunne ikke skje raskere enn en hest kunne galoppere. Noen steder klarte en i god tid å se, høre eller lukte hva som var i anmarsj.

65 år senere beskrev Louis Bubier det han hadde opplevd i Newcastle, da han var i tolvårsalderen: Før solnedgang steg noen veldige, svarte skyer langsomt opp i vest. Da det mørknet, hadde disse skyene spredt seg over mesteparten av himmelen. Noen antok skyene var vanlige bygeskyer med velkomment regn, og at en lysning i horisonten var nordlys. Og en fjern buldring ble antatt å være torden. Lyden bar godt i den stille kvelden. Da den vokste seg sterkere, forstod folk hva det var. Så – på et øyeblikk – ble det lyst som midt på dagen, og en tornado av ild rammet byen. På tre minutter stod hele Newcastle i full fyr. Folk og dyr fikk panikk og løp mot elven. Men noen trodde det var dommedag – en tanke som falt lett for overtroiske mennesker når de stod ansikt til ansikt med en brann de aldri før hadde sett maken til eller hørt om. Disse menneskene gav opp, satte seg rett ned – og omkom. Andre ble tatt av ilden før de nådde elven, og atter andre druknet. Louis Bubier selv og resten av familien kom seg ned i en dyp brønn og klarte seg bra.[1]

Omfanget og antall omkomne[rediger | rediger kilde]

Bare i Newcastle krevde brannen ca. 160 menneskeliv. Hertil omkom et ukjent antall av de ca. 3000 tømmerhoggerne i området.[2]

Omfanget av brannen er ikke kjent, men er et sted oppgitt til nærmere 16 000 km².[2]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ a b «Miramichi Fire of 1825». 9. oktober 2000. Arkivert fra originalen 13. mars 2012. Besøkt 30. desember 2011.
 2. ^ a b «Great Miramichi Fire: The largest fire ever in eastern North America». Government of New Brunswick. Arkivert fra originalen 13. oktober 2010. Besøkt 30. desember 2011.

157 thoughts on “Hinckley-brannen 1894 (Minnesota, USA)og Miramichi-brannen 1825 (Canada) Fra Wikipedia, den frie encyklopedi. Også storbranner i USA/ Canada før CO2/ klimahysteriet!

 1. My developer is trying to convince me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the costs.

  But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on a variety of websites
  for about a year and am worried about switching to another platform.

  I have heard fantastic things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress
  content into it? Any help would be really appreciated!

 2. Someone essentially help to make significantly articles I
  might state. That is the very first time I frequented your website page and up to now?
  I surprised with the research you made to make this actual post incredible.
  Fantastic activity!

 3. Having read this I thought it was extremely enlightening.
  I appreciate you taking the time and effort to put this information together.
  I once again find myself spending a significant amount of time both reading and
  commenting. But so what, it was still worth it!

 4. It is really a nice and helpful piece of information. I’m happy that
  you shared this useful info with us. Please keep us informed like this.

  Thanks for sharing.

 5. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d definitely donate to this brilliant blog!
  I guess for now i’ll settle for bookmarking and adding
  your RSS feed to my Google account. I look forward to new updates and will talk about this website with my
  Facebook group. Chat soon!

 6. of course like your web-site but you need to take a look at the
  spelling on quite a few of your posts. A number of them are rife with
  spelling problems and I in finding it very troublesome to inform the truth then again I will surely
  come again again.

 7. I enjoy, lead to I discovered exactly what I was having a look for.
  You’ve ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a nice day.
  Bye

 8. Hi there Dear, are you really visiting this site on a regular basis,
  if so after that you will without doubt obtain good knowledge.

 9. Pretty great post. I simply stumbled upon your weblog and wished to mention that I’ve
  really enjoyed browsing your blog posts. In any case I’ll
  be subscribing on your feed and I’m hoping you write once more
  very soon!

 10. This design is spectacular! You definitely know how to
  keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to
  start my own blog (well, almost…HaHa!) Excellent job.
  I really enjoyed what you had to say, and more than that, how
  you presented it. Too cool!

 11. That is very fascinating, You are an excessively skilled
  blogger. I have joined your feed and look ahead to searching for more of your excellent post.
  Also, I have shared your site in my social networks

 12. Awesome issues here. I’m very satisfied to see your post.

  Thanks so much and I am looking forward to touch you.

  Will you kindly drop me a e-mail?

 13. Hello! Someone in my Facebook group shared this site with us so I came to give it a
  look. I’m definitely enjoying the information. I’m
  bookmarking and will be tweeting this to my followers!
  Exceptional blog and wonderful design and style.

 14. This is really interesting, You’re a very skilled blogger.

  I have joined your feed and look forward to seeking more of your wonderful post.
  Also, I’ve shared your website in my social networks!

 15. Simply want to say your article is as astonishing.
  The clearness for your submit is just nice and i could suppose you are an expert in this subject.

  Fine along with your permission let me to grasp your feed to keep updated with impending post.

  Thanks one million and please continue the rewarding work.

 16. Having read this I believed it was extremely informative.
  I appreciate you taking the time and effort
  to put this short article together. I once again find myself personally spending
  a lot of time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!

 17. I was more than happy to uncover this site. I wanted to thank
  you for your time due to this fantastic read!!
  I definitely enjoyed every little bit of it and i also have you saved as a favorite to see new stuff on your blog.

 18. I really like what you guys are usually up too. This sort of clever
  work and reporting! Keep up the excellent works guys I’ve included you
  guys to my blogroll.

 19. I blog quite often and I genuinely thank you for your
  content. This article has truly peaked my interest.
  I will book mark your blog and keep checking for new details about once
  a week. I opted in for your Feed as well.

 20. It’s very effortless to find out any matter on web as compared to textbooks, as I found this paragraph
  at this web site.

 21. Wonderful blog! I found it while searching on Yahoo News.
  Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?
  I’ve been trying for a while but I never seem to get there!
  Many thanks

 22. We are a group of volunteers and opening a
  new scheme in our community. Your website offered us with valuable info to work on. You’ve done an impressive job and
  our whole community will be grateful to you.

 23. No matter if some one searches for his necessary
  thing, so he/she needs to be available that in detail, so that thing is maintained over here.

 24. It is the best time to make some plans for the future and it’s time to be happy.
  I’ve read this post and if I could I wish to suggest you
  some interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article.
  I wish to read more things about it!

 25. I loved as much as you’ll receive carried out right here.

  The sketch is tasteful, your authored material stylish.
  nonetheless, you command get got an impatience over that you
  wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same
  nearly very often inside case you shield this hike.

 26. Good day! I could have sworn I’ve been to your blog before but after browsing through a few of the articles I realized it’s new to me.
  Anyhow, I’m definitely delighted I stumbled upon it and I’ll be bookmarking it and checking back often!

 27. Hi, I do believe this is an excellent blog. I stumbledupon it
  😉 I may come back yet again since I book marked it. Money and
  freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help other people.

 28. Right here is the right web site for everyone who would
  like to understand this topic. You know a whole lot its almost
  hard to argue with you (not that I actually would want to…HaHa).
  You certainly put a fresh spin on a topic that has been written about for
  years. Excellent stuff, just excellent!

 29. Thanks for sharing your info. I truly appreciate your efforts
  and I am waiting for your further post thanks once
  again.

 30. Greetings! Very helpful advice in this particular post!
  It is the little changes that will make the
  most important changes. Many thanks for sharing!

 31. Can I simply just say what a relief to find somebody who actually
  understands what they’re discussing on the net. You definitely
  understand how to bring an issue to light and make it important.

  More people ought to look at this and understand this side of the story.
  I was surprised that you are not more popular since you surely possess the
  gift.

 32. I do not know if it’s just me or if perhaps everyone else encountering problems with your
  blog. It appears like some of the text in your content are running off the screen. Can somebody else please comment and let me know
  if this is happening to them too? This may be a issue with my internet browser because I’ve had this
  happen before. Thank you

 33. What’s up to all, how is the whole thing, I think every one is getting more from this website, and
  your views are nice in favor of new people.

 34. I savor, lead to I found exactly what I used
  to be having a look for. You have ended my four day lengthy hunt!
  God Bless you man. Have a nice day. Bye

 35. I am actually pleased to glance at this web site posts which consists of plenty of valuable data, thanks for providing such statistics.

 36. Someone necessarily lend a hand to make critically articles I might state.

  That is the first time I frequented your web page and thus
  far? I amazed with the research you made to make this actual submit incredible.
  Excellent task!

 37. My brother recommended I might like this blog. He was entirely right.
  This post actually made my day. You cann’t imagine simply how much time
  I had spent for this info! Thanks!

 38. Hi, i think that i saw you visited my site so i came to “return the
  favor”.I’m trying to find things to improve my web site!I suppose
  its ok to use some of your ideas!!

 39. It’s actually very difficult in this full of activity life to listen news on Television, thus I only use web for that reason, and obtain the most
  recent news.

 40. I believe this is one of the such a lot significant
  information for me. And i am happy studying your article.
  But wanna statement on few common issues, The web site style is wonderful, the articles is actually excellent :
  D. Excellent task, cheers

 41. If some one needs expert view about blogging
  and site-building after that i recommend him/her to go to see this website, Keep up the nice work.

 42. Hello There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article.

  I will be sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks for
  the post. I’ll definitely return.

 43. Do you mind if I quote a couple of your posts as long as
  I provide credit and sources back to your site?
  My website is in the very same area of interest as yours
  and my users would really benefit from some of the information you
  provide here. Please let me know if this okay with
  you. Regards!

 44. Terrific work! This is the type of info that are supposed to be shared around the net.
  Shame on Google for no longer positioning this submit higher!
  Come on over and seek advice from my web site .
  Thank you =)

 45. Write more, thats all I have to say. Literally, it
  seems as though you relied on the video to make
  your point. You clearly know what youre talking about, why waste your intelligence on just
  posting videos to your blog when you could be giving us something enlightening to read?

 46. Howdy great website! Does running a blog similar
  to this require a lot of work? I’ve very little knowledge of programming however I was hoping to start my own blog
  in the near future. Anyhow, should you have
  any recommendations or tips for new blog owners please share.
  I know this is off subject nevertheless I simply had to ask.
  Appreciate it!

 47. I’d like to thank you for the efforts you’ve put in penning this blog.
  I really hope to see the same high-grade blog posts by you later
  on as well. In truth, your creative writing abilities has motivated me to get my own, personal blog now 😉

 48. Ahaa, its pleasant discussion regarding this article at
  this place at this blog, I have read all that, so now me also commenting here.

 49. May I just say what a relief to find an individual who truly
  understands what they are discussing on the web.
  You definitely know how to bring a problem to light and make it important.

  More people have to read this and understand this side of the
  story. I was surprised you aren’t more popular since you
  definitely possess the gift.

 50. Hi, i think that i saw you visited my site so i came to “return the favor”.I am trying to find things to enhance my web site!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 51. I appreciate, lead to I found exactly what I was taking a
  look for. You have ended my 4 day lengthy hunt! God Bless you man. Have a
  nice day. Bye

 52. I have been surfing on-line more than 3 hours today, but I by no means found
  any attention-grabbing article like yours. It’s pretty price sufficient for me.
  Personally, if all site owners and bloggers made excellent content as you
  probably did, the web shall be a lot more helpful than ever
  before.

 53. Woah! I’m really digging the template/theme of this blog.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s very difficult to get that
  “perfect balance” between superb usability and visual
  appeal. I must say you’ve done a amazing job with this. In addition, the blog loads extremely quick for me on Internet
  explorer. Exceptional Blog!

 54. Please let me know if you’re looking for a article writer for
  your blog. You have some really great articles and I believe I would be a
  good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d
  absolutely love to write some articles for your blog in exchange for a link
  back to mine. Please blast me an email if interested. Many
  thanks!

 55. You really make it seem so easy with your presentation but
  I find this topic to be actually something which I think I would
  never understand. It seems too complicated and extremely broad for me.
  I’m looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 56. I think the admin of this web site is really working hard in favor of his web page, for the reason that here every data is quality based
  material.

 57. Woah! I’m really digging the template/theme of this site.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s difficult to get that “perfect balance” between superb usability and appearance.
  I must say you’ve done a amazing job with
  this. In addition, the blog loads super quick for me on Internet explorer.

  Exceptional Blog!

 58. It’s actually a cool and useful piece of info.
  I’m happy that you simply shared this useful information with us.
  Please stay us informed like this. Thank you for sharing.

 59. Howdy, I do think your blog might be having browser compatibility issues.
  Whenever I take a look at your blog in Safari, it looks fine however, if opening in IE, it has some overlapping issues.
  I merely wanted to provide you with a quick heads up!
  Aside from that, excellent blog!

 60. of course like your web site but you have to test the spelling
  on quite a few of your posts. Several of them are rife with
  spelling problems and I find it very troublesome to tell the truth on the other hand I’ll certainly come again again.

 61. whoah this blog is wonderful i really like reading your articles. Keep up the great paintings! You realize, a lot of people are hunting round for this info, you could help them greatly.

 62. whoah this blog is wonderful i really like reading your articles. Keep up the great paintings! You realize, a lot of people are hunting round for this info, you could help them greatly.

 63. I have read so many posts about the blogger lovers however this post is really a good piece of writing, keep it up

 64. Fine way of explaining, and nice paragraph to take facts about my presentation subject, which i
  am going to convey in school.

 65. Hi, Neat post. There is an issue together with your site in internet explorer,
  could check this? IE still is the marketplace
  chief and a large element of people will miss your magnificent writing because
  of this problem.

 66. Thanks for the good writeup. It actually used to be a entertainment account it.
  Glance complicated to far added agreeable from you!
  However, how could we communicate?

 67. I was wondering if you ever considered changing the structure
  of your blog? Its very well written; I love what youve got to say.
  But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better.
  Youve got an awful lot of text for only having 1 or two images.
  Maybe you could space it out better?

 68. Nice post. I learn something new and challenging on websites I stumbleupon on a daily basis.

  It’s always helpful to read through content
  from other authors and practice a little something from their
  websites.

 69. Howdy! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where I
  could find a captcha plugin for my comment form? I’m using
  the same blog platform as yours and I’m having difficulty finding one?
  Thanks a lot!

 70. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets
  I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
  I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and
  was hoping maybe you would have some experience with
  something like this. Please let me know if you run into anything.
  I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 71. I think this is one of the most important info for me.

  And i am glad reading your article. But want to remark on some general things, The website style
  is wonderful, the articles is really excellent : D. Good
  job, cheers

 72. Very good site you have here but I was curious if you knew of any community forums that cover the same topics talked about in this article?

  I’d really like to be a part of online community where I can get
  advice from other experienced people that share the same interest.
  If you have any suggestions, please let me know. Thanks a lot!

 73. You are so cool! I don’t believe I’ve truly read something like this before.
  So good to discover someone with a few genuine thoughts on this topic.

  Really.. many thanks for starting this up. This web site is one thing that
  is needed on the internet, someone with a little originality!

 74. I’m curious to find out what blog system you are using?
  I’m experiencing some minor security issues with my latest website and I’d like to
  find something more safeguarded. Do you have any suggestions?

 75. I’m amazed, I have to admit. Rarely do I come across
  a blog that’s both educative and interesting, and let me tell you, you have
  hit the nail on the head. The issue is something not enough folks are speaking intelligently about.

  I am very happy that I came across this in my search for something concerning this.

 76. Magnificent items from you, man. I have consider your stuff
  prior to and you are simply too wonderful.
  I actually like what you have acquired right here, really like what
  you are saying and the way during which you are saying it.
  You are making it enjoyable and you continue to take care of to stay
  it wise. I can’t wait to learn much more from you. This is actually
  a terrific web site.

 77. Pretty section of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to
  assert that I get actually enjoyed account your blog
  posts. Anyway I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access
  consistently fast.

 78. Hey there and thank you for your information – I have certainly picked up something new from right here. I did however expertise some technical issues using this site, since I experienced to reload the website a lot of times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your web host is OK? Not that I’m complaining, but slow loading instances times will sometimes affect your placement in google and could damage your high-quality score if advertising and marketing with Adwords. Well I am adding this RSS to my email and could look out for a lot more of your respective interesting content. Ensure that you update this again soon..

 79. Türkiye’nin en büyük SMM panel servisi Seed and Spark ile instagram takipçi ve beğeni hizmeti alabilirsiniz. En ucuz sosyal medya bayilik paneli hizmeti.

 80. Howdy would you mind sharing which blog platform you’re using? I’m looking to start my own blog in the near future but I’m having a difficult time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something unique. P.S Sorry for getting off-topic but I had to ask!

 81. What i don’t realize is actually how you are now not actually much more smartly-favored than you might be right now. You’re so intelligent. You know thus significantly in relation to this subject, made me for my part imagine it from so many numerous angles. Its like men and women are not fascinated until it is one thing to do with Woman gaga! Your personal stuffs nice. All the time take care of it up!

 82. Hi there, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam comments? If so how do you reduce it, any plugin or anything you can advise? I get so much lately it’s driving me insane so any support is very much appreciated.

 83. Howdy! Someone in my Myspace group shared this website with us so I came to take a look. I’m definitely enjoying the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers! Wonderful blog and terrific design.

 84. I was suggested this blog by way of my cousin. I’m now not sure whether this put up is written by him as no one else recognise such specified about my difficulty. You are incredible!

 85. Attractive section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Anyway I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently fast.

 86. Heya i’m for the primary time here. I came across this board and I in finding It truly useful & it helped me out a lot. I hope to provide something again and help others such as you aided me.

 87. It is appropriate time to make a few plans for the longer term and it’s time to be happy. I’ve read this put up and if I may I want to counsel you some fascinating things or advice. Maybe you can write next articles referring to this article. I want to learn more things approximately it!

 88. Remarkable issues here. I am very glad to peer your post. Thanks so much and I’m having a look ahead to contact you. Will you please drop me a e-mail?

 89. Hi there! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog. Is it very hard to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick.

 90. I think this is among the most important information for me. And i am glad reading your article. But want to remark on few general things, The web site style is perfect, the articles is really excellent : D. Good job, cheers

 91. Hello there! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results. If you know of any please share. Many thanks!

 92. I want to express my thanks to this writer just for rescuing me from this particular scenario. Just after looking out throughout the internet and obtaining solutions which were not productive, I assumed my life was gone. Living without the approaches to the problems you have fixed through your website is a crucial case, as well as ones that could have in a wrong way damaged my career if I hadn’t discovered your web page. Your training and kindness in taking care of everything was helpful. I’m not sure what I would’ve done if I had not encountered such a thing like this. I’m able to at this time look ahead to my future. Thanks for your time very much for your high quality and result oriented help. I won’t be reluctant to suggest your blog post to anyone who would like direction about this subject matter.

 93. whoah this blog is wonderful i really like reading your articles. Keep up the great paintings! You realize, a lot of people are hunting round for this info, you could help them greatly.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *