28. February 2024

Global temperatur februar 2022. Temperaturdata for februar fra UAH ved Dr. Roy Spencer. Geir Aaslid. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur (TLT) for februar korrigerer videre ned til 0,00 o C fra forrige måned, i det sjette året med global nedkjøling.

 

 https://www.klimarealistene.com/2022/03/02/global-temperatur-februar-2022/

 

Global temperatur februar 2022

Temperaturdata for februar fra UAH ved Dr. Roy Spencer. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur (TLT) for februar korrigerer videre ned til 0,00 C fra forrige måned, i det sjette året med global nedkjøling. Pausen i signifikant global oppvarming er her fortsatt. Vi viser til januar måned (2019) for informasjon om hvordan FNs klimapanel redefinerer beregning av klima. For informasjon om værfenomenet ENSO (El Niño og La Niña), se Klimanytt120.

UAH har temperaturdata fra troposfæren

UAH står for «University of Alabama Huntsville», som publiserer månedlig avvik fra et gjennomsnitt av global temperatur for referanseperioden 1991-2020. Dette er ett av fem globale datasett for temperatur, og av mange regnet for datasettet med høyest kvalitet. Februar 2022 korrigerer ned til (0,00 C) videre ned fra forrige måneds (0,03 C).

  • Nordlige halvkule litt ned til 0,01 o C, fra 0,06 C forrige mnd.
  • Sydlige halvkule litt ned til -0,02 o C, fra 0,00 C forrige mnd.
  • Tropene uendret -0,24 C, som -0,24 C forrige mnd.
  • USA48 litt opp til -0,05 C, fra -0,13 C forrige mnd.
  • Arktis kraftig ned til -0,31 C, fra 0,68 C forrige mnd.
  • Australia klart ned til -0,50 C, fra 0,09 C forrige mnd.
Det blir stadig tydeligere at vi fortsatt er i varmepausen som ifølge Klimapanelet startet i 1998.

Dataene her er fra lavere troposfære (du kan se UAH-temperatur for hver måned siden 1979 her), men interesserte finner data hos UAH også for Mid-troposfæren, tropopausen og lavere stratosfære.

ENSO-varsler

ENSO står for «El Niño Southern Oscillation» og består av to faser av den betydeligste havstrømmen på vår klode, et værfenomen i Stillehavet som gir varmeutveksling mellom hav og atmosfære; El Niño (avvik over 0,5 C) hvor varmt overflatevann avgir varme til atmosfæren med vanndampens konveksjon, og La Niña  (avvik under -0,5 C) hvor kaldere overflatevann bidrar til lavere atmosfærisk temperatur. Det er solinnstrålingen og jordvarme nedenifra som bidrar til endret havtemperatur, det er ikke CO2. ENSO -fenomenet påvirker ikke global temperatur varig, og vanligvis ser vi over tid en retur til normal temperatur. Likevel selger klimaindustrien varme utslag som menneskeskapt oppvarming fra fossile brensler, mens alle kalde utslag møtes med taushet eller beskrives som ekstremvær.

NOAA i USA modellerer sin nyeste ENSO status for SST (temperatur på havoverflaten), i figuren over en fersk analyse (28. feb.) en fortsatt La Niña sesong utover våren (77 % sjanse mars til mai) på nordlige halvkule, med 56 % sjanse for en retur til nøytrale forhold i juni/juli 2022.

One thought on “Global temperatur februar 2022. Temperaturdata for februar fra UAH ved Dr. Roy Spencer. Geir Aaslid. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur (TLT) for februar korrigerer videre ned til 0,00 o C fra forrige måned, i det sjette året med global nedkjøling.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *