Liste over ekstremvær i Norge. Fra Wikipedia, den frie encyklopedi.

 

 https://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_ekstremv%C3%A6r_i_Norge

 

Liste over ekstremvær i Norge

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Hopp til navigeringHopp til søk

Nyttårsorkanen på vei inn mot Nordvestlandet 04 UTC 1. januar 1992.

Ekstremværet Dagmar er blant de kraftigste i Norge i nyere tid. Her bilde av ødeleggelser ved Seilet hotell i Molde

Liste over ekstremvær i Norge er en oversikt over ekstremvær som har rammet Norge etter definisjonen til Meteorologisk institutt.

Ekstremvær i Norge[rediger | rediger kilde]

Et ekstremvær i Norge er et uvær som er så kraftig at det er fare for liv og verdier. I Norge er det bare Meteorologisk institutt som er pålagt å varsle og som har lov å varsle om slike værforhold, da kalt et ekstremvarsel. Årsaken til at bare Meteorologisk institutt utgir slike varsler er fordi det ikke skal oppstå forvirring om StormGeo eller andre værvarslingsbyråer hadde gitt ut et ekstremvarsel, siden Meteorologisk institutt ikke hadde sendt ut.

I forbindelse med ekstremvarsel blir styresmaktene varslet slik at de kan sette i gang forebyggende tiltak. Først blir hovedredningssentralene og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) varslet og deretter Justisdepartementet, statsforvalteren (fylkesmannen) i fylkene som blir rammet, politiet i aktuelle områder i tilfelle evakuering, kommunale etater i aktuelle områder for å sikre verdier, og media for å varsle allmennheten.

Kriterier for utstedelse av ekstremvarsel[rediger | rediger kilde]

For at et uvær skal kalles ekstremt må minst ett av følgende kriterier oppfylles:

I tillegg spiller også hvilket område som blir rammet inn på om det blir sendt ut ekstremvarsel eller ikke. Det må for eksempel kraftigere vind til i Nord-Norge og på Vestlandet enn på Østlandet før et ekstremvarsel blir utstedt.

Vindens retning spiller vanligvis også en rolle. Hvis vinden blåser parallelt med kysten vil bare de ytterste områdene bli rammet av kraftig vind, men med en gang vinden kommer med større vinkel inn mot kysten vil større områder få merke den kraftige vinden.

Utstedelse av ekstremvarsel[rediger | rediger kilde]

Ekstremværvarslingen deles den inn fire faser:[1]

Fase A: Melding om økt overvåking før mulig ekstremvær[rediger | rediger kilde]

Betyr at meteorologene gir situasjonen spesiell oppmerksomhet, og kontinuerlig vurderer utviklingen. Det er ennå ikke sikkert at det faktisk blir ekstremvær. Meldingen kan fortsatt trekkes tilbake.

Fase B: Korttidsvarsel før ekstremt vær ventes å inntreffe[rediger | rediger kilde]

Meteorologen har avgjort at det blir ekstremvær. Varselet er mer detaljert enn forutgående meldinger og oppdatering skjer minst hver 6. time. Uværet får navn.

Fase C: Uværet pågår[rediger | rediger kilde]

Meteorologen sender varsel så ofte som situasjonen tilsier, men uansett minst hver 6. time.

Fase D: Uværet over. Opprydding og reparasjoner pågår[rediger | rediger kilde]

Det sendes varsel når fare for ekstremt vær er over. Varselet skal informere om værutsiktene i de nærmeste døgn med tanke på oppryddinger og reparasjoner.

Opphav[rediger | rediger kilde]

Opphavet til at en startet med varslingsplaner for ekstreme værsituasjoner var nyttårsorkanen i 1992 i Møre og Romsdal. Orkanen ble godt varslet av Meteorologisk institutt på nyttårsaftenen 1991, men siden varslet blant annet kom på denne spesielle dagen var det få som fikk med seg varslet. Verken allmennheten eller styresmakter ble varslet om det ekstremt kraftige uværet, og ødeleggelsene ble deretter siden ingen skadeforebyggende tiltak var utført og heller ingen beredskap ble sett i gang for å raskt bøte på skadene som oppstod.

Første gang prosedyrene for ekstremvarsel ble tatt i bruk var 8. desember 1994 da det ble varslet full til sterk storm langs kysten fra Lindesnes til Fedje. De fleste ekstremværa kommer som følge av kraftig vind. Ekstremvær som følge av ekstremt stor snøskredfare har ennå ikke blitt utstedt siden prosedyrene ble oppretta.

Navngiving av ekstremvær[rediger | rediger kilde]

Siden 1995 har også Meteorologisk institutt gitt navn på ekstremværene på liknende måte som man gjør med tropisk sykloner i andre deler av verden. I Norge følger navngivingen en alfabetisk liste der annet hvert navn er et mannsnavn og et kvinnenavn. Bokstavene Q, W, X, Z, Æ, Ø og Å blir ikke benyttet. Når man kommer til siste bokstav (Y) begynner man på nytt igjen med A på neste ekstremvær. På den første listen ble ikke bokstaven C benyttet. Hensikten med navnsettingen er å lette kommunikasjonen mellom myndigheter og meteorolog, slik at ikke misforståelser oppstår.[1] Det første ekstremværet som fikk navn var Agnar 12. oktober 1995.

Kjente ekstremvær[rediger | rediger kilde]

Storofsen 21.-24. juli 1789: Langvarig og kraftig regn førte til Norges mest dødbringende flommer i historisk tid. Flommer og skred tok livet av minst 61 mennesker i Gudbrandsdalen, Østerdalen og Valdres. Storofsen rammet også resten av Østlandet, Sørlandet, Møre og Romsdal og Trøndelag. Rekonstruerte værkart har senere vist at katastrofen skyldtes at et lavtrykk over Polen, Østersjøen og Sør-Sverige i dagevis sendte usedvanlig varm og fuktig luft fra sørøst inn mot Østlandet.

Galnemåndagen, orkanen som rammet Vestlandet 12. mars 1822. I tillegg til den voldsomme vinden skyldtes katastrofens omfang at et eventyrlig sildefiske hadde lokket mange fiskere ut mot havgapet i grålysningen. Den krevde minst 170 menneskeliv, kanskje over 300.

Storstormen i Vest-Europa 1987 ble 15. oktober dannet i Biskayabukta. Den beveget seg nordøstover og forårsaket størst skader i Sør-England og Nord-Frankrike, men også Vest-Europa for øvrig ble rammet. Norge ble truffet sent på dagen 16. oktober. Lavtrykksbanen og den sørlige vindretningen gjorde at Østlandet, som vanligvis ligger i le for den sterkeste vinden, ble truffet med full styrke. Lavtrykket og den sterke pålandsvinden gav også en (etter norske forhold) ekstrem stormflo i Oslofjorden. Skadene kom opp i 650 mill. kr.

Nyttårsorkanen i 1992 var den sterkeste orkanen som har rammet Norge i historisk tid, og det dyreste uværet.[2] Det ble registrert 33 000 skader og utbetalt en total erstatning på om lag 1,3 milliarder kroner.[3] Også Skottland ble hardt rammet.

Vesleofsen, flommen som rammet Østlandet i juni 1995, ble også svært dyr med om lag 6900 skader for 1,8 milliarder kroner og utbetalt erstatning for 940 millioner kroner.[3]

Et av de mest omfattende uværene som har rammet landet var de tre ekstremværene Gudrun, Hårek og Inga, som kom på løpende bånd i januar 2005. De gav vind opptil sterk storm langs kysten. Områdene helt fra Østfold til Nordland ble rammet i denne uværsperioden, og det ble rapportert 4306 skader for totalt 160 millioner kroner.[3]

Ekstremværet Narve rammet Nord-Norge i januar 2006, og det ble rapportert 2478 skader som totalt gav erstatningsutbetalinger på rundt 188 millioner kroner.[3].

Orkanen Dagmar, natt til 26. desember 2011: Vind på opptil 46 m/s (32,7 m/s og mer er orkan), og vindkast på opptil 55 m/s – bare litt «svakere» enn Nyttårsorkanen. Dagmar kom i kjølvannet av ekstremværet Cato. Den rammet mye av Norge, men særlig Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

Liste over ekstremvær[rediger | rediger kilde]

Før 2000[rediger | rediger kilde]

Dato Navn Område rammet Årsak, ødeleggelser, vindstyrker
22. september 1969 Navnløs Rogaland Kraftig orkan herjet over Skandinavia. Den skapte enorme ødeleggelser i Rogaland, og 13 mennesker omkom som følge av stormen i Danmark og Sverige. Orkanen ble ikke forutsett av meteorologene, men antas å ha vært rester av en tropisk storm.
24. november 1981 Navnløs Rogaland Orkan på Vestlandet. Det har nesten aldri blåst mer her
16. oktober 1987 Navnløs Sør-Norge Ekstrem stormflo i Oslofjorden Storstormen i Vest-Europa 1987 krevde i Norge ett menneskeliv og forårsaket skader for 650 mill. kr.[4]
1. januar 1992 Navnløs Møre og Romsdal, Trøndelag, Sogn og Fjordane Orkan med vindkast oppe i 65 m/s. Ofte omtalt som Nyttårsorkanen i 92.
23. januar 1994 Navnløs Hordaland Boligplattformen Polyconcord slet seg og kolliderte med Puddefjordsbroen i Bergen.
8. desember 1994 Navnløs Lindesnes til Fedje Full og til dels sterk storm, samt høy vannstand fra Lindesnes til Karmøy.
19. januar 1995 Navnløs Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane Høy vannstand.
30. januar 1995 Navnløs Rogaland, Hordaland, Trøndelag Full og til dels sterk storm.
31. januar 1995 Navnløs Trøndelag til Narvik Høy vannstand.
27. mai 1995 Navnløs Telemark og Østlandet Store nedbørmengder, noe som sammen med påfølgende store nedbørmengder og snøsmelting førte til Vesleofsen.
31. mai 1995 Navnløs Telemark og Østlandet Store nedbørmengder.
7. juni 1995 Navnløs Østlandet Store nedbørmengder.
12. oktober 1995 Agnar Nordmøre, Trøndelag Sterk storm. Helgeland: Full storm 25 m/s.
11. november 1995 Bera Troms og Vest-Finnmark Full storm. Fare for snøskred og vanskelige kjøreforhold.
29. januar 1996 Dag Finnmark, østlige deler Sterk storm i kyst- og fjordstrøk.
28. februar 1996 Erika Trøndelag Full storm, kortvarig sterk storm.
12. oktober 1996 Frode Nordland, Troms og Vest-Finnmark Full eller sterk storm.
28. oktober 1996 Gerd Lindesnes til Oslofjorden Opp til storm med kast.
14. januar 1997 Hauk Spitsbergen Til dels sterk storm.
29. januar 1997 Idun Nordland, Troms og Finnmark Full storm for Nordland og Troms. Full, senere sterk storm i Finnmark.
6. februar 1997 Joar Vestfjorden og Ofoten Høy vannstand
7. februar 1997 Joar Nordfjord, Møre og Romsdal, Trøndelag Sterk storm, høy vannstand.
17. februar 1997 Kari Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Trøndelag Full storm og til dels sterk storm.
16. november 1997 Leif Spitsbergen Til dels sterk storm.
9. november 1998 Mari Trøndelag (indre deler) Full storm
26. november 1999 Njål Støtt til Narvik Høy vannstand
28. november 1999 Olrun Hordaland, Sogn og Fjordane, Trøndelag Full storm eller sterk storm
24. desember 1999 Peter Agder, Telemark, Vestfold, Østfold Liten eller full storm

2000-2010[rediger | rediger kilde]

Dato Navn Område rammet Årsak, ødeleggelser, vindstyrker
28. januar 2000 Reidun Lindesnes – Svenskegrensa Høy vannstand
27. mars 2000 Sølve Øst-Finnmark Full storm
28. oktober 2000 Tora Agder-fylkene Full storm. Store nedbørmengder og høy vannstand.
15. januar 2001 Ulf Troms og Finnmark Full storm
15. desember 2001 Valdis Finnmark Sterk storm
17. desember 2002 Yrjan Vesterålen, Troms, Finnmark Full eller sterk storm
14. januar 2003 Agda Møre og Romsdal, Trøndelag sør for Trondheimsfjorden Full eller sterk storm
28. oktober 2003 Bengt Tromsø til Vardø Høy vannstand
3. desember 2003 Clara Salten til Vest-Finnmark Full storm.
6. desember 2003 Dyre Møre og Romsdal, Trøndelag Full storm.
10. desember 2003 Edda Nord-Helgeland til Sør-Troms Full storm. Sterk storm i Lofoten.
21. desember 2004 Finn Nordmøre til Vesterålen Full storm, senere sterk storm
8. januar 2005 Gudrun Sør-Rogaland, Agder – Svenskegrensa Sør-Rogaland: Sterk storm, Agder – Svenskegrensa: Liten/full storm. Egersund – Svenskegrensa: Høy vannstand.
10. januar 2005 Hårek Trøndelag til Lofoten Full – kortvarig sterk storm. Høy vannstand.
11. januar 2005 Inga Egersund til Kristiansund Stormflo (høy vannstand). Liten til sterk storm.
1. august 2005 Jostein Varslet ble trukket tilbake siden uværet minket i styrke og ikke lenger kvalifiserte til ekstremvær.
14. september 2005 Kristin Hordaland og delvis i Sogn og Fjordane Ekstrem nedbør. Første ekstremvarsel utstedt på grunn av ekstrem nedbør.
14. november 2005 Loke Hordaland, Rogaland, og Sogn og Fjordane Ekstrem nedbør lokalt
11. desember 2005 Mona Helgeland, Saltfjellet, Salten og Lofoten Sørvestlig full storm og store nedbørmengder
18. januar 2006 Narve Namdalen, Nordland, Troms, kyst- og fjordstrøkene i Vest-Finnmark Søraustlig sterk eller full storm
4. desember 2006 Oda StavangerStad Høy vannstand
13. januar 2007 Per Rogaland, Hordaland og Sogn Kortvarig vest senere nordvest sterk storm i kystområdene. Skadene er særlig store i Sverige, hvor tolv millioner m³ skog raseres.
19. desember 2007 Rita Nord-Troms, Øst-Finnmark samt kyst- og fjordstrøkene i Vest-Finnmark Vestlig full til sterk storm
25. januar 2008 Sondre Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Kraftig lavtrykk og flo, med høye bølger på kysten
31. januar 2008 Tuva Agder-fylkene, Telemark, Østfold, Vestfold Sørlig full storm, nedbør, bølger
25. oktober 2008 Ulrik Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Trøndelag, Helgeland og Saltfjellet Kortvarig vestlig sterk storm i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag. Kortvarig sørvestlig sterk storm på Helgeland og Saltfjellet
20. november 2008 Vera Trøndelag Meteorologisk institutt melder om vestlig full til sterk storm på Trøndelagskysten nord for Trondheimsfjorden. Sterk vind i kombinasjon med snø gir vanskelige kjøreforhold. Signifikant bølgehøyde på 10-12 meter på kysten, maksimal bølgehøyde på over 20 meter
31. desember 2008 Yngve Nord-Helgeland, Saltfjellet, Salten og Lofoten Meteorologisk institutt meldte om kortvarig nordvestlig sterk storm. Vinden slo til med full kraft tidlig på morgenen, og Helligvær fyr målte en middelvind på 36 m/s, noe som tilsvarer orkan. Samme sted målte vindkast til opp mot 45 m/s

2010-2020[rediger | rediger kilde]

Dato Navn Område rammet Årsak, ødeleggelser, vindstyrker
6. januar 2010 Ask Nordland, Troms og Finnmark Meteorologisk institutt meldte om kortvarig sterk storm 30 m/s utsatte steder i Nordland, Troms og Vest-Finnmark. Sørvestlig full storm 25 m/s, sterk storm 30 m/s utsatte steder i kyst- og fjordstrøkene i Øst-Finnmark.
25. november 2011 Berit Møre og Romsdal, Trøndelag, Helgeland, Salten, Ofoten og Lofoten Meteorologisk institutt meldte om sterk vind, lavt lufttrykk og høye bølger inn mot land. Dessuten meldte de ekstremt høy vannstand langs kysten, estimert til å være opp til 110 cm over det som er oppgitt i tidevannstabellen. Det ble meldt sør eller sørvestlig full storm i hele området som ekstremvarselet gjelder. I Møre og Romsdal kan hende sterk storm. Berit gjorde skader for 275 mill. kr[5].
25. desember 2011 Cato Nordland, Troms og Finnmark Meteorologisk institutt melder om ekstremt høy vannstand (stormflo) fra nord i Nordland til Vest-Finnmark. Nordland: Sørvestlig vind og pålandsvær. Det blir mest vind og bølger i Nordland sør for Vesterålen, med et varsel om full storm. Troms og Finnmark: Fralandsvind og noe mindre bølger. Men lokalt kan det blir mer bølger enn man er vant til. Kraftig vind i fjordene.[6]
25. desember 2011 Orkanen Dagmar Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag Dagmar kom hakk i hæl med Cato og beveget seg med stor fart mot norskekysten. Meteorologisk institutt melder om kraftig vind og høye bølger i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag.[6] Dagmar gav betydelig sterkere vind enn Cato. Kråkenes hadde middelvind på opptil 46 m/s (33 m/s og mer er orkan), og vindkast på opptil 58 m/s. Vindkast opptil 65 m/s på Juvasshø. Ifølge Finans Norge ble det utbetalt erstatninger for 1,3 milliarder kr[7]. Fortsatte innover Sverige, med betydelige ødeleggelser her også.
3. januar 2012 Emil Vest-Agder Sent tirsdag kveld blir det vestlig full og periodevis sterk storm, kan hende kortvarig orkan i kastene.[8]Emil ble noe roligere enn først meldt og tok en mer sørlig bane. I løpet av natt til 4. januar ble den nedgradert fra sterk til full storm.[9] «Full storm ble registrert ved flere målestasjoner. Eigerøya hadde sterkeste middelvind foran lavtrykket, fra sørøst med 28,2 m/s, og sitt sterkeste vindkast bak lavtrykket, fra nordvest med 35,5 m/s. Målestasjonene Kjevik lufthavn og Eik-Hove hadde vindkast på rundt 25 m/s.» (Meteorologisk institutt)
6. august 2012 Frida Aust- og Vest-Agder Varsel om store nedbørmengder i forbindelse med kraftige regn- og tordenbyger. «Etter gjeldende kriterier for ekstremvær kvalifiserte ikke Frida som ekstremvær i Agder-fylkene. Nedbørmengdene som ble registrert var store, men på ingen måte ekstreme. Derimot kom det ekstreme mengder nedbør i Vestfold og Nedre Buskerud, hvor kraftige byger og store nedbørmengder førte til oversvømmelser og jordras som gjorde skade på hus, veier og jernbane.» (Meteorologisk institutt)
21. juni 2013 Geir Aust- og Vest-Agder, Telemark, Buskerud og Oppland Lokalt ekstremt mye nedbør (50–90 mm)
16. november 2013 Hilde Trøndelag og Helgeland Meteorologisk institutt meldte om lokale vindkast inn over land som var ventet å komme opp i mellom 40 og 50 meter per sekund, i tillegg til mellom 13 og 15 meter høye bølger inn mot kysten.[10] «Sørvest full og kan hende sterk storm, som etterhvert dreier vestlig. Lokale vindkast på 35-45 m/s innover land lørdag kveld og første del av natt til søndag. Lørdag kveld er det også ventet høye bølger inn mot kysten. Signifikant bølgehøyde kan bli 13-15 m» (Meteorologisk institutt)
12. desember 2013 Ivar Møre og Romsdal og Trøndelag Torsdag ettermiddag og kveld meldte Meteorologisk institutt om kortvarig vest og nordvest sterk storm (30 m/s) eller orkan (33 m/s), med vindkast opptil 40–45 m/s inn over land [11].
8. mars 2014 Jorun Finnmark Vestlig full til sterk storm over store deler av Finnmark, med vindkast på 35–40 m/s.[12].
12. mars 2014 Kyrre Trøndelag, Helgeland og Saltfjellet Ekstreme nedbørsmengder.[13].
9. august 2014 Lena Hordaland, og Sogn og Fjordane Et uvanlig kraftig lavtrykk for årstiden. Lokale vindkast på 25–35 m/s. .[13].
30. desember 2014 Mons Namdalen, Helgeland, Saltfjellet og Sør-Salten Mildvær og ekstreme nedbørsmengder.[13].
10. januar 2015 Nina Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Agder, Telemark og Ytre Oslofjord Målt til orkan styrke i 4 timer. Orkan flere steder i Rogaland og Hordaland. Eigerøya hadde opptil 37,6 m/s, med vindkast opptil 45,6 m/s. På Østlandet hadde Strømtangen 26,2 og Færder 25,1 m/s[14]. Høye bølger inn mot kysten.[15]
6. februar 2015 Ole Trøndelag, Helgeland, Salten, Lofoten, Vesterålen, Ofoten og Troms Sterk storm på flere kyststasjoner i Nordland; full storm på flere kyststasjoner i Troms og Finnmark. Orkan flere steder i fjellet.[16]. Mer enn 50 000 var uten strøm.[17]
17. september 2015 Petra Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud Langvarig nedbør, og store nedbørmengder.[18]
1. oktober 2015 Roar Nordland og Trøndelag Store nedbørmengder.[19]
5. desember 2015 Synne Hordaland, Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder[20] Store nedbørmengder, flom, ras, stengte veier og jernbaner, innstilte ferger.[21] Fortsatte innover Vest-Sverige.
29. januar 2016 Tor Hedmark, Oppland, Buskerud, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland[22] Kraftig vind. Orkan på en rekke kyststasjoner, og i høyfjellet. Ved Kråkenes fyr (Vågsøy, Sogn og Fjordane) ble middelvinden målt til 48,9 meter i sekundet, noe som er ny vindrekord for de offisielle målingene i Norge etter nyttårsorkanen i 1992.
26. desember 2016 Urd Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Agder, Telemark og Østlandet.[23][24] Vind, høye bølger og høy vannstand. Vinden nådde orkan styrke 26. desember. På Røldalsfjellet ble det klokken 19 målt 47,3 meter i sekundet (tilsvarer 170 kilometer i timen).[25]
12. januar 2017 Vidar Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland Ekstremt høy vannstand.[26]
22. november 2017 Ylva Nordland og Troms Kraftig vind.[27]
7. desember 2017 Aina Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland Vind, høy vannstand, høye bølger og mye nedbør.[28]
22. desember 2017 Birk Hordaland og Rogaland Mye nedbør.[29]
7. januar 2018. Cora Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland Orkan på Sklinna og på Kvaløyfjellet i Sømna[30].
21. september 2018 Knud Vestfold, Østfold, Oslo og Akershus Kraftig vind, høy vannstand og høye bølger.[31] Opptil sterk storm lengst i sør. Lindesnes fyr hadde middelvind 31,8 m/s kl. 16[32].

2020-2030[rediger | rediger kilde]

Dato Navn Område rammet Årsak, ødeleggelser, vindstyrker
14. januar 2020 Didrik Rogaland, Sunnhordland, Hardanger og Agder Ekstremt høy vannstand. Høy vannstand langs kysten for øvrig fra svenskegrensen til og med Trøndelag[33].
10.–11. februar 2020 Elsa Kysten fra Aust-Agder til Kristiansund. Ekstremt høy vannstand.[34] Høy vannstand (gult eller oransje farenivå) langs kysten for øvrig fra svenskegrensen til Nordland. Måløy fikk rekordhøy vannstand.[35] Lavt lufttrykk (ned til 943 hPa i Brønnøysund) lammet for første gang flytrafikken fra Bodø og nordover[36] Også skader pga. sterk (men ikke ekstrem) vind; liten storm ved Strømtangen[37]
21.–22. januar 2021 Frank Helgeland, Salten, Ofoten og Troms Kraftig vind.[38][39]
12.–13. januar 2022 Gyda Trøndelag, Møre og Romsdal Atmosfærisk elv – 40 m/s vind og ekstremt mye regn. MS «Fridtjof Nansen» skadet.[40][41]

Etter år[rediger | rediger kilde]

År Antall ekstremvær
1994 1
1995 8
1996 4
1997 6
1998 1
1999 3
2000 3
2001 2
2002 1
2003 5
2004 1
2005 7
2006 2
2007 2
2008 5
2009 0
2010 1
2011 3
2012 2
2013 3
2014 4
2015 5
2016 2
2017 4
2018 2
2019 0
2020 2
2021 1

Etter fylke[rediger | rediger kilde]

Fylke Antall ekstremvær
Østfold 9
Akershus 4
Oslo 4
Hedmark 5
Oppland 5
Buskerud 6
Vestfold 10
Telemark 9
Aust-Agder 9
Vest-Agder 11
Rogaland 14
Hordaland 17
Sogn og Fjordane 17
Møre og Romsdal 10
Sør-Trøndelag 16
Nord-Trøndelag 17
Nordland 20
Troms 14
Finnmark 13
Svalbard 2

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ a b «Slik varsles ekstremvær». yr.no. 25. november 2011. Arkivert fra originalen 28. desember 2011. Besøkt 24. desember 2011.
 2. ^ «Nyttårsorkanen». Aschehoug og Gyldendals Store norske leksikon. Arkivert fra originalen 23. februar 2013. Besøkt 9. august 2009.
 3. ^ a b c d «Det verste uværet». Meteorologisk institutt. 21. september 2008. Arkivert fra originalen 27. september 2008. Besøkt 30. september 2008.
 4. ^ Gustav Bjørbæk: Norsk vær i 100 år, s. 195.
 5. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 1. januar 2020. Besøkt 1. januar 2020.
 6. ^ a b «Nå kommer «Cato» og «Dagmar»». yr.no. 24. desember 2011. Arkivert fra originalen 8. januar 2012. Besøkt 24. desember 2011.
 7. ^ https://www.nrk.no/sognogfjordane/xl/da-dagmar-tok-alt-1.13283139
 8. ^ «Ekstremværet Emil kommer til Vest-Agder». met.no. 3. januar 2012. Arkivert fra originalen 13. januar 2012. Besøkt 3. januar 2012.
 9. ^ ««Emil» mildere enn fryktet». ap.no. 4. januar 2012. Besøkt 4. januar 2012.
 10. ^ «Orkan flere steder langs kysten». Yr.no. 16. november 2013. Arkivert fra originalen 18. november 2013. Besøkt 18. november 2013.
 11. ^ «Norske ekstremvær får navn». met.no. 26. desember 2013. Besøkt 26. desember 2013.
 12. ^ «Norske ekstremvær får navn». met.no. 26. desember 2013. Besøkt 29. desember 2014.
 13. ^ a b c «Norske ekstremvær får navn». met.no. 9. januar 2015. Besøkt 9. januar 2015.
 14. ^ https://twitter.com/Meteorologene/statuses/554194651096555520
 15. ^ «Ekstremvarsel». yr.no. 10. januar 2015. Arkivert fra originalen 14. januar 2015. Besøkt 12. januar 2015.
 16. ^ http://www.yr.no/artikkel/ekstremvaeret-satte-nye-vindrekorder-1.12196234. Besøkt 2018-01-10
 17. ^ «50.000 er uten strøm». nordlys.no. 7. februar 2015. Besøkt 8. februar 2015.
 18. ^ «Disse rammes av ekstremværet Petra». tv2.no. 16. september 2015. Besøkt 16. september 2015.
 19. ^ Ekstremværet Roar på vei til Trøndelag. adressa.no (1. oktober 2015)
 20. ^ Fase D: Ekstremværet Synne er nå over Arkivert 8. februar 2016 hos Wayback Machine.. met.no (6. desember 2015)
 21. ^ Veier er stengt, togene vestover innstilt og ferjene ligger ved kai Fædrelandsvennen (6. desember 2015)
 22. ^ Fase B: Ekstremværet Tor treffer Sør-Norge Arkivert 2. februar 2016 hos Wayback Machine.. met.no (29. januar 2016)
 23. ^ NRK. «Ekstremværet «Urd»». NRK. Besøkt 26. desember 2016.
 24. ^ «Ekstremværet Urd er i gang – met.no». met.no. Arkivert fra originalen 27. desember 2016. Besøkt 27. desember 2016.
 25. ^ NRK. «Urd har nådd orkan styrke». NRK. Besøkt 26. desember 2016.
 26. ^ «Ekstremværet Vidar avsluttet – met.no». met.no. Besøkt 13. januar 2017.[død lenke]
 27. ^ «Ekstremværet Ylva avsluttet – met.no». met.no. Besøkt 23. desember 2017.
 28. ^ «Ekstremværet Aina er over – met.no». met.no. Besøkt 23. desember 2017.
 29. ^ «Ekstremværet Birk er over – met.no». met.no. Besøkt 23. desember 2017.
 30. ^ https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/4dzove/ekstremvaeret-cora-herjet-stroembrudd-og-materielle-skader
 31. ^ «Ekstremværrapport Knud 21-22. september 2018». Meteorologisk institutt (norsk). 23. oktober 2018. Besøkt 13. november 2019.
 32. ^ https://www.yr.no/sted/Norge/Vest-Agder/Lindesnes/Lindesnes_fyr_m%C3%A5lestasjon/almanakk.html[død lenke]
 33. ^ https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/kJGWKL/ekstremvaeret-didrik-skaper-togforsinkelser
 34. ^ https://www.nrk.no/vestland/raudt-stormflovarsel_-no-kjem-ekstremveret-_elsa_-1.14895632
 35. ^ https://www.aftenposten.no/norge/i/lAk889/direkteblogg-ekstremvaeret-elsa-treffer-norge-svaert-hoey-vannstand
 36. ^ https://www.nrk.no/nordland/lavt-lufttrykk-lammer-flytrafikken-i-nord-norge-1.14896456
 37. ^ https://www.dagbladet.no/studio/ekstremvaeret-elsa/594?post=26896
 38. ^ «Ekstremværet Frank er over». Meteorologisk institutt (norsk). Besøkt 27. juli 2021.
 39. ^ «Ekstremværet Frank inntar Nord-Norge: – Hold dere hjemme». www.aftenposten.no. Besøkt 27. juli 2021.
 40. ^ Viseth, Ellen Synnøve (11. januar 2022). «Atmosfæriske elver flyter rett mot Norge» (norsk). Teknisk Ukeblad.
 41. ^ Stensvold, Tore (12. januar 2022). «Ekstremværet Gyda: Sjøfartsdirektoratet advarer» (norsk). Teknisk Ukeblad.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

158 thoughts on “Liste over ekstremvær i Norge. Fra Wikipedia, den frie encyklopedi.

 1. Youre so cool! I dont suppose Ive read anything like this before. So nice to seek out any individual with some original thoughts on this subject. realy thank you for beginning this up. this website is something that’s needed on the net, someone with a little bit originality. helpful job for bringing something new to the internet!

 2. Unquestionably believe that which you said. Your favorite reason seemed to be on the internet the easiest thing to be aware of. I say to you, I certainly get annoyed while people consider worries that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side-effects , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 3. I was very impressed by this blog post. The depth of understanding and personal insight you demonstrate is remarkable. Your discussion of the challenges and possible solutions is both practical and insightful. I especially appreciated your balanced approach, which deals with the complexity of the issue without oversimplifying it. The engaging and thought-provoking style of your writing made it easy to relate to and reflect on your points. Thank you for sharing your thoughts and providing a space for meaningful conversation. I look forward to reading more of your work.

 4. Hi there! Quick question that’s completely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My website looks weird when browsing from my apple iphone. I’m trying to find a theme or plugin that might be able to correct this issue. If you have any recommendations, please share. Thanks!

 5. Wonderful site you have here but I was wanting to know if you knew of any forums that cover the same topics talked about here? I’d really like to be a part of online community where I can get suggestions from other experienced people that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know. Bless you!

 6. Top Stage Hypnotist for hire Kristian von Sponneck performs private stage hypnosis shows anywhere in the UK, Europe or worldwide. Hire hime for your next event!

 7. My brother recommended I might like this blog. He was totally right. This post truly made my day. You cann’t imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!

 8. This blog post is a delightful read! The subject is explored with clarity and enthusiasm, making complex topics easier to understand. The author’s expertise and passion shine through, providing valuable insights that encourage deeper thinking. The mix of comprehensive research and personal stories adds a special touch, making the article relatable and impactful. Overall, it’s an outstanding piece that educates and inspires readers to learn more about the topic. Kudos to the writer!

 9. Thanks for the tips you are sharing on this web site. Another thing I would really like to say is always that getting hold of some copies of your credit rating in order to look at accuracy of each detail will be the first activity you have to execute in credit restoration. You are looking to clean your credit history from damaging details mistakes that ruin your credit score.

 10. Thanks for your marvelous posting! I quite enjoyed reading it, you may be a great author.I will make sure to bookmark your blog and will eventually come back later in life. I want to encourage continue your great writing, have a nice morning!

 11. This is an excellent read! The thorough analysis and unique perspective are highly commendable. It’s obvious that a lot of thought and effort went into this piece. The insights are both enlightening and practical, making it an essential read. I’m looking forward to more thought-provoking content from you. Keep up the amazing work, and thanks for sharing your expertise!

 12. One thing is that if you find yourself searching for a education loan you may find that you will want a cosigner. There are many scenarios where this is true because you might discover that you do not possess a past credit history so the loan provider will require that you have someone cosign the borrowed funds for you. Interesting post.

 13. One other issue is when you are in a situation where you do not have a cosigner then you may want to try to make use of all of your financial aid options. You could find many grants or loans and other grants that will present you with funds to help you with university expenses. Many thanks for the post.

 14. Enjoyed examining this, very good stuff, appreciate it. “It is in justice that the ordering of society is centered.” by Aristotle.

 15. A person necessarily help to make significantly posts I’d state. That is the first time I frequented your web page and up to now? I amazed with the research you made to create this particular post extraordinary. Excellent process!

 16. Hiya, I am really glad I have found this info. Nowadays bloggers publish just about gossips and web and this is actually annoying. A good website with interesting content, this is what I need. Thank you for keeping this web site, I will be visiting it. Do you do newsletters? Can’t find it.

 17. Yet another thing I would like to express is that in lieu of trying to match all your online degree lessons on days that you complete work (considering that people are worn out when they come home), try to get most of your lessons on the saturdays and sundays and only one or two courses for weekdays, even if it means a little time off your saturdays. This is fantastic because on the saturdays and sundays, you will be extra rested and concentrated on school work. Thanks alot : ) for the different tips I have figured out from your weblog.

 18. I love your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz reply as I’m looking to construct my own blog and would like to know where u got this from. many thanks

 19. Pretty section of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account your blog posts. Anyway I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently quickly.

 20. I have noticed that sensible real estate agents almost everywhere are Promoting. They are acknowledging that it’s not only placing a poster in the front place. It’s really about building relationships with these retailers who someday will become purchasers. So, after you give your time and efforts to assisting these retailers go it alone – the “Law of Reciprocity” kicks in. Good blog post.

 21. Thanks for the advice on credit repair on all of this site. What I would offer as advice to people would be to give up the mentality they will buy at this moment and fork out later. Being a society most people tend to do this for many issues. This includes vacation trips, furniture, and also items we would like. However, you’ll want to separate the wants from all the needs. If you are working to improve your credit rating score you have to make some trade-offs. For example you are able to shop online to economize or you can check out second hand shops instead of pricey department stores with regard to clothing.

 22. Thanks for making me to get new tips about pcs. I also possess the belief that certain of the best ways to maintain your laptop computer in best condition has been a hard plastic material case, or maybe shell, that suits over the top of your computer. Most of these protective gear are generally model unique since they are manufactured to fit perfectly within the natural covering. You can buy them directly from the owner, or from third party sources if they are available for your laptop, however not every laptop will have a shell on the market. Just as before, thanks for your recommendations.

 23. I’ve observed that in the world nowadays, video games would be the latest trend with children of all ages. Occasionally it may be out of the question to drag your family away from the activities. If you want the very best of both worlds, there are lots of educational gaming activities for kids. Thanks for your post.

 24. I have learned some new things through your site. One other thing I’d like to say is newer laptop os’s are likely to allow more memory to be played with, but they as well demand more memory space simply to operate. If people’s computer can not handle extra memory and the newest software program requires that ram increase, it is usually the time to buy a new Laptop. Thanks

 25. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You definitely know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us something enlightening to read?

 26. What?s Happening i am new to this, I stumbled upon this I’ve found It positively useful and it has helped me out loads. I hope to contribute & aid other users like its helped me. Great job.

 27. Thanks for the helpful content. It is also my belief that mesothelioma cancer has an incredibly long latency time period, which means that signs and symptoms of the disease may not emerge till 30 to 50 years after the original exposure to asbestos. Pleural mesothelioma, that is certainly the most common sort and influences the area across the lungs, might cause shortness of breath, breasts pains, as well as a persistent coughing, which may bring about coughing up blood vessels.

 28. Hi, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam comments? If so how do you protect against it, any plugin or anything you can suggest? I get so much lately it’s driving me insane so any assistance is very much appreciated.

 29. Definitely believe that which you stated.

  Your favorite justification appeared to be on the web the simplest thing to be aware of.
  I say to you, I definitely get irked while people
  think about worries that they just do not know about.
  You managed to hit the nail upon the top and also defined out
  the whole thing without having side effect , people could take a signal.
  Will probably be back to get more. Thanks

 30. Pretty part of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I get actually loved account your weblog posts. Anyway I?ll be subscribing in your augment or even I achievement you get admission to constantly quickly.

 31. Can I just say what a aid to seek out somebody who actually is aware of what theyre speaking about on the internet. You definitely know methods to convey a difficulty to gentle and make it important. More people have to read this and perceive this side of the story. I cant imagine youre no more widespread because you positively have the gift.

 32. Wow that was strange. I just wrote an very long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Regardless, just wanted to say excellent blog!

 33. Oh my goodness! a tremendous article dude. Thank you Nonetheless I’m experiencing issue with ur rss . Don?t know why Unable to subscribe to it. Is there anybody getting equivalent rss drawback? Anybody who is aware of kindly respond. Thnkx

 34. We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your website offered us with valuable info to work on. You have done an impressive job and our whole community will be grateful to you.

 35. Wonderful goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just extremely fantastic. I really like what you have acquired here, certainly like what you’re saying and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still take care of to keep it wise. I cant wait to read far more from you. This is actually a great web site.

 36. I’m amazed, I have to admit. Rarely do I come across a blog that’s both equally educative and engaging, and without
  a doubt, you’ve hit the nail on the head. The issue is something which not enough folks are speaking intelligently about.
  Now i’m very happy that I found this during my search for something regarding this.

 37. I’m usually to running a blog and i actually recognize your content. The article has really peaks my interest. I am going to bookmark your site and preserve checking for brand spanking new information.

 38. I’m not that much of a internet reader to be honest but your sites really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your website to come back later on. Cheers

 39. Hi my friend! I want to say that this post is amazing, nice written and include approximately all vital infos.
  I would like to look extra posts like this .

 40. We would also like to express that most individuals who find themselves without health insurance can be students, self-employed and people who are jobless. More than half from the uninsured are under the age of 35. They do not really feel they are requiring health insurance because they are young in addition to healthy. Their particular income is generally spent on homes, food, and entertainment. Many individuals that do go to work either whole or in their free time are not made available insurance by their jobs so they go without with the rising valuation on health insurance in the states. Thanks for the suggestions you talk about through your blog.

 41. Thanks for one’s marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you’re a great author.I will always bookmark your blog and will eventually come back very soon. I want to encourage yourself to continue your great work, have a nice holiday weekend!

 42. What?s Going down i’m new to this, I stumbled upon this I have found It positively useful and it has aided me out loads. I’m hoping to contribute & aid other users like its aided me. Good job.

 43. Hey, good morning. Interesting article. You have gained a new reader. Pleasee keep up the good work and I look forward to more of your brilliant articles. God bless, .

 44. We stumbled over here coming from a different web address and thought I might check things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to looking over your web page yet again.

 45. Amazing blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A theme like yours with a few simple adjustements would really make my blog jump out. Please let me know where you got your design. With thanks

 46. Its like you read my mind! You seem to know a lot
  about this, like you wrote the book in it or something.
  I think that you can do with some pics to
  drive the message home a little bit, but other than that, this is magnificent blog.
  An excellent read. I’ll certainly be back.

 47. Hi my friend! I wish to say that this article is awesome, great written and include almost all important infos. I¦d like to peer extra posts like this .

 48. Hmm it appears like your website ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog blogger but I’m still new to everything. Do you have any recommendations for rookie blog writers? I’d genuinely appreciate it.

 49. Thanks for enabling me to acquire new suggestions about computers. I also hold the belief that certain of the best ways to help keep your mobile computer in excellent condition has been a hard plastic-type material case, as well as shell, that will fit over the top of one’s computer. These kinds of protective gear will be model targeted since they are made to fit perfectly in the natural casing. You can buy them directly from owner, or through third party places if they are readily available for your laptop, however not every laptop will have a cover on the market. All over again, thanks for your tips.

 50. Wow, fantastic blog layout! How lengthy have you been blogging for? you make running a blog look easy. The full look of your site is wonderful, as smartly as the content!

 51. Howdy would you mind letting me know which web host you’re utilizing? I’ve loaded your blog in 3 different web browsers and I must say this blog loads a lot faster then most. Can you recommend a good internet hosting provider at a honest price? Cheers, I appreciate it!

 52. I like the valuable information you provide in your articles. I?ll bookmark your weblog and check again here regularly. I’m quite sure I?ll learn lots of new stuff right here! Best of luck for the next!

 53. Hi there! I simply would like to give a huge thumbs up for the good information you’ve gotten right here on this post. I might be coming again to your weblog for extra soon.

 54. I have taken note that of all forms of insurance, medical insurance is the most controversial because of the issue between the insurance plan company’s necessity to remain profitable and the consumer’s need to have insurance policies. Insurance companies’ commissions on well being plans are very low, so some firms struggle to make a profit. Thanks for the thoughts you discuss through this website.

 55. Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it’s really informative. I?m going to watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future. A lot of people will be benefited from your writing. Cheers!

 56. Wow! This can be one particular of the most helpful blogs We’ve ever arrive across on this subject. Basically Wonderful. I’m also an expert in this topic so I can understand your hard work.

 57. I’m typically to blogging and i really appreciate your content. The article has actually peaks my interest. I am going to bookmark your site and preserve checking for brand spanking new information.

 58. I’m extremely impressed together with your writing talents as well as with the format to your blog. Is this a paid topic or did you customize it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it?s uncommon to look a great weblog like this one today..

 59. hey there and thank you for your info ? I?ve definitely picked up anything new from right here. I did however expertise several technical points using this website, since I experienced to reload the web site a lot of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will sometimes affect your placement in google and could damage your quality score if ads and marketing with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my email and can look out for much more of your respective exciting content. Ensure that you update this again soon..

 60. What i do not realize is if truth be told how you’re now not actually a lot more smartly-appreciated than you may be right now. You’re so intelligent. You understand therefore significantly with regards to this matter, made me individually consider it from a lot of numerous angles. Its like women and men are not fascinated unless it is one thing to do with Woman gaga! Your own stuffs great. All the time care for it up!

 61. Hello, i think that i saw you visited my blog thus i came to ?return the favor?.I am attempting to find things to enhance my web site!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 62. 우리카지노 계열 로즈카지노 우리계열 로즈카지노 | 메리트카지노후속 – 온라인 바카라사이트 우리계열 메리트카지노의 신규브랜드 로즈카지노 입니다.

 63. Hmm it appears like your site ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what I submitted and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog writer but I’m still new to the whole thing. Do you have any tips for novice blog writers? I’d genuinely appreciate it.

 64. Simply desire to say your article is as astonishing. The clarity in your post is simply spectacular and i can assume you’re an expert on this subject. Well with your permission let me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the rewarding work.

 65. Thanks for sharing superb informations. Your web-site is so cool. I am impressed by the details that you have on this web site. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my friend, ROCK! I found simply the info I already searched all over the place and simply could not come across. What a perfect web-site.

 66. What’s Going down i’m new to this, I stumbled upon this I’ve found It absolutely helpful and it has aided me out loads.
  I hope to give a contribution & aid different customers like its helped me.
  Great job.

 67. Thanks for another great post. Where else could anybody get that kind of information in such a perfect way of writing? I have a presentation next week, and I am on the look for such information.

 68. Excellent weblog here! Additionally your website rather a lot up fast! What host are you the usage of? Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol

 69. My partner and I absolutely love your blog and find the majority of your post’s to be just what I’m looking for. Do you offer guest writers to write content for you? I wouldn’t mind producing a post or elaborating on some of the subjects you write in relation to here. Again, awesome website!

 70. Hello There. I discovered your weblog the use of msn. That is an extremely smartly written article. I?ll make sure to bookmark it and come back to read extra of your helpful info. Thank you for the post. I?ll certainly comeback.

 71. Greetings from Carolina! I’m bored to tears at work so I decided to browse your blog on my iphone during lunch break. I love the knowledge you provide here and can’t wait to take a look when I get home. I’m shocked at how quick your blog loaded on my mobile .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, awesome site!

 72. F*ckin’ awesome issues here. I am very happy to look your post. Thanks so much and i am having a look forward to touch you. Will you kindly drop me a mail?

 73. Thanks for your helpful article. Other thing is that mesothelioma cancer is generally caused by the inhalation of dust from asbestos fiber, which is a dangerous material. Its commonly witnessed among personnel in the structure industry with long exposure to asbestos. It is caused by living in asbestos protected buildings for an extended time of time, Genes plays a crucial role, and some individuals are more vulnerable towards the risk when compared with others.

 74. you are really a good webmaster. The web site loading speed is amazing. It seems that you are doing any unique trick. Also, The contents are masterwork. you have done a wonderful job on this topic!

 75. Great – I should definitely pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related info ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, site theme . a tones way for your customer to communicate. Nice task..

 76. Great article. It is very unfortunate that over the last years, the travel industry has had to tackle terrorism, SARS, tsunamis, flu virus, swine flu, and also the first ever entire global economic collapse. Through everthing the industry has proven to be powerful, resilient and dynamic, discovering new ways to deal with trouble. There are constantly fresh difficulties and chance to which the market must yet again adapt and react.

 77. Thanks for your helpful article. One other problem is that mesothelioma is generally due to the inhalation of material from mesothelioma, which is a dangerous material. It can be commonly seen among employees in the structure industry who’ve long exposure to asbestos. It is caused by living in asbestos protected buildings for long periods of time, Inherited genes plays a crucial role, and some consumers are more vulnerable towards the risk when compared with others.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *