Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB scanpix

En del norske aviser informerer nå om at sola har et rekordlavt aktivitetsnivå. Det blir hevdet at dette fører til dommedagsstemning i enkelte amerikanske medier.

Om sola kommer til å oppføre seg som den gjorde på 1600-tallet, kan historien vise til både uår, uvær, kuldeperioder, hungersnød og sykdom (Svartedauden herjet i Norge i perioden 1349 til 1654).

Tallrike solfysikere har lenge vært klare på solens dominerende påvirkning på vårt klima (CC BY-SA 3.0).

Les også: Cicero nektet å møte Klimarealistene til debatt

Media her i landet har sin vane tro hentet fram en klimaforsker fra klimaforskings­instituttet CICERO som påstår at «variasjonene vi ser i klimaet grunnet slike aktive og slappe perioder på sola er veldig svake egentlig». Ja, mon det. Dette er en veldig bastant uttalelse om et fenomen som vi potensielt ikke har sett maken til på over 350 år. Klimaforskere har lenge hevdet at de tar hensyn til variasjonene i sola når det gjelder å bedømme klimapåvirkningen. Men de har stort sett bare betraktet en parameter, solinnstrålingen, noe de mener kun har variert med 0,1 W/m2 siden 1800-tallet. En fersk rapport fra mars i år – Sun-like Stars Shed Light on Solar Climate Forcing – viser imidlertid at variasjonene har vært langt større, omkring 4,5 W/m2 siden 1750. Det klimaforskere flest ikke tar hensyn til, er variasjonene i den magnetiske aktiviteten som sola opprettholder. Slike variasjoner fører i sin tur til variasjoner i solvinden, som beskytter jorda fra intergalaktisk, kosmisk stråling.

Les også: Klimadommedagsprofetene!

Det er her det er passende å nevne teorien til professor Valentina Zharkova. Enkelt forklart går denne teorien ut på at sola har to uavhengige generatorer som «lager» magnetiske svingninger. Når disse svinger i takt er sola svært aktiv, solvinden blir sterk og jorda beskyttes da mot intergalaktisk, kosmisk stråling. Når generatorene svinger i motfase blir solaktiviteten svak, solvinden svekkes og jorda vil treffes av mer intergalaktisk, kosmisk stråling. Det er dette som er i ferd med å skje nå.

I motsetning til den ulne CO2-teorien til klimaforskerne hviler Zharkovas teori seg i stor grad på ren matematikk.

Ifølge Zharkova går vi nå inn i en periode med global nedkjøling. Perioden vil vare i minst 30 år. Mekanismen bak dette er, ifølge den danske fysikeren Svensmark, at mer høyenergetisk, kosmisk stråling vil gi et økende antall kondensasjonskjerner (for vann), noe som i sin tur vil øke skydekket i verden. Økt skydekke gir økt refleksjon av solstråling og dermed et kaldere klima.

Om du har i overkant av 2 timer å «slå i hjel» i disse coronatider, er Zharkova å finne her: