Mamma Breast

 

Histopathology

Histology of the Breast – YouTube

Histopathology Breast –Fibroadenoma

 

Histopathology Breast–Intraductal papilloma – YouTube

Histopathology Breast–Ductal carcinoma in situ

 

Ductal mammacarcinoma

 

Shotgun Histology Active Breast

 

Shotgun Histology Inactive Breast

 

Histopathology Breast –Lobular carcinoma in situ – YouTube

Histopathology Breast–Lobular carcinoma – YouTube

Histopathology Breast–Colloid carcinoma – YouTube

Histopathology Breast–Medullary carcinoma – YouTube

 

Histopathology Lymph node– Metastatic breast … – YouTube

 

Silicone Lymphadenopathy, Breast Implants – Histopathology …

 

 

Histopathology Breast –Fat necrosis, traumatic – YouTube

 

Histopathology Breast–Gynecomastia – YouTube

 

 

Histopathology Breast –Foreign body reaction – YouTube

 

 

 

 

 

Mammografi-screening er kontroversielt!

Mange mener det er viktig å finne små svulster så tidlig som mulig, og behandle disse for å få god overlevelse. Imidlertid oppstår det sannsynlig flere ganger naturlig små svulster som imidlertid forsvinner “naturlig” i kroppen, og også i bryst. En mulig årsak til dette kan bl.a.henge sammen med autofagi (selv-spising) som er sentralt i kroppens eget forsvarsystem for å bekjempe visse sykdommer. Se også Nobelprisen i medisin 2016 til japaneren Yoshinori Ohsumi.

Med mammografi-screening får man også en del uheldige sideefekter som bl. a. overbehandling og pasientfeil.

Mange mener det hjelper i forhold til overlevelse, selv om bildet trolig er noe anderledes:

Dr. László Tabár is synonymous with innovation and mammography.

László Tabár, M.D., F.A.C.R. (Hon) har nok bidrad sterkt til den svært positive tankegang om at man bør innføre mammografi-screening! Se hans hjemmesider som er “Big business“.

Statestics: Dessverre Mye error/ biasfeil!

“The average human being has 1 breast and 1 testicle”- (Des McHale)

Mammografi – og fakta om overdiagnostikk. Dagens Medisin

En lang rekke referanser viser til at dagens nivå på overdiagnostikk er mye høyere enn 46 prosent. Forklaringen på at nivået av overdiagnostikk er voksende, er at jo bedre og mer man leter, desto mer finner man.

Publisert: 2019-11-10 — 10.48 (Oppdatert: 2019-11-09 — 10.19)

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2019/11/10/mammografi–og-fakta-om-overdiagnostikk/