9. December 2023

Ro ned retorikken. Morten Jødal

 

Ro ned retorikken

Den politiske debatten er for hard, og overdriver ulikheter og problemerDet skaper en polarisering som er farlig, og satsing på en klimapolitikk basert på frykt. Og resultatet: En verden som forbruker titusener av milliarder kroner, uten å oppnå noen som helst temperaturendring. 

Av Morten Jødal, styreleder Klimarealistene

Vi har vært gjennom noen turbulente døgn, etter stormingen av Den amerikanske kongressen. Denne politiske voldshandlingen er resultat av årevis med polarisert debatt, hvor partiene og de enkelte politikere – og svært mange andre som deltar i samfunnsdebatten – framstiller hverandre som demoner, udugelige sjarlataner, muslimhatere, kommunister eller fascister, eller for den saks skyld rasister eller snillister. Beskyldningene sitter løst, og er ofte stygge. De fyker i alle politiske retninger. Vi hører at det politiske establishment har fjernet seg fra folket, og utelukkende representerer egne interesser. Vi tror ikke lenger noen engasjerer seg til fellesskapets beste, for fellesskapets beste. Egeninteresser skal ligge bak. Det florerer med konspirasjonsteorier som ilegger både industri- og politiske ledere ansvar for å gjennomføre en global politikk som skal styre oss alle. Eller få kontroll med oss via strømmålerne og vaksine. Budskapene har vært framført og gjentatt så utallige ganger at mange henfaller til å tro på dem. Det til tross for at de er så overdrevne og usannsynlige at det burde være opplagt for absolutt alle, at de er gale. For valget i USA ble ikke rigget. Like lite som vi lever med en klimakrise. Men begge påstandene lar seg selge, dessverre til svært mange. Særlig når de gjentas mange nok ganger, av folk med autoritet. Og av mediene.

Vi ser rasende folkemengder skrike i gatene, brenne flagg og religiøse bøker, oppildne til vold og jakte på politiske motstandere. Vi ser mobben med sørstatsflagg trenge inn på Capitol Hill. Vi ser angrep på kirker og synagoger, vet at kristne knapt lenger kan leve i Egypt eller Iran, og har sett maskerte unge menn drepe de fleste i et satiremagasin. Vi vet vi kan miste livet om vi publiserer en tegning av Profeten. Vi hører debatter som ikke handler om sak og politisk analyse, som ikke har fokus på egen ideologi og løsninger, men utelukkende rettes som angrep på motstandere som skal være udugelige. Vi hører påstander om at en president kanskje ikke er født i USA, men i svarteste Afrika – og derfor ikke har noe å gjøre i Det hvite hus. Og stakkars den professor i astrofysikk som ut fra sine kunnskaper om sol og stråling fra verdensrommet våger å hevde at mye av klimaet er styrt av naturen. Han vil bli belært om både tobakksindustri og flat jord, og sannsynligvis bli innkalt til en samtale med både dekanus og rektor.

Alt dette er nedrig, men ikke minst farlig. Retorikken som anvendes, og beskyldningene som slynges ut, skaper splittelse og uvennskap. Og hat. Når presidenten oppildner sin milits til å marsjere mot kongressbygningen, fordi djevelen i form av demokratene har stjålet «hans valgseier», ruller prosessen videre. Når flere tusen har satt seg i bevegelse, bevæpnet med løgner, skytevåpen, pepperspray, sørstatsflagg og tunge støvler, har det for lengst gått galt. For bak hordene på vei mot sperringene, ligger årevis med hatefulle ytringer, elendige analyser og sanseløse overdrivelser, som har skapt splittelse. Og forskrudde virkelighetsforståelser. Det er bygget opp gjennom mange flere år enn det har eksistert en gal tweet-president. Men han har sannelig helt bensin på bålet.

Det er så unødvendig
For vi kan spørre oss; er virkelig de politiske løsningene som demokrater og republikanere representerer så forskjellige at familier skal splittes, og knapt kan feire julaften sammen? Og heller ikke treffes under sommerferien på Hawaii? Er det slik at et svakt annerledes syn på hvordan staten skal regulere våre liv, med eller uten en offentlig helseordning, noen prosenter forskjeller i skattetrykk, en liten forskjell i synet på innvandring, eller i hvor stor grad landet skal skaffe olje og gass gjennom frakturering – være av en så prinsipiell karakter at sympatisører i det andre partiet må oppfattes som representanter for de djevelske makter? Som vil gjennomføre en politikk som er ond, og ikke vil ta vare på de kommende generasjoner? For det er slik debatten går. Folk er virkelig bitre fiender, i noe som egentlig burde handle om nyanser av løsninger innen en demokratisk ramme.

Noe har altså gått galt i store deler av samfunnsdebatten. Noen har klart å disproporsjonere uenighet, og det samme har de gjort med de utfordringene verden står ovenfor. De har oppskalert meningsforskjeller og problemer, overdrevet dem, gjentatt dem, og hamret dem inn i form av propaganda: Biden og valgkommisjonene stjal valgseieren. Og verden står ovenfor et snarlig klimatisk sammenbrudd. Vippepunktet er noen få år foran oss. Dramatikken kommer fra alle kanter. Som et resultat utformes synet på annerledes tenkende som hat, mens frykten blir politikkens viktigste drivkraft. Og frykt er intet godt grunnlag for politiske beslutninger. Det er heller ikke manglende kritisk sans – ett av det mest alvorlige hull også innen utdanningssektoren.

Det er mange skyldige i denne utviklingen. Den politiske debatten handler om å score billige retoriske poenger: ditt parti ønsker et «sorteringssamfunn», hvor ansatte i helsevesenet går rundt med stoppeklokke. Eller: din ideologi tar ikke hensyn til kommende generasjoner, og representerer en «laissez -faire»-politikk. Etter dere kommer syndfloden. Mediene elsker denne polariseringen, og dyrker den. Staten lønner en hel skog av ansatte i frivillige organisasjoner til å fôre disse ytringene inn i samfunnsdebatten. Skal man bli lagt merke til, må man ta hardt i. Og det gjør de. Samtidig er mediene opptatt av dramatikk, konflikt, dommedag og dystre framtidsperspektiver. Framfor undergangen står vi visstnok omgitt av røde, blå og grønne djevler. De gis ubegrenset tilgang til mediene.

Den norske debatten er mer sivilisert, sier du
Ja, kanskje. Vi ser Debatten på NRK med dyktige Fredrik Solvang, og lytter til norske politikere og fagfolk. De får fram nyanser, og klarer å framføre et budskap om egen ideologi, politikk, og løsninger. De oppfører seg anstendig, og virker kunnskapsrike. Slik er det imidlertid sikkert også i de fleste andre land: det finnes lyspunkter.

Samtidig vet vi at det finnes titusener av barn og unge der ute, som skrikende holder opp plakater: Du kommer til å dø gammel av dage. Jeg kommer til å dø av klimaendringer. Forestillingen har de lært på skolen, og er hentet fra lærebøkene. Deres lærere har messet det. De har også lest det i avisene. Og de har hørt Audun Lysbakken fortelle i siste valgkamp: «Vi står i en eksistensiell krise». De har også hørt MDG hevde at «kloden brenner», og at livets bibliotek har tatt fyr. Og de vet at norske kommuner har vedtatt at vi lever med en «klimakrise», en påstand som savner enhver empiri. Med hånden på hjertet vet alle at den påståtte krisen ikke eksisterer, rett og slett fordi ingen hverken kan observere eller dokumentere den. Forskere i FNs klimapanel har heller aldri påstått den. IPCC beskriver en varmere verden, som vil representere både fordeler og ulemper, men de snakker ikke om verdens undergang. Det har noen andre funnet på. De som hevder at «vitenskapen er entydig», farer med løgn.

Alt vi vet om verdens tilstand, forteller at folk vil leve lenger og lenger. De vil bli rikere og rikere. Også fattige land og fattige mennesker vil i tiårene framover oppleve bedrede livsvilkår. Alle vil få bedre helsetilbud, et tilstrekkelig kaloriinntak, tilgang til rent vann og bedre utdanning. De vil få bedre hus, og dermed økt motstandskraft mot en natur som alltid vil buldre ned over dem. Mer velstående land vil være bedre i stand til å ta vare på sine innbyggere, bygge diker mot havet eller flomstore elver, sette opp varslingssystemer og bygge steder hvor folk kan søke ly under flommer og orkaner. De vil gå den veien Nederland og Bangladesh har gjort. I en rikere verden vil vi alle kunne tilpasse oss bedre, mot en ubarmhjertig natur. Det er på ingen måte slik at dagens unge vil dø av klimaendringer. De vil snarere bli mye eldre. Å innpode dem slike vrangforestillinger, burde være kriminalisert.

Samtidig er det slik at rikere land forurenser mindre. Verdens største miljøproblem har alltid vært forurensning. Gjennom mange år har innendørs røyk vært det mest alvorlige problemet, som har drept millioner. Tilgang til strøm fra nettet, eller ren gass, har ført til en kraftig reduksjon av fattige mennesker som dør av skitten inneluft. Samtidig har rike land nesten sluttet å forurense luften utendørs. Når fattige land blir rikere, vil de følge etter.

Miljø- og klimadebatten er ute av proporsjoner – og preges av enorme overdrivelser. Den domineres av skremsler, og frykt. Den får barn og unge til å tro at de snart skal dø. Vi må tone ned denne retorikken, og fortelle den oppvoksende slekt at de snarere vil leve lenger og bedre, med et rikere miljø rundt seg. Alle barn og unge lever i dag med et mye større biologisk mangfold i sine omgivelser, enn deres tipp-tipp-tipp-oldeforeldre. De lever med renere luft, og renere vann. På ingen måte er det slik at vi står ved noe vippepunkt, som enkelte forskere alltid vil hevde – og mediene elske å formidle. Vi har hørt disse dommedagsprofetiene utallige ganger. De har alltid vært gale. Alltid.

Ingen person messet dette budskapet tydeligere enn Stanford-økologen Paul Ehrlich. Han var elsket av TV-programskaperen Johnny Carson, og gjennom programmet Tonight Show ble den amerikanske befolkning tutet ørene fulle av fortellinger om at planeten sto på kanten av et sammenbrudd. Ikke minst skulle det skyldes flere mennesker, som brukte opp klodens ressurser, og forurenset den i stykker. På CBS nasjonale nyheter i 1970 fortalte han at verden ville ta slutt før 1985. «En eller annen gang i løpet av de neste 15 år vil slutten komme. Og med «slutten» mener jeg et sammenbrudd i den evnen planeten har til å legge til rette for menneskeheten». Andre innflytelsesrike akademikere var enige om at slutten var nær, og de var kun uenige om når tidspunktet ville inntreffe. Noen mente så lite som fem år, andre strakk seg til tretti. Og mediene hoppet på disse historiene. Life magazine rapporterte for eksempel i 1970 at «skrekken ligger på vent», og at «den urbane befolkning må bruke gassmasker for å overleve luftforurensningen» før ti år har gått. Som biologistudent på Universitetet i Oslo, hørte jeg akkurat den samme fortellingen.

Advarslene var imidlertid fullstendig gale. Ehrlich forutså at mellom én og to milliarder mennesker ville dø av sult i løpet av 1970-årene. Han bommet med mer enn 99 prosent. Han hevdet at forventet livslengde i Amerika i 1980 ville være 42 år. På dette tidspunkt viste den seg å være 74 år. Folk i Los Angeles hadde intet behov for gassmasker, men pustet i stedet lettere på 1980-tallet på grunn av katalysatorer i biler, andre teknologiske nyvinninger, og strengere miljøreguleringer. Verden tok ikke slutt.

Den apokalyptiske retorikken gjorde imidlertid betydelig skade. Dersom verden begynte å bli overbefolket, var konklusjonen fra politikere og forskere at det var nødvendig å få færre barn, og særlig fattige. Befolkningskontroll ble sett på som «den eneste salige løsningen for den underutviklede verden», slik Ehrlich uttrykte det. Noen forskere begynte å se på tilsetning av kjemikalier i drikkevannet eller i basisføden, slik at verdens fattige midlertidig ville bli sterile. Det gav også legitimitet til kampanjer fra myndigheter, som inkluderte tvungen sterilisering og tvangsaborter. Bare i løpet av ett år, i 1976, tvangssteriliserte den indiske regjeringen 6,2 millioner menn.

Ideen om at verden sto på kanten av et irreversibelt sammenbrudd som skyldtes sult, åpnet også for at noen ledende miljøvernere foreslo at man skulle slutte med matvarebistand til hele land eller regioner. Tanken var at fortsatt matvarehjelp ville føre til flere barnefødsler, hvor de nyfødte senere ville dø i hungerskatastrofer. Ehrlich argumenterte derfor at menneskehetens mest håpefulle scenario var å kutte ut matvarehjelp til Vietnam, Thailand, Egypt og India, og så lene seg tilbake og se på mens sult og opptøyer tok livet av en halv milliard mennesker. Lidelsene som ville ha oppstått, ville vært enorme. En slik politikk ble ikke gjennomført. I stedet lyttet verden til Norman Borlaug, som gjennom den grønne revolusjonen foreslo en vei basert på innovasjon og forbedrede landbruksteknikker. Slik økte man matvareproduksjonen, og unngikk langt på vei sultkatastrofer. Ehrlich´s tilnærming er sannsynligvis det mest avskyelige eksemplet i moderne historie på en dårlig politikk, som stammet fra ubegrunnede, apokalyptiske bekymringer.

Klimafiksing og rådyr symbolpolitikk
I våre dager forestiller noen forskere seg at vi står framfor et klimasammenbrudd. De fantaserer om å ingeniøre vekk et hevdet eksistensielt klimaproblem, gjennom å tilføre atmosfæren svovel. Eller salt. Det skal redusere solinnstrålingen, eller skape skyer. Med den virkelighetsoppfatningen svært mange har om en kommende klimakatastrofe, hvor politikere, næringslivet og frivillige organisasjoner skal frelse verden, er det ikke godt å vite: vil de denne gangen lykkes med en gal-gal miljøpolitikk, basert på en forskrudd virkelighetsoppfatning?

Eller skal verden bare rote bort opp mot halvannet oljefond i året, for å innfri Paris-avtalen – som dersom IPCCs klimamodeller skulle vise seg å være riktige – innebærer at man i år 2100 senker temperaturøkningen med 0,027 grader C? Går de denne veien skal de huske at utryddelse av ekstrem fattigdom er beregnet å koste rundt 940 milliarder kroner i året. For litt mer enn et månedsforbruk av satsingen som følger Parisavtalen, kunne verden i stedet fjerne den mest ekstreme nød og fattigdom. Men det prioriterer ikke verdens ledere.

Dette er de misantrope sidene av klimapolitikken. Denne satsingen, er det regjeringen leverte det norske bidraget til, fredag den 8. januar.

1,818 thoughts on “Ro ned retorikken. Morten Jødal

 1. Hi there, I discovered your site by the use of
  Google while looking for a related topic, your website came up, it looks great.
  I’ve bookmarked it in my google bookmarks.
  Hi there, just became alert to your weblog thru Google, and
  found that it is truly informative. I’m going to watch out for brussels.
  I’ll be grateful for those who proceed this in future.
  Lots of folks can be benefited from your writing. Cheers!

 2. Howdy! I could have sworn I’ve visited this website before but after going through many of the
  articles I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely happy I discovered it and I’ll be bookmarking it and checking back regularly!

 3. Does your blog have a contact page? I’m having problems locating
  it but, I’d like to shoot you an e-mail. I’ve got some recommendations for
  your blog you might be interested in hearing. Either way, great blog and I look forward to seeing it develop over
  time.

 4. The {source|resource} of {traffic|web traffic|website traffic}. The {rate|price} {depends on|depends upon|relies on} the {volume|quantity} of {traffic|web traffic|website traffic}. The {amount|quantity} of your cashback {depends on|depends upon|relies on} {{how|exactly how|just how} much|just how much} you {wagered|bet} {during|throughout} the week. Cases. Purchase {a case|a situation|an instance} in which the {amount|quantity} from the #file_linksC:\1\3.txt”,1,S] {specified|defined} #file_linksC:\1\6.txt”,1,S] {Interval|period} can be {found|discovered|located}. The {amount|quantity} of {payments|repayments|settlements} is {discussed|talked about|gone over|reviewed} #file_linksC:\1\6.txt”,1,S] {Individually|separately|independently}. They #file_linksC:\1\6.txt”,1,S] {Indicate|suggest|show} that {the {money|cash}|the cash} was {lost|shed} {and|as well as|and also} won, {payments|repayments|settlements} were made according to the terms without {{delays|hold-ups} or {problems|issues|troubles}|{problems|issues|troubles} or {delays|hold-ups}}. They {{write|compose|create} {about|regarding|concerning}|discuss|blog about|cover} the causeless {blocking|stopping|barring} of the #file_linksC:\1\3.txt”,1,S] account, {refusal|rejection} of {payment|repayment|settlement}, system {errors|mistakes} in {payments|repayments|settlements}. To {use|utilize|make use of} the {services|solutions} {provided|offered|supplied|given}, you {must|should|need to|have to} {register|sign up} on the {site|website}, {replenish|renew|restore} your account in {any|any type of|any kind of} {convenient|practical|hassle-free} {way|method|means} as there is {an opportunity|a chance|a possibility} to make {a deposit|a down payment} {using|utilizing|making use of} {any|any type of|any kind of} {financial|monetary|economic} system. {Most {likely|most likely}|Probably|More than likely}, the {problem|issue|trouble} is that the {security|safety and security|safety|protection} system of your {smartphone|mobile phone|smart device} is {blocking|obstructing} the #file_linksC:\1\6.txt”,1,S] {Installation|setup|installment}. The {main|primary|major} {problem|issue|trouble} is that at the end of the {match|suit} with a winning {bet|wager}, no {money|cash} was {accrued|accumulated|built up}, {endless|unlimited|limitless|countless} {processing|handling} {took {place|location|area}|occurred|happened}. People {say|state|claim} that it takes {{a very|an extremely|a really} {long|lengthy}|a long} time to {wait for|wait on|await} {an answer|a response|a solution}, {and|as well as|and also} it’s not {always|constantly} {a solution|a service|an option|a remedy} to {a problem|an issue|a trouble}. {But such {promotions|promos} are not held {all the time|constantly|at all times|regularly}.

 5. I am extremely impressed with your writing skills as well as with
  the layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself?
  Either way keep up the nice quality writing, it’s
  rare to see a great blog like this one today.

 6. I think the admin of this web site is really working
  hard in favor of his web site, for the reason that
  here every information is quality based material.

 7. Very good website you have here but I was curious about if you knew of any community forums that cover the same topics discussed in this article?
  I’d really love to be a part of online community where I can get
  advice from other experienced individuals that share the
  same interest. If you have any recommendations, please let
  me know. Cheers!

 8. Hello friends, how is the whole thing, and what you wish for to say regarding this paragraph, in my view
  its really awesome in favor of me.

 9. My brother recommended I might like this web site. He was entirely right.
  This post actually made my day. You cann’t imagine simply how
  much time I had spent for this info! Thanks!

 10. Hello to all, for the reason that I am really
  eager of reading this webpage’s post to be updated regularly.
  It carries fastidious material.

 11. Ahaa, its nice conversation concerning this article at this place at this website,
  I have read all that, so at this time me also commenting at
  this place.

 12. Its such as you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the
  e book in it or something. I think that you could do with some p.c.
  to pressure the message house a bit, however instead of that, this is wonderful blog.
  An excellent read. I’ll certainly be back.

 13. I do not know whether it’s just me or if everybody else encountering problems with your site.

  It appears as though some of the text in your content are running off the screen. Can someone else please comment and let
  me know if this is happening to them as well? This could be a problem with my web browser because I’ve
  had this happen previously. Kudos

 14. Thanks in support of sharing such a fastidious opinion, piece of
  writing is pleasant, thats why i have read it completely

 15. That is a good tip especially to those new to the blogosphere.
  Brief but very accurate information… Many thanks for
  sharing this one. A must read article!

 16. Hi there I am so happy I found your weblog, I really found you by accident, while I was searching on Bing for something else, Nonetheless I am here now and would just
  like to say many thanks for a marvelous post and a all round thrilling blog (I also love
  the theme/design), I don’t have time to go through it all at
  the moment but I have bookmarked it and also added your RSS feeds, so when I
  have time I will be back to read a lot more, Please do keep
  up the excellent jo.

 17. Link exchange is nothing else however it is just placing the other person’s weblog
  link on your page at appropriate place and other person will also do same in support of you.

 18. Your style is unique compared to other people I’ve read stuff from. Thanks for posting when you have the opportunity, Guess I will just book mark this blog.

 19. Spot on with this write-up, I absolutely believe that this amazing site needs a great deal more attention. I’ll probably be back again to read more, thanks for the information!

 20. Howdy! This post couldnít be written much better! Going through this article reminds me of my previous roommate! He always kept preaching about this. I’ll send this post to him. Fairly certain he will have a very good read. Thanks for sharing!

 21. An outstanding share! I have just forwarded this onto a co-worker who had been conducting a little homework on this. And he in fact ordered me dinner simply because I stumbled upon it for him… lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending time to discuss this matter here on your blog.

 22. Spot on with this write-up, I really believe this amazing site needs much more attention. I’ll probably be back again to read through more, thanks for the info.

 23. Your style is unique compared to other folks I have read stuff from. I appreciate you for posting when you have the opportunity, Guess I will just book mark this page.

 24. An intriguing discussion is definitely worth comment. I believe that you should writemore about this issue, it may not be a taboo subject but usually folks don’tspeak about such subjects. To the next! Many thanks!!

 25. The next time I read a blog, Hopefully it does not disappoint me as much as this one. I mean, I know it was my choice to read through, nonetheless I actually thought you would probably have something interesting to say. All I hear is a bunch of crying about something that you can fix if you were not too busy seeking attention.

 26. Hi there, just became aware of your blog through Google, andfound that it is truly informative. I am gonna watch outfor brussels. I will appreciate if you continue thisin future. Many people will be benefited fromyour writing. Cheers!

 27. Yes! Finally someone writes about veterans mobile semi truck repaire in minnesota and st paul mn and trailer repair hudson Wisconsin.

 28. Hello there! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results. If you know of any please share. Thank you!

 29. Your style is so unique compared to other people I have read stuff from. Many thanks for posting when you’ve got the opportunity, Guess I will just book mark this page.

 30. This awesome blog is really educating and also factual. I have discovered many handy tips out of this amazing blog. I ad love to visit it over and over again. Thanks a bunch!

 31. Asking questions are genuinely fastidious thing if you are not understanding something entirely, but this article provides nice understanding yet.

 32. Good day! I could have sworn I’ve been to this blog before but after reading through some of the post I realized it’snew to me. Anyways, I’m definitely glad I found it and I’ll be book-marking and checking back frequently!

 33. When I originally commented I clicked the -Notify me when new feedback are added- checkbox and now each time a remark is added I get four emails with the identical comment. Is there any method you possibly can remove me from that service? Thanks!

 34. Thanks for the good writeup. It in reality was a enjoyment accountit. Glance complex to more brought agreeable fromyou! However, how could we keep up a correspondence?

 35. Right here is the perfect website for anyone who would like to understand this topic. You understand so much its almost tough to argue with you (not that I actually would want to…HaHa). You definitely put a fresh spin on a subject that’s been written about for years. Wonderful stuff, just great.

 36. Hello i am kavin, its my first occasion to commenting anywhere, when i read this piece of writing i thought i could also make comment due to this brilliant post.

 37. You made some good points there. I checked on the web for more information about the issue and found most people will go along with your views on this website.

 38. A motivating discussion is worth comment. I do think thatyou should write more on this subject, it may not be a taboo matter but generally people do not speak about such topics.To the next! All the best!!

 39. Greetings! Very useful advice in this particular article! It’s the little changes that make the greatest changes. Many thanks for sharing!

 40. Everything is very open with a clear clarification of the issues. It was really informative. Your website is very helpful. Thank you for sharing!

 41. I must thank you for the efforts you have put in penning this website. I really hope to check out the same high-grade content by you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my very own website now 😉

 42. Having read this I thought it was extremely informative. I appreciate you spending some time and effort to put this informative article together. I once again find myself spending a lot of time both reading and commenting. But so what, it was still worth it.

 43. Howdy, I believe your site might be having browser compatibility issues. When I look at your web site in Safari, it looks fine but when opening in IE, it has some overlapping issues. I just wanted to give you a quick heads up! Other than that, great site.

 44. Howdy, I believe your site might be having web browser compatibility problems. When I look at your website in Safari, it looks fine however when opening in I.E., it has some overlapping issues. I just wanted to provide you with a quick heads up! Besides that, wonderful blog!

 45. Can I simply say what a comfort to discover somebody who actually knows what they are discussing on the net. You certainly understand how to bring a problem to light and make it important. A lot more people ought to look at this and understand this side of the story. I was surprised that you aren’t more popular because you surely possess the gift.

 46. I was extremely pleased to discover this web site. I need to to thank you for your time due to this wonderful read!! I definitely enjoyed every part of it and I have you saved as a favorite to see new stuff on your site.

 47. This is a very good tip especially to those new to the blogosphere. Brief but very accurate informationÖ Appreciate your sharing this one. A must read post!

 48. Have you ever heard of second life (sl for short). It is essentially a video game where you can do anything you want. SL is literally my second life (pun intended lol). If you want to see more you can see these second life articles and blogs

 49. I am not positive where you are getting your info, however goodtopic. I needs to spend some time finding out much more or understanding more.Thanks for fantastic information I used to be in search of this infofor my mission.

 50. A motivating discussion is definitely worth comment. I think that you should publish more about this topic, it might not be a taboo subject but typically folks don’t talk about such topics. To the next! Best wishes.

 51. Hello! I could have sworn I’ve been to this site before but after going through many of the articles I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely happy I came across it and I’ll be book-marking it and checking back regularly.

 52. Oh my goodness! Amazing article dude! Thanks, However I am having difficulties with your RSS. I donít understand why I can’t join it. Is there anybody else getting the same RSS problems? Anyone that knows the answer can you kindly respond? Thanx!!

 53. Howdy! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew whereI could get a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yoursand I’m having problems finding one? Thanks a lot!

 54. Your style is so unique in comparison to other folks I have read stuff from. Thanks for posting when you’ve got the opportunity, Guess I’ll just book mark this page.

 55. May I simply just say what a relief to discover someone who genuinely understands what they are talking about on the web. You certainly know how to bring a problem to light and make it important. More and more people have to look at this and understand this side of the story. I was surprised that you aren’t more popular since you certainly possess the gift.

 56. Great blog you have here.. It’s hard to find quality writing like yours these days.I really appreciate people like you! Take care!!Visit my blog: Virtual conference

 57. Hi there, I believe your site might be having internet browser compatibility issues. Whenever I look at your site in Safari, it looks fine however, when opening in IE, it’s got some overlapping issues. I just wanted to provide you with a quick heads up! Besides that, fantastic site.

 58. Howdy! I could have sworn I’ve visited this site before but after going through some of the posts I realized it’s new to me. Anyhow, I’m certainly pleased I came across it and I’ll be book-marking it and checking back frequently.

 59. Having read this I believed it was very enlightening. I appreciate you spending some time and effort to put this content together. I once again find myself personally spending a lot of time both reading and commenting. But so what, it was still worth it.

 60. Spot on with this write-up, I absolutely believe this site needs a great deal more attention. I’ll probably be back again to read more, thanks for the advice!

 61. I am no longer positive the place you are getting your info, howevergood topic. I needs to spend some time finding out much more or working out more.Thanks for fantastic info I was in search of this information for my mission.

 62. Hi, I do believe this is an excellent website. I stumbledupon it 😉 I may return yet again since I book marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to help others.

 63. Nice post. I learn something totally new and challenging on sites I stumbleupon every day. It will always be helpful to read articles from other writers and use a little something from their sites.

 64. Hi! I’ve been reading your blog for some time now and finally got the courage to go ahead and give you aplus certification – Venus – shout out from Atascocita Tx!Just wanted to mention keep up the fantastic job!

 65. I blog frequently and I genuinely thank you for your content. This great article has really peaked my interest. I am going to take a note of your website and keep checking for new information about once per week. I opted in for your RSS feed too.

 66. I needed to thank you for this great read!! I absolutely loved every little bit of it. I have got you bookmarked to check out new things you post…

 67. Good day! I simply want to offer you a huge thumbs up for your great information you’ve got right here on this post. I will be returning to your website for more soon.

 68. I must thank you for the efforts you’ve put in penning this site. I’m hoping to see the same high-grade blog posts by you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my own, personal website now 😉

 69. Right here is the perfect blog for anyone who hopes to find out about this topic. You realize a whole lot its almost tough to argue with you (not that I really will need to…HaHa). You definitely put a new spin on a subject that has been written about for a long time. Great stuff, just excellent.

 70. When I originally commented I clicked the «Notify me when new comments are added» checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there any way you can remove people from that service? Thanks a lot!

 71. I enjoy what you guys are up too. This type of clever work and coverage! Keep up the excellent works guys I’ve you guys to blogroll.

 72. Normally I don’t learn article on blogs, but I would like to saythat this write-up very compelled me to check out and do it!Your writing style has been amazed me. Thanks, quite greatpost.

 73. Having read this I believed it was extremely informative. I appreciate you finding the time and energy to put this content together. I once again find myself personally spending way too much time both reading and posting comments. But so what, it was still worth it.

 74. Having read this I believed it was very enlightening. I appreciate you taking the time and effort to put this information together. I once again find myself spending way too much time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!

 75. Whats Going down i’m new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It positively useful and it has aided me out loads. I’m hoping to contribute & help different customers like its helped me. Great job.

 76. I’m impressed, I have to admit. Seldom do I encounter a blog that’s both equally educative and entertaining, and let me tell you, you have hit the nail on the head. The problem is an issue that too few men and women are speaking intelligently about. I’m very happy that I found this in my search for something relating to this.

 77. Wow that was strange. I just wrote an really long comment but after I clicked submit my comment didn’t show up. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyway, just wanted to say superb blog!

 78. When I initially left a comment I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on each time a comment is added I get four emails with the same comment. There has to be a way you are able to remove me from that service? Kudos.

 79. I blog quite often and I seriously thank you for your content. Your article has truly peaked my interest. I’m going to bookmark your blog and keep checking for new details about once a week. I opted in for your RSS feed as well.

 80. Having read this I believed it was very informative. I appreciate you taking the time and energy to put this short article together. I once again find myself personally spending a lot of time both reading and commenting. But so what, it was still worth it.

 81. After checking out a number of the blog articles on your site, I seriously appreciate your way of blogging. I book-marked it to my bookmark website list and will be checking back in the near future. Please check out my web site as well and let me know how you feel.

 82. Thank you for the good writeup. It actually used to be a enjoyment account it.Glance complicated to far brought agreeable from you!By the way, how can we communicate?

 83. wonderful submit, very informative. I ponder why the other experts of this sector don’t realize this. You should continue your writing. I am sure, you have a great readers’ base already!

 84. Heya i’m for the first time here. I came across this board and I to find It really helpful & it helped me out much. I hope to give one thing again and aid others like you helped me.

 85. Howdy! This post couldn’t be written much better! Looking at this post reminds me of my previous roommate! He constantly kept talking about this. I am going to forward this information to him. Pretty sure he’ll have a good read. Thanks for sharing!

 86. The very next time I read a blog, Hopefully it doesn’t fail me just as much as this one. I mean, I know it was my choice to read, however I actually believed you would probably have something useful to say. All I hear is a bunch of whining about something that you can fix if you were not too busy looking for attention.

 87. I truly love your website.. Pleasant colors & theme. Did you build this amazing site yourself? Please reply back as I’m looking to create my own website and want to know where you got this from or what the theme is named. Kudos!

 88. I am not sure where you are getting your info, but great topic.I needs to spend some time learning more or understandingmore. Thanks for wonderful info I was looking for this information for my mission.

 89. It’s nearly impossible to find well-informed people for this topic, however, you sound like you know what you’re talking about! Thanks

 90. Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it’s really informative. I?m gonna watch out for brussels. I will be grateful if you continue this in future. Numerous people will be benefited from your writing. Cheers!

 91. I do not even know how I ended up here, but I thought this post was good.I do not know who you are but definitely you are going toa famous blogger if you are not already 😉 Cheers! asmr 0mniartist

 92. What’s Going down i’m new to this, I stumbled upon this I’ve discoveredIt absolutely useful and it has aided me out loads.I hope to give a contribution & aid other users like its helped me.Great job.

 93. A motivating discussion is worth comment. I think that you should write more on this topic, it might not be a taboo matter but usually folks don’t talk about such subjects. To the next! Kind regards!!

 94. This is a really good tip especially to those new to the blogosphere. Simple but very precise information… Many thanks for sharing this one. A must read article!

 95. Spot on with this write-up, I absolutely believe that this web site needs a lot more attention. I’ll probably be returning to read more, thanks for the info!

 96. I don’t even know the way I stopped up right here, but I believed this post was once good. I do not realize who you’re however certainly you are going to a famous blogger in the event you aren’t already 😉 Cheers!

 97. I don’t even know the way I ended up here, but I believed this put up used to be great. I do not recognize who you’re however certainly you’re going to a well-known blogger when you aren’t already 😉 Cheers!

 98. My brother recommended I would possibly like this blog. He was once entirely right. This post actually made my day. You cann’t imagine just how so much time I had spent for this information! Thanks!

 99. Aw, this was an exceptionally good post. Taking a few minutes and actual effort to produce a good article… but what can I say… I procrastinate a lot and never manage to get nearly anything done.

 100. I haven’t checked foods rich in omega 3 fatty acids herefor a while as I thought it was getting boring, butthe last several posts are great quality so I guess I’ll addyou back to my daily bloglist. You deserve it my friend🙂

 101. At this time it looks like BlogEngine is the best blogging platformout there right now. (from what I’ve read) Is thatwhat you’re using on your blog?Look into my blog; treatments need

 102. I’m now not positive the place you are getting
  your information, but great topic. I must spend some time studying more
  or figuring out more. Thanks for great information I used to be searching for this info for my mission.

 103. Wһat a information of un-ambiguіty aand preserveness ofvaluable experience concеrning սnexpected feelings.my page :: slot online

 104. Hello just wanted to give you a brief heads up and letyou know a few of the pictures aren’t loading properly.I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried itin two different browsers and both show the same outcome.

 105. Hello There. I found your blog the usage of msn. This is a very neatly written article. I will make sure to bookmark it and return to learn extra of your useful information. Thank you for the post. I will certainly comeback.

 106. An impressive share! I have just forwarded this onto a friend who was conducting a little homework on this. And he actually bought me dinner simply because I stumbled upon it for him… lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending time to discuss this topic here on your site.

 107. My brother suggested I would possibly like this blog. He was once totally right.This submit actually made my day. You cann’t consider simplyhow a lot time I had spent for this info!Thanks!

 108. Hi! I know this is kinda off topic but I was wonderingif you knew where I could find a captcha plugin for mycomment form? I’m using the same blog platform as yours andI’m having difficulty finding one? Thanks a lot!

 109. scoliosisThanks for sharing your info. I truly appreciate your effortsand I will be waiting for your next post thank you once again. scoliosis

 110. Can I simply just say what a relief to find an individual who really understands what they’re discussing on the internet. You definitely realize how to bring a problem to light and make it important. More and more people ought to read this and understand this side of your story. It’s surprising you aren’t more popular because you certainly have the gift.

 111. I’m very pleased to uncover this great site. I need to to thank you for ones time for this particularly fantastic read!! I definitely really liked every bit of it and I have you book marked to look at new information in your web site.

 112. Hello there! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteersand starting a new initiative in a community in the same niche.Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a wonderful job!

 113. Spot on with this write-up, I seriously think this amazing site needs much more attention. I’ll probably be returning to see more, thanks for the advice.

 114. When I originally commented I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on every time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there an easy method you are able to remove me from that service? Many thanks.

 115. Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wished to mention that I’ve really enjoyed surfing around your blog posts. After all I’ll be subscribing for your rss feed and I am hoping you write again very soon!

 116. I blog frequently and I truly appreciate your content. This great article has truly peaked my interest. I’m going to book mark your blog and keep checking for new details about once per week. I opted in for your RSS feed as well.

 117. This is a great tip especially to those fresh tothe blogosphere. Simple but very precise information… Manythanks for sharing this one. A must read article!

 118. An impressive share! I have just forwarded this onto a colleague who was conducting a little research on this. And he in fact bought me dinner due to the fact that I stumbled upon it for him… lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending the time to talk about this issue here on your blog.

 119. Hey! I just wanted to ask if you ever have any trouble withhackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended uplosing several weeks of hard work due to no back up.Do you have any solutions to protect against hackers?

 120. I’m impressed, I have to admit. Rarely do I encounter a blog that’s both educative and engaging, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head. The issue is something which not enough folks are speaking intelligently about. I am very happy I stumbled across this during my hunt for something concerning this.

 121. I’ve read some good stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting. I wonder how much effort you put to make such a fantastic informative web site.

 122. Great post. I was checking continuously this blog and I’m impressed! Very useful information specially the last part 🙂 I care for such information a lot. I was seeking this particular info for a long time. Thank you and good luck.

 123. A fascinating discussion is worth comment. I do believe that you ought to publish more on this topic, it might not be a taboo subject but usually folks don’t talk about such topics. To the next! All the best!

 124. After exploring a few of the blog articles on your blog, I honestly like your way of writing a blog. I added it to my bookmark website list and will be checking back in the near future. Please visit my website as well and let me know your opinion.

 125. This is a really good tip particularly to those fresh to the blogosphere. Brief but very accurate informationÖ Thanks for sharing this one. A must read article!

 126. I would like to thank you for the efforts you’ve put in penning this blog. I am hoping to view the same high-grade blog posts by you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has motivated me to get my own, personal blog now 😉

 127. After I initially left a comment I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on every time a comment is added I recieve 4 emails with the exact same comment. Is there a way you can remove me from that service? Cheers.

 128. wonderful points altogether, you just gained a new reader. What would you suggest in regards to your post that you made a few days ago? Any positive?

 129. Good site you have here.. It’s hard to find good quality writing like yours these days. I really appreciate individuals like you! Take care!!

 130. Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article.I’ll make sure to bookmark it and return to read moreof your useful info. Thanks for the post. I’ll definitelycomeback.

 131. May I simply just say what a comfort to discover someone who genuinely knows what they’re discussing on the web. You actually understand how to bring a problem to light and make it important. More and more people really need to read this and understand this side of your story. I can’t believe you aren’t more popular given that you definitely have the gift.

 132. Your style is unique compared to other people I’ve read stuff from. Many thanks for posting when you’ve got the opportunity, Guess I’ll just bookmark this web site.

 133. An intriguing discussion is worth comment. I think that you ought to publish more on this subject matter, it may not be a taboo matter but usually people don’t speak about these subjects. To the next! Best wishes.

 134. Excellent blog you’ve got here.. It’s difficult to find excellent writing like yours these days. I really appreciate people like you! Take care!!

 135. I have to thank you for the efforts you’ve put in penning this blog. I am hoping to check out the same high-grade blog posts by you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has inspired me to get my own, personal website now 😉

 136. Having read this I believed it was very enlightening. I appreciate you spending some time and effort to put this short article together. I once again find myself personally spending way too much time both reading and posting comments. But so what, it was still worthwhile!

 137. This is the perfect webpage for anybody who wants to find out about this topic. You understand a whole lot its almost tough to argue with you (not that I really would want to…HaHa). You certainly put a new spin on a topic that has been discussed for decades. Wonderful stuff, just excellent.

 138. Red — Viken Arman — Lose Yourself (Vinyl) Unholy Alliance Waiting So Long — Veit Marvos And His Red Point Orchestra — Veit Marvos And His Red Point Orchestra (Vinyl, LP, Album)

 139. After looking over a number of the articles on your site, I really appreciate your way of blogging. I book marked it to my bookmark website list and will be checking back soon. Take a look at my website too and tell me your opinion.

 140. İncelediğiniz paketteki hesaplar yerli-yabancı karışık data hesaplardır. Eğer ihtiyacınız türk takipçi paketleriyse İnstagram Türk Çekiliş Takipçi paketlerimizi inceleyebilirsiniz.

 141. I’m pretty pleased to discover this page. I want to to thank you for your time due to this wonderful read!! I definitely liked every bit of it and i also have you saved to fav to see new things in your site.

 142. Oh my goodness! Amazing article dude! Thank you, However I am encountering troubles with your RSS. I don’t know the reason why I cannot subscribe to it. Is there anybody else getting the same RSS issues? Anyone that knows the answer can you kindly respond? Thanks!

 143. Nice post. I learn something totally new and challenging on blogs I stumbleupon on a daily basis. It will always be useful to read through articles from other authors and practice a little something from other web sites.

 144. Thanks for another magnificent post. Where else could anyone get that kind of information in such an ideal way of writing? I’ve a presentation next week, and I am on the look for such information.

 145. Thanks a bunch for sharing this with all people you really recognize what you are talking about! Bookmarked. Kindly also seek advice from my web site =). We can have a link alternate contract between us!

 146. Your style is very unique compared to other folks I have read stuff from. Thanks for posting when you have the opportunity, Guess I will just bookmark this blog.

 147. A fascinating discussion is definitely worth comment. There’s no doubt that that you ought to publish more on this subject matter, it may not be a taboo matter but typically folks don’t discuss such subjects. To the next! Kind regards!!