Jutulsessen i Antarktis. Foto: Tore Meek / NTB

Teorien om menneskeskapt global oppvarming tilsier at oppvarmingen vil skje raskest i de polare strøk. Dette er også noe media har hevdet lenge med utsagn som «nå går oppvarmingen dobbelt så fort i nord/syd ….». Men er det sant?

De som leser forskningsrapporter om temperaturutviklingen i arktiske strøk, opplever en viss dobbeltkommunikasjon. Selv om det eksempelvis er målt minkende temperaturer på Grønland de siste 15 år, bedyrer forskerne at dette ikke må sees i en klimakontekst. Dette fordi måleperioden må være på minst 30 år før man kan kalle det klimaendring. 

Men har man en 5 dagers hetebølge i Europa og/eller Nord-Amerika skal det straks kalles klimaendringer (underforstått menneskeskapt global oppvarming). 

Dette henger ikke på greip.

En av de siste måneders pinligheter fra klimaalarmistiske forskere (og medlallende media) var da Grønland opplevde noen dager med smelting mer enn snittet – da spratt disse klimatrollene fram og kunne fortelle at Grønlands undergang var nær.
Mens sannheten er at hovedmassivet på Grønland i år har hatt mindre smelting enn referanseperioden 1981-2010. Og selvsagt, da smeltingen raskt ble redusert til mindre enn referanseperioden igjen, ble det dørgende stilt. Å skrike opp om noen få dagers ekstra smelting, vind eller regn er selvsagt helt useriøst, ikke minst når dette begås av påståtte “klimaforskere”. 

Overflate massebalanse – Grønland:

Akkumulert forandring siden 1. september 2020:

De senere årene har vi sett lange og sterke kuldeperioder lenger sørover enn vanlig. Og lenger utover våren enn vanlig. Og dermed i strid med påstandene om kortere vintre osv. Siden dette skjer på nordlig halvkule, dvs. i store deler av den opplyste verden – og ikke minst hos amerikanere med dårlig isolerte hus og akselererende strømpriser – bør folk begynne å stille spørsmål om dette. Selvsagt prøver aktivistforskerne seg med nødhistorier som for eksempel at de katastrofalt feile datamodellene deres er korrekte, kulda skyldes global oppvarmingSmeltende is og varmere atmosfære gjør det kaldere. Logisk, ikke sant?

En rekke mer seriøse forskere har ristet på hodet og prøvd å fortelle fantastene bak disse modellspakene at dette ikke holder vitenskapelig. Innvendinger som at “konsensus støtter forklaringen”   blir summarisk avvist. Nå er det imidlertid levert tyngre og enda mer dokumentert skyts mot denne kvasiforskningen, bl.a. Smith, D. and the PAMIP: Observationally constrained multi-model atmospheric response to future Arctic sea ice loss, EGU General Assembly 2021, online, 19–30 Apr 2021, EGU21-9633. Den omfattende studien finner at påstandene (at polarfrontene påvirkes i særlig grad av arktisk smelting og oppvarming) ikke holder: Selv ved å betrakte de mest alarmistiske studiene om forholdene om flere tiår indikeres svært liten effekt på polarfrontene.   

Og havisen i nord forsvinner ikke denne smeltesesongen heller. Utbredelsen av havis i Antarktis er samtidig rekordhøy.

Når det gjelder temperaturutviklingen i Antarktis de siste tiårene har aktivistmedia lenge hevdet at smeltende is der vil få havet til å stige dramatisk. Det var derfor ganske overraskende da TV2 kom med en lengre artikkel der de intervjuet oceanografen og seniorforskeren ved NORCE, Svein Østerhus. Han var nettopp kommet hjem fra sin femtende tur i Antarktis. Han kunne berette at for de områdene som er viktigst å studere i forhold til potensiell avsmelting, har klimaet vært dønn stabilt siden 1980. 

En ny studie av Zhu et al. – “An Assessment of ERA5 Reanalysis for Antarctic Near-Surface Air Temperature” – med målinger fra 41 værstajoner I Antarktis, viser en negativ temperaturtrend der mesteparten av isen befinner seg. Unntak er den Antarktiske Halvøya (der det er vulkansk aktivitet under isen) som kun inneholder en brøkdel av den Antarktiske iskappen.

Denne utviklingen begynner nå å gjøre seg gjeldende i den globale temperaturutviklingen. Figuren nedenfor viser de globale temperaturene de siste 40 år. Dette er våre beste estimater av de virkelige klima temperaturendringene som faktisk har skjedd i løpet av denne perioden. Vi ser temperaturen stiger og temperaturen synker. Hvis vi ser nøye på, ser vi også i gult en trend med stigende temperaturer fra 1975 til nesten 2000, og etter det en grønn flat eller noe synkende temperaturutvikling, som fortsetter gjennom midten av 2021. Så klart har klimaet endret seg tidligere, og vil fortsette å forandre seg så lenge jorden eksisterer. Så alle som sier at det ikke er noen klimaendringer, er dårlig informert eller vrangforestillinger.

Se nå på spaghetti-sporene som er prognosene til datamodellene. Dette er ingen data, dette er ikke en oversikt over klimaendringer, men meninger til datamodellørene. Vær også oppmerksom på at den forventede temperaturen er mye varmere enn de virkelige temperaturendringene var. Den grunnleggende flyten i modellene er at de antar at klimaet avhenger av hvor mye CO2 som er i atmosfæren; mer CO2 betyr økende temperatur. Så dette er usannheten, eller bedraget om global oppvarming. Nemlig at CO2, naturlig eller  menneskeskapt forårsaker global oppvarming.

Oppsummert har klimaendringer alltid vært reelle, ekte og vil alltid være ekte. De er forårsaket av naturkrefter og sykluser. Påstanden om at våre CO2-utslipp forårsaker klimaendringer er og blir en ubegrunnet påstand.