16. August 2022

HOME

Fakta: Menneskeskapt Klima og Klimakrise viser feilinformasjon!

Hvis du vil ha mere informasjon så gå til MENU på siden og til linkene nedenfor!!!!!!

SkyPat        2022              1  Se også SkyPat : Pathology –  Patologi Norway Norge

Flere egne lenker:

2  PATOLOGI OM PATOLOGI: https://www.patologi.com

3  SKYPAT: https://www.skypat.no

 4  PATOLOGI WORDPRESS Mere om bl. a. Patologi:                 https://www.patologi.com/wordpress     

5  FINNMEST FINN “Finnmest Finn alt”:                                        https://www.skypat.no/finnmest

6  TVILER SANNHET Usikkerhet:                                                         https://www.skypat.no/tviler

 

 Reklamene som du ser på sidene kan bare dekke en liten del av driftskostnadene,

men inntekter fra reklamene kommer bare inn hvis du er så snill å klikke på disse!!!!

For deg skjer ingenting!

Da kommer det inn til den tekniske side et par kroner til litt dekning av utgiftene. Tusen takk!        

 

Hurra for topp energikilde! 

  Hurra – endelig nedkjøling . “Klimafanatikerne” som tror vi kan styre / senke temperaturen er glade!

 

Det finnes mange grafer angående temperatur i verden, men man finner grafene nærmest bestandig beskrevet i forhold til “normal temperatur”. Hva som er “normalt” synes jeg er ofte er mindre interessant.

Den gjennomsnittlige årlige temperaturen i verden er ca. 10,2 grader Celcius i ett år. Har noen sett en kurve med slike data fra ca. år 1900 til i dag (oppgitt i Celcius grader)? Det bør være opplysninger om hvordan man måler den årlige temperaturen for hele verden (ett tall hvert år)!

Kurven bør sammenstilles med den gjennomsnittlige CO2 konsentrasjon i verden hvert av disse årene (ett tall hvert år)!

 

Kan noen besvare dette og komme med innspill.

 

Har du tenkt på hvordan man skal måle temperaturen i verden for å få ett riktig temperaturbilde?? Satellite-Based er nok den beste måten!

 Har du også tenkt på hva som er normaltemperatur og at denne også “vitenskapelig” blir endret med “jevne” mellomrom!!

Humlum-State-of-Climate-2021-

 

Gå til Meny- Blogg:

Temperaturdata for februar 2022 fra UAH ved Dr. Roy Spencer. Geir Aaslid

UAH står for «University of Alabama Huntsville», som publiserer månedlig avvik fra et gjennomsnitt av global temperatur for referanseperioden 1991-2020. Dette er ett av fem globale datasett for temperatur, og av mange regnet for datasettet med høyest kvalitet. Februar 2022 korrigerer ned til (0,00 C) videre ned fra forrige måneds (0,03 C).

  • Nordlige halvkule litt ned til 0,01 o C, fra 0,06 C forrige mnd.
  • Sydlige halvkule litt ned til -0,02 o C, fra 0,00 C forrige mnd.
  • Tropene uendret -0,24 C, som -0,24 C forrige mnd.
  • USA48 litt opp til -0,05 C, fra -0,13 C forrige mnd.
  • Arktis kraftig ned til -0,31 C, fra 0,68 C forrige mnd.
  • Australia klart ned til -0,50 C, fra 0,09 C forrige mnd.
Det blir stadig tydeligere at vi fortsatt er i varmepausen som ifølge Klimapanelet startet i 1998.

Dataene her er fra lavere troposfære (du kan se UAH-temperatur for hver måned siden 1979 her), men interesserte finner data hos UAH også for Mid-troposfæren, tropopausen og lavere stratosfære.

 

Watts Up With That? The world’s most viewed site on global warming and climate change

 

 SKEPTICAL SCIENCE. Most used climate Myths   https://skepticalscience.com/team.php

 

Virklighedens Komplekse Klima. Klimarealisme.dk

https://klimarealisme.dk/viden-database/

KLIMATSANS

Sans och vett med fakta och logik om klimatet.

https://klimatsans.com/

 

Snøen kommer nok også i år- Økende snømengde!

Kuldesjokk i den senere tid!!!

Hva med “Klimafolkets” ønske om 2 graders reduksjon?

Hvordan vil de at klimaet/ været skal være?

Hver gang det er fint vær og varme om sommeren er det klimaet som har skyld, men når det er ekstremt kalt hører vi ikke fra “folket”- mulig de mener det bare er værforhold.

Er det ønskelig med 2 graders reduksjon for Norge? Hvordan blir været da, og er “folket” da fornøyd med “riktig” vær? Har de “forsket” på dette? Troen er sterk!

“Kulde tar mer liv enn varme”.

Husk også at CO2 er helt nødvendig for bl. annet “grønn vekst” og ikke er en gift!

 

(Ordet ekstremvær er mulig ikke det du forbinder med ekstrem. Se definisjonen  som er utarbeidet av Meterologisk Institutt. “Meteorologisk institutt utsender ekstremvarsler når været kan utgjøre en fare for liv og verdier dersom det ikke igangsettes forebyggende tiltak”. https://no.wikipedia.org/wiki/Ekstremv%C3%A6r

Sjokk-kulde på Kanariøyene, snøkaos i Spania. VG 2009.

https://www.vg.no/forbruker/reise/i/zLlbQ5/sjokk-kulde-paa-kanarioeyene-snoekaos-i-spania

Kulden tar liv og skaper kaos i Europa. VG 2012  https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/g5kxL/kulden-tar-liv-og-skaper-kaos-i-europa

Venter Sibir-kulde i Sør-Norge Yr 2018  https://www.yr.no/artikkel/venter-sibir-kulde-i-sor-norge-1.13931139

Enorme mengder snø:

             https://www.nrk.no/innlandet/enorme-mengder-sno-_-stor-fare-for-varflaum-1.14990055

Snøstorm i Sahara.Det hadde ikke snødd siden 1979. Nå har det snødd tre år på rad. Aftenposten 2018.  https://www.aftenposten.no/verden/i/9mEpjl/snoestorm-i-sahara-det-hadde-ikke-snoedd-siden-1979-naa-har-det-snoedd-t

Spania lammet av det verste snøværet på tiår. abcnyheter 2021  https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2021/01/08/195731712/spania-lammet-av-det-verste-snovaeret-pa-tiar

 

Gsl Rutgers University      Globel Snow Lab

https://climate.rutgers.edu/snowcover/chart_seasonal.php?ui_set=namgnld&ui_season=4

 

Snømengden i verden er stigende!

 

Gsl Rutgers University Global Snow Lab

https://climate.rutgers.edu/snowcover/chart_seasonal.php?ui_set=nhland&ui_season=1

THE CO2 COALITION

The CO2 Coalition is an independent, non-profit organization that engages in informed, dispassionate discussion of how our planet will be affected by COreleased from the combustion of fossil fuel and other sources. Available scientific facts have persuaded Coalition members that additional CO2 will be a net benefit. Consider the ancient motto of Britain’s prestigious Royal Society—nullius in verba, “don’t take anyone’s word for it,” or more simply, “see for yourself.”

https://co2coalition.org/frequently-asked-questions/

Fysikerne bak CO2 Coalition

Roger Cohen var utdannet ved MIT, Rutgers, Harvard og ble senere sentral i romforskningen med sin utvikling av strømforsyning til farkoster som utforsket ytre deler av solsystemet. Mens han var ved Exxon ledet han det eneste forskningsprosjektet i industrien for elementær forståelse av CO2 og klimaendringer. Hans forskergruppe ble raskt sentrale hovedforfattere i IPCCs hovedrapporter, noe som pussig nok er utelatt i IPCC-leirens klimakommunikasjon.
Cohen som gikk fra oss i 2016 var alltid klar på at ærlighet måtte være det mest sentrale elementet i vitenskapsetikken.

William Happer er beskrevet av oss fra før, og som leder av JASON og foreningen av amerikanske fysikere har han lenge vært sentral i USA. Da president Trump fikk et brev fra NASA-ansatte som bad ham trekke USA ut av Paris-avtalen tidlig i 2017, var det Happer som gav Trump råd. Senere har Happer gitt uttrykk for at Trump hadde kunnskaper i fysikk man ikke forventet fra en politiker og en president i USA, noe Happer mente kom fra Trumps onkel som var professor i fysikk ved MIT.

 

Rodney Nichols var Harvard-utdannet, arbeidet som R&D-leder i industrien og ved Rockefeller-universitetet i New York (bl.a med fysikeren Frederick Seitz, som var den som slo alarm i media da IPCC forlot vitenskapen i 1966), og var sentral i etableringen av CO2 Coalition.

Blant de sentrale forskerne med tilknytning hit finner vi Richard Lindzen, Roy Spencer, Don Easterbrook og Craig Idso, samt NASA-astronauten Walther Cunningham.

Caleb Rossiter

Klima-statistiker Caleb S.Rossiter er daglig leder for CO2 Coalition og dets 50 klimaforskere og energiøkonomer. De som har fulgt med en stund i klimasaken kjenner navnet. Han arbeidet lenge i en liberal tenketank og utredet på oppdrag fra Demokratene i USA og han har en solid historie som en anti-imperialistisk aktivist. Rossiter er altså ikke en person som klimaindustrien kan henge ut som en Tea Party-aktivist, men særdeles godt egnet til å kommunisere med den majoriteten i USA som ikke sokner til mer konservative Republikanere.

Men da Rossiter i mai 2014 gav uttrykk for sin tvil «Ofres Afrika for klimaendringene» i et innlegg i Wall Street Journal, ble han brått utrensket i en hekseprosess. Dr. Tim Ball beskrev saken med klare ord i et innlegg på verdens ledende nettsted for klimafakta -WUWT.

Andre akademikere som har gitt uttrykk for tvil i klimasaken og raskt har opplevd lignende utrenskning inkluderer den ledende svenske meteorologen Lennart Bengtsson (GWPF) og vår egen geolog og instituttleder Hans Borge (UiS). Nå er det muligens provokativt å ytre seg i medier som står fjernt fra egen arbeidsgiver, og vi vet alle hvor raskt avskjeden kommer den dagen en Cicero-ansatt skriver i Resett at det ikke finnes noen klimakrise, selv om alle ved Cicero er fullt klar over at det ikke finnes noen klimakrise i dag.

Bunnlinjen i all klimaforskning bør være etisk redelighet, noe det ikke er for mye av hverken ved Cicero eller Bjerknes-senteret, eller i de deler av den amerikanske klimaindustrien som juksterer på rådataene når naturen ikke vil samarbeide.

 

 

Coronavirus!

 BRUK AV MUNNBIND! Tidlig i pandemien:

Hvorfor bruke munnbind i Norge? (Myndighetene nølte til å begynne med-  Camilla Stoltenberg FHI )

Ikke alle forstår dette!!!

(Til og med overordnede administrative personer i sykehusvesenet har gitt uttrykk for at det ikke er nødvendig bruk av munnbind for personer som ikke har nær pasientkontakt – dette gjelder f.eks. personer innen patologifaget)

Nå blir det kanskje anbefaling med munnbind når du er tett på andre mennesker – dette for ikke eventuelt å smitte andre!!

“Du kan jo ikke vite om du kanskje har covid-19”.

 MEN:

Hva med deg selv!

Er ikke munnbindbruk til hjelp/ beskyttelse for deg!

Joda:

Hvorfor bruker f.eks. patologene/ ansatte på en avdeling for patologi munnbind???

”Her smitter jo ikke personene materialet/ liket!” (Se ovenfor)

Jo:  Munnbind hjelper de ansatte nærmest til ikke å få ukjente partikler/ bakterier/ sopp/ prioner/ virus o.l. inn i munn og luftveier, og ansatte kan unngå alvorlige sykdommer.

Ved svært farlige ”infeksjonssykdommer” som f.eks. Creutzfeldt-Jakobs sykdom (CJS), HIV og Covid-19må, må ansatte beskytte seg enda bedre med å ha på seg spesielt fullt verneutstyr og verneopplegg på avdelingen.

Nærmest ingen i verden har obdusert døde personer med coronavirus p.g.a. smittefaren!

( Generelt er vevsmateriale fra pasienter til pasientdiagnosefastsetting fomalinfiksert og nok oftest ikke direkte ”smitteførende”)

 

 

VGs CORONAVIRUSET

LIVE

NORGE, VERDEN og NORDEN

FIN side/ link!

https://www.vg.no/spesial/2020/corona/

 

Nå kommer vaksinene. Håper dette vil hjelpe befolkningen. Det ser imidlertid ut til at vaksineringen går noe sakte. Se VG

CORONA­VIRUSET VG

Fordelte og satte vaksinedoser i Norge

https://www.vg.no/spesial/corona/vaksinering/norge/#kart

Mye om Coronaviruset i Norge/ Verden  VG: https://www.vg.no/spesial/corona/

 

Coronavirus (COVID-19), LIVE OVERSIKT HELE VERDEN

https://www.worldometers.info/coronavirus/

Features, Evaluation and Treatment Coronavirus (COVID-19)

Marco Cascella; Michael Rajnik; Arturo Cuomo; Scott C. Dulebohn; Raffaela Di Napoli.

Last Update: April 6, 2020:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK554776/

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

Selv om vi i våre dager har oppdaget, funnet eller kommet frem til mange naturvitenskaplige empiriske konklusjoner eller forhold, bygger nærmest alle resultater på “overveiende sannsynlige konklusjoner”, men med usikkerheter og i beste fall trolig opp mot 100 % sannsynlig.

Trolig er nærmest intet eller mulig lite, 100% sikkert. For å “sikre” har man i mange år utført forsøk, vurdert reelle vitenskaplige funn, betraktninger og kommet til konklusjoner, for å komme så nær den ønskelige 100% sikkerheten.
Reel vitenskaplig tilegning gjelder som kjent innen multiple områder.

Selv om dette burde være ett overordnet fornuftig prinsipp, får man inntrykk av at flere og flere personer bruker pseudovitenskaplige innfall, som ofte bygger på pseudovitenskaplige innspill fra såkalte vitenskappersoner (mulig også vitenskappersoner i andre felt-/ fag- områder), “ikke vitenskaplige personer”/ “kvakksalvere”/ forståsegpåere, med “sikkerhet”-tankegang/ tro.
Noen saker blir også nærmest “religiøs tro”, “sannheter” med politisk innhold og med gruppepress.
Dette kan også bero på at reell vitenskaplig tilnærming til feltet er for svak/ vanskelig, eller selv i våre dager nærmest umulig, og mulige konklusjoner kan også kreve lang tid for å komme videre.

Som kjent er det gjennom tidene også vitenskaplige sannheter som er blitt forandret senere.
Det er derfor viktig å forstå reell vitenskap, og vi eller andre er ikke en slags GUD”!

 

 

Harald Pleym       https://www.hpleym.no/

The Climate Clock https://www.climateclock.no/

Avdekt.no : https://avdekt.no/

Steigan.no : https://steigan.no/

Værstat.no : https://verstat.no/

Miljømytene.no : https://miljomytene.no/

Klimarealistene.no :  https://www.klimarealistene.com/

Resett.no : https://resett.no/

Document.no :  https://www.document.no/

 

Se også SkyPat : Pathology –  Patologi samling fra Norway Norge