3. February 2023

Hva vi vet og ikke vet om global oppvarming. Hentet. Av KNUT LEHRE SEIP, PROFESSOR EMERITUS I MILJØADMINISTRATIVE METODER, OSLO MET

 

https://www.uib.no/matnat/136725/hva-vi-vet-og-ikke-vet-om-global-oppvarming

 

  Fra Universitetet i Bergen – Det matematisk- naturvitenskaplige fakultet.

Selv om vi vet mye om sammenhengen mellom CO2 og temperatur, er det også områder hvor vår forståelse av sammenhengen ikke er fullstendig.

 

  • Drift av kontinentene
  • CO2 knyttet til forvitring av bergarter som inneholder silikat
  • Varme fra jordens indre
  • Varme fra havene
  • Metanutslipp
  • Endring i varmestråling fra solen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *