25. September 2023

Liste over ekstremvær i Norge. Fra Wikipedia, den frie encyklopedi.

 

 https://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_ekstremv%C3%A6r_i_Norge

 

Liste over ekstremvær i Norge

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Hopp til navigeringHopp til søk

Nyttårsorkanen på vei inn mot Nordvestlandet 04 UTC 1. januar 1992.

Ekstremværet Dagmar er blant de kraftigste i Norge i nyere tid. Her bilde av ødeleggelser ved Seilet hotell i Molde

Liste over ekstremvær i Norge er en oversikt over ekstremvær som har rammet Norge etter definisjonen til Meteorologisk institutt.

Ekstremvær i Norge[rediger | rediger kilde]

Et ekstremvær i Norge er et uvær som er så kraftig at det er fare for liv og verdier. I Norge er det bare Meteorologisk institutt som er pålagt å varsle og som har lov å varsle om slike værforhold, da kalt et ekstremvarsel. Årsaken til at bare Meteorologisk institutt utgir slike varsler er fordi det ikke skal oppstå forvirring om StormGeo eller andre værvarslingsbyråer hadde gitt ut et ekstremvarsel, siden Meteorologisk institutt ikke hadde sendt ut.

I forbindelse med ekstremvarsel blir styresmaktene varslet slik at de kan sette i gang forebyggende tiltak. Først blir hovedredningssentralene og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) varslet og deretter Justisdepartementet, statsforvalteren (fylkesmannen) i fylkene som blir rammet, politiet i aktuelle områder i tilfelle evakuering, kommunale etater i aktuelle områder for å sikre verdier, og media for å varsle allmennheten.

Kriterier for utstedelse av ekstremvarsel[rediger | rediger kilde]

For at et uvær skal kalles ekstremt må minst ett av følgende kriterier oppfylles:

I tillegg spiller også hvilket område som blir rammet inn på om det blir sendt ut ekstremvarsel eller ikke. Det må for eksempel kraftigere vind til i Nord-Norge og på Vestlandet enn på Østlandet før et ekstremvarsel blir utstedt.

Vindens retning spiller vanligvis også en rolle. Hvis vinden blåser parallelt med kysten vil bare de ytterste områdene bli rammet av kraftig vind, men med en gang vinden kommer med større vinkel inn mot kysten vil større områder få merke den kraftige vinden.

Utstedelse av ekstremvarsel[rediger | rediger kilde]

Ekstremværvarslingen deles den inn fire faser:[1]

Fase A: Melding om økt overvåking før mulig ekstremvær[rediger | rediger kilde]

Betyr at meteorologene gir situasjonen spesiell oppmerksomhet, og kontinuerlig vurderer utviklingen. Det er ennå ikke sikkert at det faktisk blir ekstremvær. Meldingen kan fortsatt trekkes tilbake.

Fase B: Korttidsvarsel før ekstremt vær ventes å inntreffe[rediger | rediger kilde]

Meteorologen har avgjort at det blir ekstremvær. Varselet er mer detaljert enn forutgående meldinger og oppdatering skjer minst hver 6. time. Uværet får navn.

Fase C: Uværet pågår[rediger | rediger kilde]

Meteorologen sender varsel så ofte som situasjonen tilsier, men uansett minst hver 6. time.

Fase D: Uværet over. Opprydding og reparasjoner pågår[rediger | rediger kilde]

Det sendes varsel når fare for ekstremt vær er over. Varselet skal informere om værutsiktene i de nærmeste døgn med tanke på oppryddinger og reparasjoner.

Opphav[rediger | rediger kilde]

Opphavet til at en startet med varslingsplaner for ekstreme værsituasjoner var nyttårsorkanen i 1992 i Møre og Romsdal. Orkanen ble godt varslet av Meteorologisk institutt på nyttårsaftenen 1991, men siden varslet blant annet kom på denne spesielle dagen var det få som fikk med seg varslet. Verken allmennheten eller styresmakter ble varslet om det ekstremt kraftige uværet, og ødeleggelsene ble deretter siden ingen skadeforebyggende tiltak var utført og heller ingen beredskap ble sett i gang for å raskt bøte på skadene som oppstod.

Første gang prosedyrene for ekstremvarsel ble tatt i bruk var 8. desember 1994 da det ble varslet full til sterk storm langs kysten fra Lindesnes til Fedje. De fleste ekstremværa kommer som følge av kraftig vind. Ekstremvær som følge av ekstremt stor snøskredfare har ennå ikke blitt utstedt siden prosedyrene ble oppretta.

Navngiving av ekstremvær[rediger | rediger kilde]

Siden 1995 har også Meteorologisk institutt gitt navn på ekstremværene på liknende måte som man gjør med tropisk sykloner i andre deler av verden. I Norge følger navngivingen en alfabetisk liste der annet hvert navn er et mannsnavn og et kvinnenavn. Bokstavene Q, W, X, Z, Æ, Ø og Å blir ikke benyttet. Når man kommer til siste bokstav (Y) begynner man på nytt igjen med A på neste ekstremvær. På den første listen ble ikke bokstaven C benyttet. Hensikten med navnsettingen er å lette kommunikasjonen mellom myndigheter og meteorolog, slik at ikke misforståelser oppstår.[1] Det første ekstremværet som fikk navn var Agnar 12. oktober 1995.

Kjente ekstremvær[rediger | rediger kilde]

Storofsen 21.-24. juli 1789: Langvarig og kraftig regn førte til Norges mest dødbringende flommer i historisk tid. Flommer og skred tok livet av minst 61 mennesker i Gudbrandsdalen, Østerdalen og Valdres. Storofsen rammet også resten av Østlandet, Sørlandet, Møre og Romsdal og Trøndelag. Rekonstruerte værkart har senere vist at katastrofen skyldtes at et lavtrykk over Polen, Østersjøen og Sør-Sverige i dagevis sendte usedvanlig varm og fuktig luft fra sørøst inn mot Østlandet.

Galnemåndagen, orkanen som rammet Vestlandet 12. mars 1822. I tillegg til den voldsomme vinden skyldtes katastrofens omfang at et eventyrlig sildefiske hadde lokket mange fiskere ut mot havgapet i grålysningen. Den krevde minst 170 menneskeliv, kanskje over 300.

Storstormen i Vest-Europa 1987 ble 15. oktober dannet i Biskayabukta. Den beveget seg nordøstover og forårsaket størst skader i Sør-England og Nord-Frankrike, men også Vest-Europa for øvrig ble rammet. Norge ble truffet sent på dagen 16. oktober. Lavtrykksbanen og den sørlige vindretningen gjorde at Østlandet, som vanligvis ligger i le for den sterkeste vinden, ble truffet med full styrke. Lavtrykket og den sterke pålandsvinden gav også en (etter norske forhold) ekstrem stormflo i Oslofjorden. Skadene kom opp i 650 mill. kr.

Nyttårsorkanen i 1992 var den sterkeste orkanen som har rammet Norge i historisk tid, og det dyreste uværet.[2] Det ble registrert 33 000 skader og utbetalt en total erstatning på om lag 1,3 milliarder kroner.[3] Også Skottland ble hardt rammet.

Vesleofsen, flommen som rammet Østlandet i juni 1995, ble også svært dyr med om lag 6900 skader for 1,8 milliarder kroner og utbetalt erstatning for 940 millioner kroner.[3]

Et av de mest omfattende uværene som har rammet landet var de tre ekstremværene Gudrun, Hårek og Inga, som kom på løpende bånd i januar 2005. De gav vind opptil sterk storm langs kysten. Områdene helt fra Østfold til Nordland ble rammet i denne uværsperioden, og det ble rapportert 4306 skader for totalt 160 millioner kroner.[3]

Ekstremværet Narve rammet Nord-Norge i januar 2006, og det ble rapportert 2478 skader som totalt gav erstatningsutbetalinger på rundt 188 millioner kroner.[3].

Orkanen Dagmar, natt til 26. desember 2011: Vind på opptil 46 m/s (32,7 m/s og mer er orkan), og vindkast på opptil 55 m/s – bare litt «svakere» enn Nyttårsorkanen. Dagmar kom i kjølvannet av ekstremværet Cato. Den rammet mye av Norge, men særlig Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

Liste over ekstremvær[rediger | rediger kilde]

Før 2000[rediger | rediger kilde]

Dato Navn Område rammet Årsak, ødeleggelser, vindstyrker
22. september 1969 Navnløs Rogaland Kraftig orkan herjet over Skandinavia. Den skapte enorme ødeleggelser i Rogaland, og 13 mennesker omkom som følge av stormen i Danmark og Sverige. Orkanen ble ikke forutsett av meteorologene, men antas å ha vært rester av en tropisk storm.
24. november 1981 Navnløs Rogaland Orkan på Vestlandet. Det har nesten aldri blåst mer her
16. oktober 1987 Navnløs Sør-Norge Ekstrem stormflo i Oslofjorden Storstormen i Vest-Europa 1987 krevde i Norge ett menneskeliv og forårsaket skader for 650 mill. kr.[4]
1. januar 1992 Navnløs Møre og Romsdal, Trøndelag, Sogn og Fjordane Orkan med vindkast oppe i 65 m/s. Ofte omtalt som Nyttårsorkanen i 92.
23. januar 1994 Navnløs Hordaland Boligplattformen Polyconcord slet seg og kolliderte med Puddefjordsbroen i Bergen.
8. desember 1994 Navnløs Lindesnes til Fedje Full og til dels sterk storm, samt høy vannstand fra Lindesnes til Karmøy.
19. januar 1995 Navnløs Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane Høy vannstand.
30. januar 1995 Navnløs Rogaland, Hordaland, Trøndelag Full og til dels sterk storm.
31. januar 1995 Navnløs Trøndelag til Narvik Høy vannstand.
27. mai 1995 Navnløs Telemark og Østlandet Store nedbørmengder, noe som sammen med påfølgende store nedbørmengder og snøsmelting førte til Vesleofsen.
31. mai 1995 Navnløs Telemark og Østlandet Store nedbørmengder.
7. juni 1995 Navnløs Østlandet Store nedbørmengder.
12. oktober 1995 Agnar Nordmøre, Trøndelag Sterk storm. Helgeland: Full storm 25 m/s.
11. november 1995 Bera Troms og Vest-Finnmark Full storm. Fare for snøskred og vanskelige kjøreforhold.
29. januar 1996 Dag Finnmark, østlige deler Sterk storm i kyst- og fjordstrøk.
28. februar 1996 Erika Trøndelag Full storm, kortvarig sterk storm.
12. oktober 1996 Frode Nordland, Troms og Vest-Finnmark Full eller sterk storm.
28. oktober 1996 Gerd Lindesnes til Oslofjorden Opp til storm med kast.
14. januar 1997 Hauk Spitsbergen Til dels sterk storm.
29. januar 1997 Idun Nordland, Troms og Finnmark Full storm for Nordland og Troms. Full, senere sterk storm i Finnmark.
6. februar 1997 Joar Vestfjorden og Ofoten Høy vannstand
7. februar 1997 Joar Nordfjord, Møre og Romsdal, Trøndelag Sterk storm, høy vannstand.
17. februar 1997 Kari Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Trøndelag Full storm og til dels sterk storm.
16. november 1997 Leif Spitsbergen Til dels sterk storm.
9. november 1998 Mari Trøndelag (indre deler) Full storm
26. november 1999 Njål Støtt til Narvik Høy vannstand
28. november 1999 Olrun Hordaland, Sogn og Fjordane, Trøndelag Full storm eller sterk storm
24. desember 1999 Peter Agder, Telemark, Vestfold, Østfold Liten eller full storm

2000-2010[rediger | rediger kilde]

Dato Navn Område rammet Årsak, ødeleggelser, vindstyrker
28. januar 2000 Reidun Lindesnes – Svenskegrensa Høy vannstand
27. mars 2000 Sølve Øst-Finnmark Full storm
28. oktober 2000 Tora Agder-fylkene Full storm. Store nedbørmengder og høy vannstand.
15. januar 2001 Ulf Troms og Finnmark Full storm
15. desember 2001 Valdis Finnmark Sterk storm
17. desember 2002 Yrjan Vesterålen, Troms, Finnmark Full eller sterk storm
14. januar 2003 Agda Møre og Romsdal, Trøndelag sør for Trondheimsfjorden Full eller sterk storm
28. oktober 2003 Bengt Tromsø til Vardø Høy vannstand
3. desember 2003 Clara Salten til Vest-Finnmark Full storm.
6. desember 2003 Dyre Møre og Romsdal, Trøndelag Full storm.
10. desember 2003 Edda Nord-Helgeland til Sør-Troms Full storm. Sterk storm i Lofoten.
21. desember 2004 Finn Nordmøre til Vesterålen Full storm, senere sterk storm
8. januar 2005 Gudrun Sør-Rogaland, Agder – Svenskegrensa Sør-Rogaland: Sterk storm, Agder – Svenskegrensa: Liten/full storm. Egersund – Svenskegrensa: Høy vannstand.
10. januar 2005 Hårek Trøndelag til Lofoten Full – kortvarig sterk storm. Høy vannstand.
11. januar 2005 Inga Egersund til Kristiansund Stormflo (høy vannstand). Liten til sterk storm.
1. august 2005 Jostein Varslet ble trukket tilbake siden uværet minket i styrke og ikke lenger kvalifiserte til ekstremvær.
14. september 2005 Kristin Hordaland og delvis i Sogn og Fjordane Ekstrem nedbør. Første ekstremvarsel utstedt på grunn av ekstrem nedbør.
14. november 2005 Loke Hordaland, Rogaland, og Sogn og Fjordane Ekstrem nedbør lokalt
11. desember 2005 Mona Helgeland, Saltfjellet, Salten og Lofoten Sørvestlig full storm og store nedbørmengder
18. januar 2006 Narve Namdalen, Nordland, Troms, kyst- og fjordstrøkene i Vest-Finnmark Søraustlig sterk eller full storm
4. desember 2006 Oda StavangerStad Høy vannstand
13. januar 2007 Per Rogaland, Hordaland og Sogn Kortvarig vest senere nordvest sterk storm i kystområdene. Skadene er særlig store i Sverige, hvor tolv millioner m³ skog raseres.
19. desember 2007 Rita Nord-Troms, Øst-Finnmark samt kyst- og fjordstrøkene i Vest-Finnmark Vestlig full til sterk storm
25. januar 2008 Sondre Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Kraftig lavtrykk og flo, med høye bølger på kysten
31. januar 2008 Tuva Agder-fylkene, Telemark, Østfold, Vestfold Sørlig full storm, nedbør, bølger
25. oktober 2008 Ulrik Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Trøndelag, Helgeland og Saltfjellet Kortvarig vestlig sterk storm i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag. Kortvarig sørvestlig sterk storm på Helgeland og Saltfjellet
20. november 2008 Vera Trøndelag Meteorologisk institutt melder om vestlig full til sterk storm på Trøndelagskysten nord for Trondheimsfjorden. Sterk vind i kombinasjon med snø gir vanskelige kjøreforhold. Signifikant bølgehøyde på 10-12 meter på kysten, maksimal bølgehøyde på over 20 meter
31. desember 2008 Yngve Nord-Helgeland, Saltfjellet, Salten og Lofoten Meteorologisk institutt meldte om kortvarig nordvestlig sterk storm. Vinden slo til med full kraft tidlig på morgenen, og Helligvær fyr målte en middelvind på 36 m/s, noe som tilsvarer orkan. Samme sted målte vindkast til opp mot 45 m/s

2010-2020[rediger | rediger kilde]

Dato Navn Område rammet Årsak, ødeleggelser, vindstyrker
6. januar 2010 Ask Nordland, Troms og Finnmark Meteorologisk institutt meldte om kortvarig sterk storm 30 m/s utsatte steder i Nordland, Troms og Vest-Finnmark. Sørvestlig full storm 25 m/s, sterk storm 30 m/s utsatte steder i kyst- og fjordstrøkene i Øst-Finnmark.
25. november 2011 Berit Møre og Romsdal, Trøndelag, Helgeland, Salten, Ofoten og Lofoten Meteorologisk institutt meldte om sterk vind, lavt lufttrykk og høye bølger inn mot land. Dessuten meldte de ekstremt høy vannstand langs kysten, estimert til å være opp til 110 cm over det som er oppgitt i tidevannstabellen. Det ble meldt sør eller sørvestlig full storm i hele området som ekstremvarselet gjelder. I Møre og Romsdal kan hende sterk storm. Berit gjorde skader for 275 mill. kr[5].
25. desember 2011 Cato Nordland, Troms og Finnmark Meteorologisk institutt melder om ekstremt høy vannstand (stormflo) fra nord i Nordland til Vest-Finnmark. Nordland: Sørvestlig vind og pålandsvær. Det blir mest vind og bølger i Nordland sør for Vesterålen, med et varsel om full storm. Troms og Finnmark: Fralandsvind og noe mindre bølger. Men lokalt kan det blir mer bølger enn man er vant til. Kraftig vind i fjordene.[6]
25. desember 2011 Orkanen Dagmar Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag Dagmar kom hakk i hæl med Cato og beveget seg med stor fart mot norskekysten. Meteorologisk institutt melder om kraftig vind og høye bølger i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag.[6] Dagmar gav betydelig sterkere vind enn Cato. Kråkenes hadde middelvind på opptil 46 m/s (33 m/s og mer er orkan), og vindkast på opptil 58 m/s. Vindkast opptil 65 m/s på Juvasshø. Ifølge Finans Norge ble det utbetalt erstatninger for 1,3 milliarder kr[7]. Fortsatte innover Sverige, med betydelige ødeleggelser her også.
3. januar 2012 Emil Vest-Agder Sent tirsdag kveld blir det vestlig full og periodevis sterk storm, kan hende kortvarig orkan i kastene.[8]Emil ble noe roligere enn først meldt og tok en mer sørlig bane. I løpet av natt til 4. januar ble den nedgradert fra sterk til full storm.[9] «Full storm ble registrert ved flere målestasjoner. Eigerøya hadde sterkeste middelvind foran lavtrykket, fra sørøst med 28,2 m/s, og sitt sterkeste vindkast bak lavtrykket, fra nordvest med 35,5 m/s. Målestasjonene Kjevik lufthavn og Eik-Hove hadde vindkast på rundt 25 m/s.» (Meteorologisk institutt)
6. august 2012 Frida Aust- og Vest-Agder Varsel om store nedbørmengder i forbindelse med kraftige regn- og tordenbyger. «Etter gjeldende kriterier for ekstremvær kvalifiserte ikke Frida som ekstremvær i Agder-fylkene. Nedbørmengdene som ble registrert var store, men på ingen måte ekstreme. Derimot kom det ekstreme mengder nedbør i Vestfold og Nedre Buskerud, hvor kraftige byger og store nedbørmengder førte til oversvømmelser og jordras som gjorde skade på hus, veier og jernbane.» (Meteorologisk institutt)
21. juni 2013 Geir Aust- og Vest-Agder, Telemark, Buskerud og Oppland Lokalt ekstremt mye nedbør (50–90 mm)
16. november 2013 Hilde Trøndelag og Helgeland Meteorologisk institutt meldte om lokale vindkast inn over land som var ventet å komme opp i mellom 40 og 50 meter per sekund, i tillegg til mellom 13 og 15 meter høye bølger inn mot kysten.[10] «Sørvest full og kan hende sterk storm, som etterhvert dreier vestlig. Lokale vindkast på 35-45 m/s innover land lørdag kveld og første del av natt til søndag. Lørdag kveld er det også ventet høye bølger inn mot kysten. Signifikant bølgehøyde kan bli 13-15 m» (Meteorologisk institutt)
12. desember 2013 Ivar Møre og Romsdal og Trøndelag Torsdag ettermiddag og kveld meldte Meteorologisk institutt om kortvarig vest og nordvest sterk storm (30 m/s) eller orkan (33 m/s), med vindkast opptil 40–45 m/s inn over land [11].
8. mars 2014 Jorun Finnmark Vestlig full til sterk storm over store deler av Finnmark, med vindkast på 35–40 m/s.[12].
12. mars 2014 Kyrre Trøndelag, Helgeland og Saltfjellet Ekstreme nedbørsmengder.[13].
9. august 2014 Lena Hordaland, og Sogn og Fjordane Et uvanlig kraftig lavtrykk for årstiden. Lokale vindkast på 25–35 m/s. .[13].
30. desember 2014 Mons Namdalen, Helgeland, Saltfjellet og Sør-Salten Mildvær og ekstreme nedbørsmengder.[13].
10. januar 2015 Nina Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Agder, Telemark og Ytre Oslofjord Målt til orkan styrke i 4 timer. Orkan flere steder i Rogaland og Hordaland. Eigerøya hadde opptil 37,6 m/s, med vindkast opptil 45,6 m/s. På Østlandet hadde Strømtangen 26,2 og Færder 25,1 m/s[14]. Høye bølger inn mot kysten.[15]
6. februar 2015 Ole Trøndelag, Helgeland, Salten, Lofoten, Vesterålen, Ofoten og Troms Sterk storm på flere kyststasjoner i Nordland; full storm på flere kyststasjoner i Troms og Finnmark. Orkan flere steder i fjellet.[16]. Mer enn 50 000 var uten strøm.[17]
17. september 2015 Petra Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud Langvarig nedbør, og store nedbørmengder.[18]
1. oktober 2015 Roar Nordland og Trøndelag Store nedbørmengder.[19]
5. desember 2015 Synne Hordaland, Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder[20] Store nedbørmengder, flom, ras, stengte veier og jernbaner, innstilte ferger.[21] Fortsatte innover Vest-Sverige.
29. januar 2016 Tor Hedmark, Oppland, Buskerud, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland[22] Kraftig vind. Orkan på en rekke kyststasjoner, og i høyfjellet. Ved Kråkenes fyr (Vågsøy, Sogn og Fjordane) ble middelvinden målt til 48,9 meter i sekundet, noe som er ny vindrekord for de offisielle målingene i Norge etter nyttårsorkanen i 1992.
26. desember 2016 Urd Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Agder, Telemark og Østlandet.[23][24] Vind, høye bølger og høy vannstand. Vinden nådde orkan styrke 26. desember. På Røldalsfjellet ble det klokken 19 målt 47,3 meter i sekundet (tilsvarer 170 kilometer i timen).[25]
12. januar 2017 Vidar Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland Ekstremt høy vannstand.[26]
22. november 2017 Ylva Nordland og Troms Kraftig vind.[27]
7. desember 2017 Aina Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland Vind, høy vannstand, høye bølger og mye nedbør.[28]
22. desember 2017 Birk Hordaland og Rogaland Mye nedbør.[29]
7. januar 2018. Cora Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland Orkan på Sklinna og på Kvaløyfjellet i Sømna[30].
21. september 2018 Knud Vestfold, Østfold, Oslo og Akershus Kraftig vind, høy vannstand og høye bølger.[31] Opptil sterk storm lengst i sør. Lindesnes fyr hadde middelvind 31,8 m/s kl. 16[32].

2020-2030[rediger | rediger kilde]

Dato Navn Område rammet Årsak, ødeleggelser, vindstyrker
14. januar 2020 Didrik Rogaland, Sunnhordland, Hardanger og Agder Ekstremt høy vannstand. Høy vannstand langs kysten for øvrig fra svenskegrensen til og med Trøndelag[33].
10.–11. februar 2020 Elsa Kysten fra Aust-Agder til Kristiansund. Ekstremt høy vannstand.[34] Høy vannstand (gult eller oransje farenivå) langs kysten for øvrig fra svenskegrensen til Nordland. Måløy fikk rekordhøy vannstand.[35] Lavt lufttrykk (ned til 943 hPa i Brønnøysund) lammet for første gang flytrafikken fra Bodø og nordover[36] Også skader pga. sterk (men ikke ekstrem) vind; liten storm ved Strømtangen[37]
21.–22. januar 2021 Frank Helgeland, Salten, Ofoten og Troms Kraftig vind.[38][39]
12.–13. januar 2022 Gyda Trøndelag, Møre og Romsdal Atmosfærisk elv – 40 m/s vind og ekstremt mye regn. MS «Fridtjof Nansen» skadet.[40][41]

Etter år[rediger | rediger kilde]

År Antall ekstremvær
1994 1
1995 8
1996 4
1997 6
1998 1
1999 3
2000 3
2001 2
2002 1
2003 5
2004 1
2005 7
2006 2
2007 2
2008 5
2009 0
2010 1
2011 3
2012 2
2013 3
2014 4
2015 5
2016 2
2017 4
2018 2
2019 0
2020 2
2021 1

Etter fylke[rediger | rediger kilde]

Fylke Antall ekstremvær
Østfold 9
Akershus 4
Oslo 4
Hedmark 5
Oppland 5
Buskerud 6
Vestfold 10
Telemark 9
Aust-Agder 9
Vest-Agder 11
Rogaland 14
Hordaland 17
Sogn og Fjordane 17
Møre og Romsdal 10
Sør-Trøndelag 16
Nord-Trøndelag 17
Nordland 20
Troms 14
Finnmark 13
Svalbard 2

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ a b «Slik varsles ekstremvær». yr.no. 25. november 2011. Arkivert fra originalen 28. desember 2011. Besøkt 24. desember 2011.
 2. ^ «Nyttårsorkanen». Aschehoug og Gyldendals Store norske leksikon. Arkivert fra originalen 23. februar 2013. Besøkt 9. august 2009.
 3. ^ a b c d «Det verste uværet». Meteorologisk institutt. 21. september 2008. Arkivert fra originalen 27. september 2008. Besøkt 30. september 2008.
 4. ^ Gustav Bjørbæk: Norsk vær i 100 år, s. 195.
 5. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 1. januar 2020. Besøkt 1. januar 2020.
 6. ^ a b «Nå kommer «Cato» og «Dagmar»». yr.no. 24. desember 2011. Arkivert fra originalen 8. januar 2012. Besøkt 24. desember 2011.
 7. ^ https://www.nrk.no/sognogfjordane/xl/da-dagmar-tok-alt-1.13283139
 8. ^ «Ekstremværet Emil kommer til Vest-Agder». met.no. 3. januar 2012. Arkivert fra originalen 13. januar 2012. Besøkt 3. januar 2012.
 9. ^ ««Emil» mildere enn fryktet». ap.no. 4. januar 2012. Besøkt 4. januar 2012.
 10. ^ «Orkan flere steder langs kysten». Yr.no. 16. november 2013. Arkivert fra originalen 18. november 2013. Besøkt 18. november 2013.
 11. ^ «Norske ekstremvær får navn». met.no. 26. desember 2013. Besøkt 26. desember 2013.
 12. ^ «Norske ekstremvær får navn». met.no. 26. desember 2013. Besøkt 29. desember 2014.
 13. ^ a b c «Norske ekstremvær får navn». met.no. 9. januar 2015. Besøkt 9. januar 2015.
 14. ^ https://twitter.com/Meteorologene/statuses/554194651096555520
 15. ^ «Ekstremvarsel». yr.no. 10. januar 2015. Arkivert fra originalen 14. januar 2015. Besøkt 12. januar 2015.
 16. ^ http://www.yr.no/artikkel/ekstremvaeret-satte-nye-vindrekorder-1.12196234. Besøkt 2018-01-10
 17. ^ «50.000 er uten strøm». nordlys.no. 7. februar 2015. Besøkt 8. februar 2015.
 18. ^ «Disse rammes av ekstremværet Petra». tv2.no. 16. september 2015. Besøkt 16. september 2015.
 19. ^ Ekstremværet Roar på vei til Trøndelag. adressa.no (1. oktober 2015)
 20. ^ Fase D: Ekstremværet Synne er nå over Arkivert 8. februar 2016 hos Wayback Machine.. met.no (6. desember 2015)
 21. ^ Veier er stengt, togene vestover innstilt og ferjene ligger ved kai Fædrelandsvennen (6. desember 2015)
 22. ^ Fase B: Ekstremværet Tor treffer Sør-Norge Arkivert 2. februar 2016 hos Wayback Machine.. met.no (29. januar 2016)
 23. ^ NRK. «Ekstremværet «Urd»». NRK. Besøkt 26. desember 2016.
 24. ^ «Ekstremværet Urd er i gang – met.no». met.no. Arkivert fra originalen 27. desember 2016. Besøkt 27. desember 2016.
 25. ^ NRK. «Urd har nådd orkan styrke». NRK. Besøkt 26. desember 2016.
 26. ^ «Ekstremværet Vidar avsluttet – met.no». met.no. Besøkt 13. januar 2017.[død lenke]
 27. ^ «Ekstremværet Ylva avsluttet – met.no». met.no. Besøkt 23. desember 2017.
 28. ^ «Ekstremværet Aina er over – met.no». met.no. Besøkt 23. desember 2017.
 29. ^ «Ekstremværet Birk er over – met.no». met.no. Besøkt 23. desember 2017.
 30. ^ https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/4dzove/ekstremvaeret-cora-herjet-stroembrudd-og-materielle-skader
 31. ^ «Ekstremværrapport Knud 21-22. september 2018». Meteorologisk institutt (norsk). 23. oktober 2018. Besøkt 13. november 2019.
 32. ^ https://www.yr.no/sted/Norge/Vest-Agder/Lindesnes/Lindesnes_fyr_m%C3%A5lestasjon/almanakk.html[død lenke]
 33. ^ https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/kJGWKL/ekstremvaeret-didrik-skaper-togforsinkelser
 34. ^ https://www.nrk.no/vestland/raudt-stormflovarsel_-no-kjem-ekstremveret-_elsa_-1.14895632
 35. ^ https://www.aftenposten.no/norge/i/lAk889/direkteblogg-ekstremvaeret-elsa-treffer-norge-svaert-hoey-vannstand
 36. ^ https://www.nrk.no/nordland/lavt-lufttrykk-lammer-flytrafikken-i-nord-norge-1.14896456
 37. ^ https://www.dagbladet.no/studio/ekstremvaeret-elsa/594?post=26896
 38. ^ «Ekstremværet Frank er over». Meteorologisk institutt (norsk). Besøkt 27. juli 2021.
 39. ^ «Ekstremværet Frank inntar Nord-Norge: – Hold dere hjemme». www.aftenposten.no. Besøkt 27. juli 2021.
 40. ^ Viseth, Ellen Synnøve (11. januar 2022). «Atmosfæriske elver flyter rett mot Norge» (norsk). Teknisk Ukeblad.
 41. ^ Stensvold, Tore (12. januar 2022). «Ekstremværet Gyda: Sjøfartsdirektoratet advarer» (norsk). Teknisk Ukeblad.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

979 thoughts on “Liste over ekstremvær i Norge. Fra Wikipedia, den frie encyklopedi.

 1. Greetings, There’s no doubt that your web site could possibly be having internet browser compatibility problems. Whenever I look at your blog in Safari, it looks fine however when opening in IE, it has some overlapping issues. I merely wanted to provide you with a quick heads up! Apart from that, wonderful site!

 2. A fascinating discussion is definitely worth comment. I believe that you ought to publish more about this subject matter, it may not be a taboo subject but typically people do not discuss such issues. To the next! Kind regards.

 3. Iím impressed, I have to admit. Rarely do I encounter a blog thatís equally educative and amusing, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head. The issue is something that not enough people are speaking intelligently about. I’m very happy I stumbled across this during my search for something relating to this.

 4. Right here is the perfect web site for everyone who wishes to find out about this topic. You understand a whole lot its almost hard to argue with you (not that I really would want to…HaHa). You definitely put a brand new spin on a subject which has been written about for a long time. Wonderful stuff, just wonderful.

 5. Hello there! I just would like to offer you a huge thumbs up for your great info you have got here on this post. I am coming back to your site for more soon.

 6. Hi there! This blog post could not be written much better! Going through this article reminds me of my previous roommate! He constantly kept preaching about this. I’ll send this information to him. Fairly certain he’ll have a great read. Thanks for sharing!

 7. I’m excited to discover this site. I wanted to thank you for ones time for this fantastic read!! I definitely savored every little bit of it and I have you saved as a favorite to check out new stuff in your website.

 8. Hi there! I simply want to give you a big thumbs up for the excellent information you have got here on this post. I’ll be returning to your site for more soon.

 9. Aw, this was a really good post. Taking a few minutes and actual effort to produce a really good article… but what can I say… I hesitate a whole lot and never manage to get nearly anything done.

 10. An impressive share! I’ve just forwarded this onto a friend who was doing a little homework on this. And he actually bought me dinner because I discovered it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending the time to talk about this issue here on your blog.

 11. After going over a handful of the articles on your web site, I honestly like your way of writing a blog. I saved it to my bookmark webpage list and will be checking back soon. Please visit my website too and let me know how you feel.

 12. Hi there! This blog post couldn’t be written any better! Looking through this post reminds me of my previous roommate! He always kept talking about this. I most certainly will send this post to him. Pretty sure he’s going to have a great read. Thanks for sharing!

 13. The next time I read a blog, I hope that it does not disappoint me as much as this particular one. After all, Yes, it was my choice to read through, nonetheless I truly thought you’d have something useful to say. All I hear is a bunch of complaining about something that you could fix if you were not too busy searching for attention.

 14. Hi there, There’s no doubt that your web site may be having internet browser compatibility problems. When I take a look at your website in Safari, it looks fine however, if opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues. I simply wanted to give you a quick heads up! Other than that, great site!

 15. An impressive share! I have just forwarded this onto a coworker who was doing a little homework on this. And he in fact ordered me breakfast due to the fact that I discovered it for him… lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending some time to discuss this topic here on your website.

 16. Hello there, I think your web site could be having browser compatibility problems. Whenever I look at your blog in Safari, it looks fine however when opening in I.E., it’s got some overlapping issues. I just wanted to give you a quick heads up! Aside from that, wonderful site!

 17. Right here is the perfect webpage for anyone who would like to understand this topic. You understand so much its almost hard to argue with you (not that I really will need toÖHaHa). You certainly put a fresh spin on a subject that’s been discussed for many years. Wonderful stuff, just great!

 18. I have to thank you for the efforts you have put in writing this blog. I am hoping to view the same high-grade blog posts from you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has inspired me to get my own, personal site now 😉

 19. After looking over a number of the blog articles on your web site, I truly appreciate your way of blogging. I saved as a favorite it to my bookmark site list and will be checking back in the near future. Take a look at my web site too and let me know how you feel.

 20. Today, considering the fast lifestyle that everyone leads, credit cards get this amazing demand throughout the market. Persons from every field are using credit card and people who not using the card have lined up to apply for even one. Thanks for sharing your ideas on credit cards.

 21. It?s really a great and helpful piece of information. I am satisfied that you just shared this useful information with us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

 22. I have observed that online education is getting well-known because obtaining your college degree online has changed into a popular selection for many people. A lot of people have not really had a possibility to attend a regular college or university nonetheless seek the increased earning possibilities and career advancement that a Bachelors Degree grants. Still people might have a qualification in one field but wish to pursue something they now develop an interest in.

 23. Pretty section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your blog posts. Any way I?ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently rapidly.

 24. Undeniably believe that which you said. Your favorite justification seemed to be at the internet the simplest factor to consider of. I say to you, I definitely get annoyed whilst people consider concerns that they plainly do not recognise about. You controlled to hit the nail upon the highest as neatly as defined out the whole thing with no need side effect , people could take a signal. Will probably be again to get more. Thanks

 25. Thank you for any other informative website. Where else may I get that kind of information written in such a perfect means? I have a venture that I’m simply now running on, and I’ve been on the glance out for such info.

 26. Thanks for the distinct tips contributed on this weblog. I have realized that many insurers offer customers generous special discounts if they favor to insure several cars with them. A significant volume of households possess several motor vehicles these days, specially those with old teenage young children still dwelling at home, plus the savings upon policies could soon increase. So it pays off to look for a great deal.

 27. I’d personally also like to state that most individuals that find themselves with out health insurance are usually students, self-employed and those that are laid-off. More than half in the uninsured are really under the age of Thirty-five. They do not think they are needing health insurance as they are young in addition to healthy. Its income is frequently spent on real estate, food, along with entertainment. Lots of people that do work either entire or part-time are not offered insurance by means of their jobs so they get along without with the rising price of health insurance in the usa. Thanks for the concepts you share through this web site.

 28. I will right away snatch your rss feed as I can not findyour email subscription hyperlink or e-newsletterservice. Do you have any? Please allow me understand so that I mayjust subscribe. Thanks.

 29. Aw, this was a very nice post. In thought I want to put in writing like this moreover ? taking time and actual effort to make a very good article? however what can I say? I procrastinate alot and by no means appear to get one thing done.

 30. Thank you sharing all these wonderful discussions. In addition, the best travel in addition to medical insurance approach can often reduce those worries that come with touring abroad. Any medical crisis can in the near future become very costly and that’s certain to quickly slam a financial burden on the family’s finances. Putting in place the suitable travel insurance offer prior to setting off is definitely worth the time and effort. Thanks a lot

 31. Thank you, I have recently been looking for information about this subject for a long time and yours is the best I’ve came upon till now. However, what concerning the conclusion? Are you sure concerning the source?

 32. Hello there, just became alert to your weblog thru Google, and found that it’s really informative. I?m going to be careful for brussels. I will appreciate in the event you proceed this in future. Many people will probably be benefited out of your writing. Cheers!

 33. Thanks alot : ) for your post. I’d like to say that the tariff of car insurance differs from one scheme to another, mainly because there are so many different facets which bring about the overall cost. Such as, the model and make of the auto will have a large bearing on the price tag. A reliable ancient family automobile will have a more affordable premium over a flashy fancy car.

 34. There are some fascinating time limits in this article but I don?t know if I see all of them middle to heart. There’s some validity but I’ll take hold opinion till I look into it further. Good article , thanks and we would like more! Added to FeedBurner as nicely

 35. Hey! This post couldn’t be written any better! Reading this post reminds me of my good old room mate! He always kept talking about this. I will forward this article to him. Fairly certain he will have a good read. Thank you for sharing!

 36. I have not checked in here for a while since I thought it was getting boring, but the last several posts are good quality so I guess I’ll add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 37. Whoa! This blog looks exactly like my old one! It’s on a entirely different subject but it has pretty much the same layout and design.Superb choice of colors!

 38. I additionally believe that mesothelioma cancer is a scarce form of cancers that is typically found in those people previously exposed to asbestos. Cancerous tissues form inside mesothelium, which is a protective lining which covers the majority of the body’s internal organs. These cells ordinarily form while in the lining of the lungs, tummy, or the sac which actually encircles the heart. Thanks for revealing your ideas.

 39. Thanks for your thoughts. One thing we’ve noticed is that often banks as well as financial institutions know the dimensions and spending patterns of consumers and also understand that most people max out and about their cards around the vacations. They smartly take advantage of this fact and then start flooding your own inbox and snail-mail box using hundreds of 0 APR credit card offers just after the holiday season closes. Knowing that should you be like 98 of all American open public, you’ll soar at the one opportunity to consolidate credit debt and move balances towards 0 annual percentage rates credit cards.

 40. Hiya, I am really glad I have found this information. Nowadays bloggers publish just about gossips and net and this is really frustrating. A good web site with exciting content, this is what I need. Thanks for keeping this web-site, I will be visiting it. Do you do newsletters? Can’t find it.

 41. Hi there, simply changed into alert to your weblog thru Google, and found that it’s truly informative. I?m gonna be careful for brussels. I?ll appreciate for those who continue this in future. Many people will likely be benefited out of your writing. Cheers!

 42. Thanks for the interesting things you have uncovered in your writing. One thing I’d like to touch upon is that FSBO associations are built eventually. By presenting yourself to owners the first end of the week their FSBO is announced, ahead of masses get started calling on Monday, you create a good connection. By sending them tools, educational supplies, free accounts, and forms, you become a great ally. Through a personal affinity for them and also their circumstance, you make a solid link that, oftentimes, pays off in the event the owners opt with an adviser they know along with trust – preferably you.

 43. In accordance with my study, after a the foreclosure home is bought at a bidding, it is common for that borrower in order to still have some sort ofthat remaining balance on the loan. There are many lenders who make an effort to have all charges and liens repaid by the next buyer. However, depending on certain programs, polices, and state legislation there may be a number of loans which are not easily resolved through the shift of financial loans. Therefore, the responsibility still falls on the debtor that has had his or her property foreclosed on. Thank you for sharing your ideas on this site.

 44. Hello, you used to write great, but the last several posts have been kinda boring? I miss your tremendous writings. Past few posts are just a little bit out of track! come on!

 45. I don?t even know the way I ended up right here, however I assumed this submit used to be great. I don’t realize who you might be however certainly you’re going to a well-known blogger when you are not already 😉 Cheers!

 46. Thanks for your article. What I want to comment on is that while looking for a good on the net electronics shop, look for a web-site with total information on key elements such as the privacy statement, security details, payment methods, and other terms plus policies. Generally take time to investigate the help plus FAQ areas to get a superior idea of the way the shop works, what they can perform for you, and ways in which you can make best use of the features.

 47. Thanks for your recommendations on this blog. A single thing I would like to say is that purchasing gadgets items in the Internet is not new. The fact is, in the past several years alone, the marketplace for online electronic products has grown substantially. Today, you will find practically almost any electronic tool and product on the Internet, ranging from cameras plus camcorders to computer elements and games consoles.

 48. A lot of of whatever you point out is astonishingly accurate and it makes me wonder why I hadn’t looked at this in this light before. This particular piece really did switch the light on for me as far as this specific topic goes. But there is actually 1 position I am not really too comfortable with and whilst I attempt to reconcile that with the central idea of the point, allow me see what all the rest of your subscribers have to point out.Very well done.

 49. Simply desire to say your article is as amazing. The clearness in your post is simply cool and that i could think you’re an expert on this subject. Fine with your permission allow me to snatch your feed to stay up to date with impending post. Thanks a million and please continue the gratifying work.

 50. Excellent post. I was checking continuouslythis blog and I am impressed! Very useful information particularly the last part 🙂 I care for suchinformation a lot. I was looking for this particular info for a very longtime. Thank you and best of luck.

 51. Tremendous issues here. I’m very satisfied to peer your post. Thank you a lot and I’m taking a look forward to contact you. Will you kindly drop me a e-mail?

 52. Here at Tamed Exotics, we offer sugar gliders for sale. The sugar gliders we offer for sale are of the very best quality. They have been socialized and domesticated to suit the needs of an ordinary family or individual. Sugar gliders are extremely social animals. In the wild, they live in large family groups, called colonies. The sugar gliders in pairs will be adopted as it is. Keep in mind that Sugar glider colors and markings may change as they grow. Breeding rights can be issued for additional fees.

 53. I’m not sure why but this blog is loading very slow for me.Is anyone else having this problem or is it a problem on my end?I’ll check back later and see if the problem still exists.

 54. Hi there, everything is going fine here and ofcourse every one is sharing information, that’s in fact excellent, keep up writing.

 55. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something that I think I would never understand. It seems too complicated and very broad for me. I’m looking forward for your next post, I?ll try to get the hang of it!

 56. One more thing. I believe that there are numerous travel insurance websites of respectable companies that permit you to enter your vacation details and obtain you the insurance quotes. You can also purchase your international holiday insurance policy online by using your own credit card. All you should do would be to enter your travel details and you can see the plans side-by-side. Only find the program that suits your budget and needs and after that use your bank credit card to buy it. Travel insurance on the web is a good way to begin looking for a respectable company pertaining to international travel cover. Thanks for sharing your ideas.

 57. It’s the best time to make some plans for the long run and it is time to be happy. I’ve learn this put up and if I could I wish to recommend you some fascinating issues or tips. Maybe you could write subsequent articles relating to this article.

 58. Very good written post. It will be useful to anyone who utilizes it, including yours truly :). Keep up the good work – can’r wait to read more posts.

 59. It’s actually a great and useful piece of info. I’m glad that youjust shared this useful info with us. Please keep us up to date like this.Thank you for sharing.Feel free to visit my blog post :: slot ios

 60. whoah this blog is excellent i love reading your articles. Keep up the good work! You know, a lot of people are looking around for this information, you can aid them greatly.

 61. Good day! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I could get a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having difficulty finding one? Thanks a lot!

 62. Hey there! I’m at work surfing around your blog from my new iphone 4!Just wanted to say I love reading your blog andlook forward to all your posts! Carry on the fantastic work!

 63. I’ve really noticed that credit score improvement activity needs to be conducted with techniques. If not, you may find yourself destroying your standing. In order to reach your goals in fixing your credit ranking you have to be careful that from this second you pay all of your monthly dues promptly before their appointed date. It is definitely significant on the grounds that by definitely not accomplishing that area, all other measures that you will take to improve your credit ranking will not be effective. Thanks for sharing your thoughts.

 64. Through my observation, shopping for electronic devices online may be easily expensive, however there are some tricks and tips that you can use to acquire the best things. There are continually ways to come across discount specials that could make one to buy the best electronic products products at the lowest prices. Interesting blog post.

 65. I?d have to check with you below. Which is not something I usually do! I enjoy reading a blog post that will make individuals believe. Likewise, many thanks for permitting me to comment!

 66. You could certainly see your enthusiasm in the work you write. The world hopes for even more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. Always follow your heart.

 67. I have been surfing online greater than 3 hours lately, yet I by no means found any fascinating article like yours. It is beautiful price sufficient for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made just right content as you probably did, the internet can be a lot more useful than ever before.

 68. It?s actually a nice and useful piece of information. I?m satisfied that you just shared this helpful information with us. Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.

 69. ถ้าหากคุณปรารถนาพนันบอล วันนี้คุณไม่ต้องเดินทางไปโต๊ะบอลอีกต่อไปเพียงแต่เข้ามาที่ UFABET เว็บไซต์แทงบอลออนไลน์ที่จะทำให้การพนันบอลของคุณเป็นเรื่องที่ไม่ยากๆมีพนันบอลทุกแบบให้เลือกทั้งยังบอลเดี่ยว บอลสเต็ป บอลสด หรือจะดูบอลฟรียังได้เลยนะครับ

 70. I was just searching for this info for some time. After 6 hours of continuous Googleing, finally I got it in your site. I wonder what is the lack of Google strategy that don’t rank this type of informative web sites in top of the list. Usually the top web sites are full of garbage.

 71. One other thing I would like to say is that instead of trying to match all your online degree programs on days and nights that you conclude work (considering that people are tired when they get back), try to have most of your sessions on the saturdays and sundays and only a few courses for weekdays, even if it means taking some time away from your weekend. This is beneficial because on the weekends, you will be a lot more rested along with concentrated for school work. Thanks for the different guidelines I have figured out from your blog.

 72. One more important part is that if you are an elderly person, travel insurance with regard to pensioners is something that is important to really take into consideration. The old you are, the greater at risk you happen to be for allowing something negative happen to you while overseas. If you are not necessarily covered by a few comprehensive insurance policies, you could have quite a few serious problems. Thanks for revealing your suggestions on this website.

 73. One other thing I would like to talk about is that as opposed to trying to accommodate all your online degree courses on days of the week that you conclude work (since the majority of people are worn out when they come home), try to receive most of your instructional classes on the saturdays and sundays and only one or two courses for weekdays, even if it means a little time off your saturdays. This is fantastic because on the weekends, you will be extra rested in addition to concentrated with school work. Thanks alot : ) for the different ideas I have mastered from your blog.

 74. A different issue is really that video gaming has become one of the all-time largest forms of entertainment for people of any age. Kids participate in video games, and also adults do, too. Your XBox 360 is among the favorite games systems for many who love to have a huge variety of activities available to them, as well as who like to learn live with some others all over the world. Thank you for sharing your thinking.

 75. Aw, this was an exceptionally good post. Taking a few minutes and actual effort to produce a good article… but what can I say… I put things off a whole lot and never seem to get nearly anything done.

 76. I’ve noticed that credit score improvement activity must be conducted with tactics. If not, chances are you’ll find yourself destroying your position. In order to realize your aspirations in fixing to your credit rating you have to always make sure that from this second you pay your entire monthly fees promptly before their appointed date. It is really significant for the reason that by not accomplishing that area, all other moves that you will decide to use to improve your credit ranking will not be helpful. Thanks for expressing your thoughts.

 77. I needed to thank you for this fantastic read!! I absolutely enjoyed every bit of it. I have you book marked to look at new things you postÖ

 78. hello!,I love your writing so a lot! share we keep in touch more about your article on AOL? I require a specialist in this area to resolve my problem. Maybe that’s you! Having a look ahead to see you.

 79. Thanks for your post right here. One thing I would like to say is most professional career fields consider the Bachelor’s Degree just as the entry level requirement for an online education. Although Associate College diplomas are a great way to get started, completing ones Bachelors presents you with many doorways to various careers, there are numerous online Bachelor Diploma Programs available by institutions like The University of Phoenix, Intercontinental University Online and Kaplan. Another thing is that many brick and mortar institutions give Online variations of their degree programs but normally for a substantially higher price than the providers that specialize in online higher education degree programs.

 80. hello there and thank you for your info ? I have definitely picked up anything new from proper here. I did however experience a few technical issues using this website, as I experienced to reload the website many instances prior to I may just get it to load properly. I had been considering if your hosting is OK? Not that I am complaining, however sluggish loading cases occasions will very frequently impact your placement in google and could injury your quality ranking if advertising and ***********|advertising|advertising|advertising and *********** with Adwords. Anyway I am including this RSS to my email and could look out for much extra of your respective interesting content. Make sure you replace this once more soon..

 81. Thanks for your strategies. One thing we’ve noticed is that banks and financial institutions are aware of the spending behavior of consumers plus understand that many people max out their credit cards around the trips. They wisely take advantage of this kind of fact and then start flooding your current inbox as well as snail-mail box by using hundreds of Zero APR card offers immediately after the holiday season closes. Knowing that when you are like 98 of all American public, you’ll leap at the opportunity to consolidate credit card debt and shift balances towards 0 interest rates credit cards.

 82. Thanks for sharing your ideas listed here. The other factor is that whenever a problem arises with a personal computer motherboard, folks should not take the risk connected with repairing that themselves because if it is not done properly it can lead to irreparable damage to the complete laptop. In most cases, it is safe just to approach your dealer of any laptop for the repair of the motherboard. They will have technicians with an skills in dealing with mobile computer motherboard issues and can get the right diagnosis and carry out repairs.

 83. Hello there, You’ve done an excellent job. I will definitely digg it and personally suggest to my friends. I am confident they will be benefited from this site.

 84. It?s really a cool and useful piece of info. I?m glad that you shared this useful information with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 85. I should say also believe that mesothelioma cancer is a rare form of cancers that is typically found in individuals previously exposed to asbestos. Cancerous tissues form while in the mesothelium, which is a protecting lining which covers many of the body’s internal organs. These cells generally form from the lining of your lungs, tummy, or the sac that really encircles the heart. Thanks for expressing your ideas.

 86. Thanks for expressing your ideas. I might also like to mention that video games have been at any time evolving. Modern tools and innovative developments have served create genuine and interactive games. Most of these entertainment games were not really sensible when the real concept was being experimented with. Just like other kinds of know-how, video games also have had to develop by means of many decades. This itself is testimony to the fast growth of video games.

 87. Excellent post. I was checking constantly this blog and I’m impressed! Very helpful info particularly the last part 🙂 I care for such information much. I was seeking this particular info for a very long time. Thank you and good luck.

 88. You could certainly see your expertise in the paintings you write. The world hopes for more passionate writers such as you who are not afraid to mention how they believe. At all times go after your heart.

 89. I have observed that in the world the present moment, video games are the latest phenomenon with children of all ages. There are times when it may be out of the question to drag your children away from the activities. If you want the best of both worlds, there are numerous educational gaming activities for kids. Interesting post.

 90. I live here trileptal causes acne The political deadlock has prompted opposition politicians to symbolically join forces with the armed groups

 91. I just like the helpful info you supply in your articles. I’ll bookmark your blog and take a look at once more right here regularly. I am relatively certain I will be informed many new stuff proper here! Good luck for the next!

 92. Great site. A lot of useful information here. I am sending it to a few friends ans also sharing in delicious. And certainly, thanks for your effort!

 93. I do enjoy the manner in which you have framed this problem plus it does present me personally some fodder for consideration. Nevertheless, from what precisely I have witnessed, I only trust as other feed-back pack on that individuals stay on point and not start upon a soap box involving some other news du jour. All the same, thank you for this superb piece and although I can not necessarily agree with it in totality, I value your perspective.

 94. Virtually all of what you state happens to be astonishingly legitimate and that makes me wonder the reason why I had not looked at this in this light before. Your article truly did turn the light on for me as far as this specific issue goes. However at this time there is actually 1 position I am not necessarily too comfortable with and while I make an effort to reconcile that with the core idea of the point, let me observe what the rest of your subscribers have to say.Nicely done.

 95. I have learned some important things via your post. I will also like to say that there may be situation in which you will have a loan and never need a co-signer such as a Government Student Aid Loan. When you are getting a loan through a traditional creditor then you need to be prepared to have a co-signer ready to assist you to. The lenders can base their own decision over a few components but the biggest will be your credit standing. There are some lenders that will additionally look at your work history and make up your mind based on that but in almost all cases it will be based on on your report.

 96. Nice post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Very useful info specifically the last part 🙂 I care for such info a lot. I was looking for this particular info for a long time. Thank you and good luck.

 97. Thank you for some other informative website. Where else could I get that type of information written in such a perfect manner? I’ve a mission that I’m just now operating on, and I’ve been at the glance out for such information.

 98. Thank you for the good writeup. It in fact was once a amusement account it. Look advanced to more brought agreeable from you! By the way, how could we communicate?

 99. This is a very good tip particularly to those new to the blogosphere. Simple but very accurate infoÖ Thanks for sharing this one. A must read article!

 100. There are some interesting time limits on this article however I don?t know if I see all of them heart to heart. There’s some validity but I’ll take hold opinion till I look into it further. Good article , thanks and we wish more! Added to FeedBurner as effectively

 101. I think that is one of the so much vital info for me. And i’m happy reading your article. But should remark on some common things, The web site style is ideal, the articles is really great : D. Excellent process, cheers

 102. I used to be recommended this website through my cousin. I’m no longer certain whether or not this submit is written by means of him as nobody else understand such targeted approximately my problem. You’re wonderful! Thank you!

 103. ID PRO merupakan suatu akun Khusus yang kerap dipakai sebagai account yang sanggup mendapatkan kemenangan secara konsisten menerus dengan memanipulasi sistem yang ada di suatu Agen Judi Online.

 104. I’ll immediately grasp your rss feed as I can not in finding your email subscription link or e-newsletter service.Do you have any? Kindly permit me know so that I may subscribe.Thanks.

 105. กิจกรรมต้อนรับสมาชิกใหม่แจกเยอะแบบนี้ไม่ต้องรอไม่ต้องลุ้นรีบทักไลน์เข้ามาเวฟตรงไม่ผ่านเอเย่นเล่นง่ายจ่ายจริง อิอิ

 106. This paragraph offers clear idea in support of the new people of blogging, that reallyhow to do running a blog.

 107. A different issue is really that video gaming became one of the all-time main forms of entertainment for people of all ages. Kids enjoy video games, and also adults do, too. The particular XBox 360 is one of the favorite video games systems for folks who love to have a huge variety of video games available to them, along with who like to experiment with live with other individuals all over the world. Many thanks for sharing your ideas.

 108. Hi there! Would you mind if I share your blog with my facebook group? There’s a lot of people that I think would really appreciate your content. Please let me know. Thanks

 109. Can I simply say what a aid to find somebody who actually is aware of what theyre speaking about on the internet. You undoubtedly know the right way to convey a difficulty to gentle and make it important. More people must read this and perceive this facet of the story. I cant imagine youre no more fashionable since you definitely have the gift.

 110. I am not sure the place you are getting your information, however great topic. I needs to spend a while finding out much more or figuring out more. Thank you for magnificent information I used to be looking for this info for my mission.

 111. wonderful points altogether, you just gained a brand new reader. What would you recommend about your post that you made a few days ago? Any positive?

 112. Thanks for some other excellent article. The place else may anyone get that typeof info in such a perfect approach of writing? I have a presentation subsequent week, and I am at thesearch for such info.

 113. What’s Taking place i am new to this, I stumbled upon thisI’ve discovered It absolutely helpful and ithas aided me out loads. I’m hoping to give a contribution & aid other users like its helped me.Great job.

 114. Another thing I have really noticed is always that for many people, poor credit is the response to circumstances beyond their control. One example is they may be actually saddled with illness and because of this they have large bills for collections. It could be due to a job loss or even the inability to do the job. Sometimes breakup can really send the funds in an opposite direction. Thank you for sharing your thinking on this web site.

 115. wonderful issues altogether, you simply won a new reader. What could you suggest about your put up that you just made a few days in the past? Any positive?

 116. Hey there! I’m at work surfing around your blog from my new iphone!Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all yourposts! Carry on the fantastic work!

 117. Hello There. I found your blog using msn. This is a very well written article. I’ll be sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks for the post. I will certainly return.

 118. Hello my loved one! I wish to say that this article is awesome, great written and include almost all vital infos. I?d like to see more posts like this .

 119. I really like what you guys tend to be up too. This sort of clever work and reporting! Keep up the great works guys I’ve added you guys to blogroll.

 120. I am really loving the theme/design of your web site. Do you ever run into any web browser compatibility issues? A number of my blog visitors have complained about my blog not operating correctly in Explorer but looks great in Opera. Do you have any recommendations to help fix this problem?

 121. I can’t believe how amazing this article is! The author has done a tremendous job of presenting the information in an captivating and enlightening manner. I can’t thank him enough for providing such precious insights that have definitely enhanced my knowledge in this topic. Hats off to her for crafting such a masterpiece!

 122. Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I’ve really enjoyed browsing your blog posts. After all I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again very soon!

 123. Thanks a bunch for sharing this with all folks you actually recognise what you’re talking approximately! Bookmarked. Kindly also seek advice from my website =). We will have a hyperlink alternate contract among us!

 124. Whats Going down i am new to this, I stumbled upon this I’ve found It absolutely helpful and it has aided me out loads. I am hoping to contribute & help other customers like its helped me. Good job.