3. February 2023

Temperaturer gennem 10.000 år. by Frank Ewald Lansner

 

https://klimarealisme.dk/2019/02/24/temperaturer-gennem-10-000-aar/

Temperaturer gennem 10.000 år

Liste af temperaturdata gennem den igangværende mellemistid. Samlingen vil nu og da blive opdateret. Udbuddet af forskningsresultater på dette felt er stort og vi vægter hvad vi finder mest relevant som følger:

 • Grundet det store udbud af resultater giver det mening at prioritere de nyeste arbejder først. Således har vi flest resultater med fra årene 2016-2018 i denne opgørelse.
 • Vi foretrækker resultater der til en vis grad gør det muligt at sammenligne nutidens temperaturer med fortidens
 • Vi foretrækker resultater der ikke er splejsning af flere forskellige data typer, men helst én fortløbende dataserie. En udbredt fejl i klimavidenskaben er at man sammensætter f.eks. træringe-data med målte temperaturer for de seneste år. Ofte endda til trods for at trædata faktisk findes for de senere år. Variationer i temperaturdata fra trædata kan være mindre end de faktiske temperaturvariationer. Derfor kan det give en kunstig “unik” variation i data idet man går fra trædata over i målte temperaturer med mere variation.
 • Vi er lidt forsigtige med at bruge multi-proxier af vidt forskellige datatyper. Forskellige datatyper kan peake med forskellig timing og sammenblandingen kan derfor give udtryk af for lidt variation.
 • Vi foretrækker ikke dataset hvor nogle år er udjævnet med 40-50 års gennemsnit mens nyere år kun er udjævnet med 5 års gennemsnit. Igen, dette giver kunstigt indtryk af mere “unik” variation i de seneste år.
 • Vi foretrækker data hvor de seneste år ikke er baseret på relativt få dataset som grundlag.
 • Vi foretrækker ikke dataset med kendte større kontroverser.

Vi har ikke mulighed for at gennemgå alle dataset i detaljer.

Hvorfor er der forskel på den måde forskellige data typer varierer på?

Som et lille tænkt eksempel kan vi se på en situation hvor vi har et køligt område med en moderat mængde træer. Tiderne skifter, det bliver varmere og træerne vokser bedre, træringene bliver større. Varmen detekteres rigtig fint i træringene. 30 år senere med endnu større varme og bedre levehvilkår, så har flere træer formået at skydde op, overleve og vokse sig store. Tætheden af træer bliver større. Således kan vores gamle træ nu stå mere i skygge eller være i større konkurence med de andre træer om vand og næringsstoffer. Således er væksthastigheden stagneret for det enkelte træ vi måler træringe på – trods mere varme. Træringe kan ikke længere illustrere temperturstigningen.

“The Divergence Problem” som det fremgår helt tilbage i Briffa 2002. De målte temperaturer stiger i de seneste dekader, men træringedata kan ikke bekræfte temperaturstigningen.
https://www.researchgate.net/publication/249869243_Tree-ring_width_and_density_data_around_the_Northern_Hemisphere_Part_1_local_and_regional_climate_signals

“Divergensproblemet” – at træringedata ofte ikke viser opvarmningen efter ca 1960 – giver naturligvis den bekymring at trædata heller ikke gengiver temeperaturstigninger i fortiden . Bekymringen er, at trædata over længere perioder giver for flade temperaturgrafer: En overgang fra temperaturer baseret på trædata til målte temperaturer kan derfor nemt give en “unik” variation i de målte temperaturer. En kunstig “hockey stick” graf.

Der findes ikke idag et veldokumenteret solidt “konsensus” mht. hvorfor trædata har disse problemer – endskønt forklaringer som foreslået herover er ret oplagte.

Nogle har foreslået at den manglende evne for enkelt-træer til at reflektere varmen efter 1960 skyldes sur nedbør fra menneskets udledninger.

Sur-nedbørs-forklaringen har dog det problem at trædata ganske ofte stammer fra afsides områder på kloden hvor den sure nedbør er særdeles beskeden.

Vi har i de senere år set temperatur-multiproxier hvor man så har brugt en mindre andel af trædataset. Disse multidata arbejder viser mere variation i fortiden og den varme middelalder bliver lidt mere synlig i disse grafer. Men at bruge “bare nogle få trædataset” i multiproxier svarer vel lidt til kun at “hælde lidt vand i benzinen”? Hvad er formålet med overhovedet at forringe data med træserier? Hvis man vil så tæt på korrekte historiske temperaturer som muligt?

IPCC:

Velvidende at der er problemer ved at sætte f.eks. trædata sammen med direkte måte temperaturer, så har IPCC gjort dette. Det kan begrænse fortidens udsving i forhold til nutidens der så kan forekomme “unike”.

IPCC har tilmed på nogle af deres vigtigste grafer for fortidens temperaturer udført “Gaussian 30-50 years” smoothing på gamle data alt imens man har vist de seneste års instrumental data med 5 års smoothing. Igen, dette danner kunstige “hockey-sticks”.

IPCC har i et påfaldende omfang (gen)brugt data fra blot en håndfuld forskere til at vise deres såkaldte “hockeystick” grafer. Visse af netop disse forskere har siden indgået i centrale IPCC funktioner såsom håndtering af indkommende kritik før udgivelse af nye IPCC rapporter samt i ledende roller.

SUMMA:

Herunder er listet nogle af de mange resultater for fortidens temperaturer der er til rådighed. Mange af disse er ikke brugt af IPCC. Der findes meget materiale både med og uden “hockeystick” form der ikke er vist i det følgende.

Nærværende liste omhandler rekonstruerede temperaturforløb for de sidste ca 10.000 år.

For rekonstruerede temperaturforløb de seneste 2000 år se: https://klimarealisme.dk/2019/02/24/temperaturer-gennem-2000-aar/

For rekonstruerede temperaturforløb de seneste 200 år se: https://klimarealisme.dk/2019/02/24/temperaturer-gennem-200-aar/

Thank you to Pierre Gosselin and Kenneth Richards from www.notrickszone.com for their great work. You guys are the best! 🙂

PS: Hvis i kender til et resultat der burde komme med – der opfølger grundkravene formuleret – så skriv det i kommentarerne. Helst af nyere dato, fra 2016 og frem om muligt. Altså helst fortløbende dataset med samme datatype og behandling hele vejen igennem, og helst så vi direkte kan se moderne tid også.

ALPERNE

Bernabei et al 2018
Observations on Holocene subfossil tree remains from high-elevation sites in the Italian Alps
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0959683618798149?journalCode=hola
Badino et al. 2018.

https://www.researchgate.net/publication/323150842_8800_years_of_high-altitude_vegetation_and_climate_history_at_the_Rutor_Glacier_forefield_Italian_Alps_Evidence_of_middle_Holocene_timberline_rise_and_glacier_contraction

Heiri and Lotter 2005.
https://www.researchgate.net/profile/Andre_Lotter4/publication/227606714_Holocene_and_Lateglacial_summer_temperature_reconstruction_in_the_Swiss_Alps_based_on_fossil_assemblages_of_aquatic_organisms_A_review/links/56a39e5f08aef91c8c12c446.pdf

ANTARKTIS

Pearson et al 2011. https://www.researchgate.net/publication/235534129_A_lacustrine_GDGT-temperature_calibration_from_the_Scandinavian_Arctic_to_Antarctic_Renewed_potential_for_the_application_of_GDGT-paleothermometry_in_lakes
Mikis et al 2018 . Taylor Dome Antarktis.
https://orca.cf.ac.uk/109233/1/2018mikisadphd.pdf
“B) Taylor Dome deuterium record (3-point average) from Ross Embayment, Antarctica indicating decreasing air temperatures across the Holocene (Steig et al., 1998). C) Multi-core reconstruction of Western Tropical Pacific SST (red) and δ18Osw(blue) based on Globigerinoides ruber Mg/Ca and δ18O (Scott et al., 2004)”

Fudge et al.,2016.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2016GL068356/full
Markle and Steig et al., 2017. Southern Ocean .
https://courses.eas.ualberta.ca/eas570/ngeo2848.pdf
Rella and Uchida 2014.
http://www.nature.com/articles/srep04046

ARKTIS

Tarasov et al. 2018. Letland, Norge, Svalbard og Barentshavet.

https://www.researchgate.net/publication/323595071_Postglacial_vegetation_and_climate_history_and_traces_of_early_human_impact_and_agriculture_in_the_present-day_cool_mixed_forest_zone_of_European_Russia

Fortin and Gajewski 2016.
“in the last 150 yr, the reconstructed temperatures do not indicate a warming during this time. … Modern inferred temperatures based on both pollen and chironomids are up to 3°C cooler than those inferred for the mid-Holocene.”.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S003358941600017X

ASIEN

Godad et al., 2011.
http://drs.nio.org:8080/drs/bitstream/handle/2264/3784/Mar_Micropaleontol_78_25a.pdf

ATLANTERHAVET

Kim et al., 2007.
http://geology.gsapubs.org/content/35/5/387.abstract

AUSTRALIEN

Perner et al 2018.
https://www.researchgate.net/publication/322194602_Heat_export_from_the_tropics_drives_mid_to_late_Holocene_palaeoceanographic_changes_offshore_southern_Australia

CANADA

Bajolle et al. 2018. Moderne temperaturer vises med “0-linien”.
https://link.springer.com/article/10.1007/s10933-018-0045-9
Lemmen and Lacourse, 2018
https://link.springer.com/article/10.1007/s10933-017-9998-3
An interval of warmer summers with MJAT of ~16 to 18 °C (2–3 °C warmer than modern) is inferred between ~10,500 and 8000 cal year BP.
Rosenberg et al. 2004

https://iowaclimate.org/2017/08/21/10000-to-5000-years-ago-global-sea-levels-were-3-meters-higher-temperatures-4-6-c-warmer/

EUROPA

Ramos-Roman et al. 2018
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921818118301784
Leunda et al. 2018 Pyrenæerne.
https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1365-2745.13077
Simon et al. 2017
https://link.springer.com/article/10.1007/s10584-017-2074-1
Thienemann et al. 2017
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0959683616683261
Krawczyk et al., 2017.
https://www.researchgate.net/profile/Diana_Krawczyk/publication/311713919_Quantitative_reconstruction_of_Holocene_sea_ice_and_sea_surface_temperature_off_West_Greenland_from_the_first_regional_diatom_dataset/links/589b1e0492851c8bb6869571/Quantitative-reconstruction-of-Holocene-sea-ice-and-sea-surface-temperature-off-West-Greenland-from-the-first-regional-diatom-dataset.pdf
Jalali et al.,2016. Hav Vest for Grækenland.
https://hal-insu.archives-ouvertes.fr/hal-01297476/document
Moreno et al., 2016. Drue høst, Portugal.
https://www.researchgate.net/profile/Ricardo_Trigo/publication/301338375_Grape_harvest_dates_as_indicator_of_spring-summer_mean_maxima_temperature_variations_in_the_Minho_region_NW_Portugal_since_the_19th_century/links/572c9e9108ae7a42e1334623.pdf
Mark 2016.
http://scarab.bates.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1184&context=honorstheses

GRØNLAND

Lasher et al 2017
“This paper presents a multi proxy lake record of NW Greenland Holocene climate. … Summer temperatures (2.5–4 °C warmer than present) persisted until ∼4 ka [4,000 years ago] … Continual cooling after 4 ka led to coldest temperatures after 1.2 ka, with temperature anomalies 2-3°C below present. Approximately 1000 km to the south, a 2-3°C July temperature anomaly(relative to [warmer than] present) between 6 and 5 ka was reported based upon chironomid assemblages near Illulisat and Jakobshavn (Axford et al., 2013). Across Baffin Bay on northeastern Baffin Island, HTM summer temperatures were an estimated ~5°C warmer than the pre-industrial late Holocene and 3.5°C warmer than present, based upon chironomid assemblages (Axford et al., 2009; Thomas et al., 2007). … Following deglaciation, the GrIS [Greenland Ice Sheet] retreated behind its present margins (by as much as 20-60 km in some parts of Greenland) during the HTM [Holocene Thermal Maximum] (Larsen et al., 2015; Young and Briner, 2015).”
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277379116305650
Dahl-Jensen 1998.

file:///C:/Users/fel/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/ACTCDYS9/Dahl_Jensen.pdf

McFarlin et al 2018. NØ Grønland, Wax Lip Lake.
LIG = Last Inter Glacial – varmere end vores mellemistid.
Midge-inferred July air temperature at WLL as anomalies relative to modern.
Holocene and LIG lake sediments preserved in situ in the extant lake that we informally designate Wax Lips Lake (WLL) (76.85°N, 66.96°W) – Northeast Greenland.
https://www.pnas.org/content/115/25/6357.short
Li et al 2017.
Her sammenlignes Li et al., 2017 SST data med GISP2 serien. Der har været en diskussion om hvordan GISP2 kan tolkes. Nogle hævder at moderne temperaturer er 1-1,5 grader over niveau for sidste GISP2 datapunkt. Men Li et al., 2017 synes at give et andet bud idet Li et al., fortsætter uden en sådan temperatur peak.
https://www.mdpi.com/2071-1050/9/5/704/h
Kobashi 2017
https://static-curis.ku.dk/portal/files/182154134/s41598_017_01451_7.pdf
“the warmest decades occurring during the Holocene (2.9 °C warmer than the recent decades) at 7960 ± 30 years B.P.””
Levy et al. 2018.
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/15230430.2017.1414477
Perner et al 2018.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/bor.12263
Yau et al 2016.
Spændende data fra forrige mellemistid for 115-130.000 år siden. Perioden var væsentligt varmere end noget tidspunkt i Holocene, de seneste 10.000 år.

https://www.pnas.org/content/113/35/9710

ISLAND

Geirsdóttir et al. 2018 . Islandske søer, BSi er et temperatur index for sommer varme.
https://www.researchgate.net/publication/330242114_The_onset_of_neoglaciation_in_Iceland_and_the_42_ka_event
Geyrsdottir 2018. BSi er et index for sommertemperatur.
https://www.clim-past-discuss.net/cp-2018-130/cp-2018-130.pdf
Andersen et al 2004.
https://www.researchgate.net/publication/228769230_Nonuniform_response_of_the_major_surface_currents_in_the_Nordic_Seas_to_insolation_forcing_Implications_for_the_Holocene_climate_variabilit
Harning et al., 2016.
https://www.researchgate.net/profile/David_Harning/publication/309006686_Early_Holocene_deglaciation_of_Drangajokull_Vestfirdir_Iceland/links/5800e53d08ae5b91e39d48c6.pdf

JAPAN

Kawatha et al 2017
“The maximum SST during Bølling–Allerød period is comparable to the modern SST despite its short duration (of approximately a century or less).”
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277379116306771

KINA

Wang et al. 2018.

https://www.researchgate.net/profile/Canfa_Wang/publication/325674523_Holocene_temperature_and_hydrological_changes_reconstructed_by_bacterial_3-hydroxy_fatty_acids_in_a_stalagmite_from_central_China/links/5b1d06b9aca272021cf50a03/Holocene-temperature-and-hydrological-changes-reconstructed-by-bacterial-3-hydroxy-fatty-acids-in-a-stalagmite-from-central-China.pdf

Li et al. 2018.
https://link.springer.com/article/10.1007/s00382-017-3664-3
Zheng et al 2017.
“Following the early Holocene, temperatures at Hani gradually decreased to values of ~5 °C, close to the observed temperature at Hani across the past 60 yr (4–7.5 °C). [Modern temperatures are about 5-6°C colder than 6,000 to 8,000 years ago.]”
https://research-information.bristol.ac.uk/files/136793193/1031.pdf
Li et al 2017
http://link.springer.com./article/10.1007/s00382-017-3664-3

SKANDINAVIEN

Helsinki Commision 2013. Syd-Sverige.

http://www.helcom.fi/Documents/Ministerial2013/Associated%20documents/Supporting/Climate%20change_BSEP137.pdf

Andersen et al 2004. Havoverfladetemperaturer ud for Norges kyst.
https://www.researchgate.net/publication/228769230_Nonuniform_response_of_the_major_surface_currents_in_the_Nordic_Seas_to_insolation_forcing_Implications_for_the_Holocene_climate_variabilit

SAHARA mv.

Lüning and Vahrenholt, 2018
Figurer med grønt illustrerer mere vand i fortiden i Sahara og Mellemøsten i form af f.eks. søer der idag er udtørrede. Figurer med pink farve illustrerer temperatur serier i samme område. Varmen og frodigheden gik hånd i hånd.
https://www.researchgate.net/publication/327823688_Holocene_Climate_Development_of_North_Africa_and_the_Arabian_Peninsula

STILLEHAVET

Rosenthal et al. 2017
“Here we review proxy records of intermediate water temperatures from sediment cores in the equatorial Pacific and northeastern Atlantic Oceans, spanning 10,000 years beyond the instrumental record.
These records suggests that intermediate waters were 1.5–2 °C warmer during the Holocene Thermal Maximum than in the last century.”
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0277379116304802
Lembke-Jene et al 2018.
Rød: Havoverflade Nordlige Stillehav. Grøn: 500 m dybde, Vestlige Stillehavs ækvator.
https://www.pnas.org/content/pnas/early/2018/05/01/1714754115.full.pdf

Zhang et al. 2017.
Western Tropical Pacific områdets temperaturudvikling er tæt forbundet til hyppigheden af El Ninos. Dette at vi har højere temperaturer i dette område tidligere peger på at vore dages El Nino temperaturer næppe er noget usædvanligt.
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0959683617721321
Yamamoto et al., 2016.
https://www.researchgate.net/profile/Masanobu_Yamamoto/publication/271539853_Climate_reconstruction_based_on_GDGT-based_proxies_in_a_paleosol_sequence_in_Japan_Postdepositional_effect_on_the_estimation_of_air_temperature/links/54ec46bf0cf27fbfd76f0a7f.pdf

TIBET

Liang et al. 2018 ( Hou et al. 2016 )
https://link.springer.com/article/10.1007/s00334-018-0697-4
Saini et al. 2017
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277379116307478

USA

Oswald et al 2018
https://harvardforest.fas.harvard.edu/sites/harvardforest.fas.harvard.edu/files/jbi_13407_Rev_EV.pdf

1,066 thoughts on “Temperaturer gennem 10.000 år. by Frank Ewald Lansner

 1. Nice post. I learn something totally new and challenging on sites I stumbleupon everyday. It’s always exciting to read content from other authors and use a little something from other websites.

 2. Generally I do not learn article on blogs, but I would like to say that this write-up very compelled me to check out and do it! Your writing taste has been amazed me. Thank you, quite nice post.

 3. You’re so cool! I do not think I have read anything like that before. So nice to discover someone with some genuine thoughts on this issue. Seriously.. many thanks for starting this up. This site is something that’s needed on the web, someone with some originality.

 4. Hi my family member! I want to say that this post is awesome, nice written and come with almost all significant infos. I would like to see more posts like this.

 5. Aw, this was an extremely nice post. Taking the time and actual effort to create a very good articleÖ but what can I sayÖ I hesitate a lot and never seem to get nearly anything done.

 6. After I originally left a comment I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I receive 4 emails with the same comment. Is there a way you are able to remove me from that service? Appreciate it.

 7. You’re so cool! I don’t believe I’ve truly read through a single thing like that before. So wonderful to find someone with genuine thoughts on this topic. Really.. many thanks for starting this up. This website is something that’s needed on the web, someone with a bit of originality.

 8. I blog frequently and I truly thank you for your content. This article has truly peaked my interest. I’m going to bookmark your blog and keep checking for new information about once per week. I opted in for your RSS feed as well.

 9. It’s really a nice and useful piece of information. I’m glad that you simply sharedthis helpful information with us. Please stay us up to date like this.Thank you for sharing.

 10. May I simply say what a relief to discover an individual who truly understands what they’re discussing online. You definitely realize how to bring a problem to light and make it important. More people ought to read this and understand this side of your story. I was surprised that you are not more popular because you surely have the gift.

 11. An impressive share! I have just forwarded this onto a colleague who was conducting a little homework on this. And he in fact ordered me dinner simply because I stumbled upon it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending time to talk about this subject here on your web page.

 12. Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it.Look advanced to far added agreeable from you!By the way, how can we communicate?

 13. I blog often and I seriously thank you for your information. Your article has truly peaked my interest. I am going to take a note of your website and keep checking for new information about once a week. I subscribed to your RSS feed too.

 14. I seriously love your website.. Pleasant colors & theme. Did you develop this amazing site yourself? Please reply back as I’m trying to create my own personal blog and would like to learn where you got this from or just what the theme is named. Thanks!

 15. When I originally left a comment I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on whenever a comment is added I get four emails with the same comment. There has to be a means you are able to remove me from that service? Thanks a lot.

 16. I blog quite often and I truly thank you for your content. The article has truly peaked my interest. I am going to bookmark your blog and keep checking for new details about once a week. I subscribed to your Feed too.

 17. חבורת בנות משחקות במשחק שמי שיוצאת מקבלת מציצה/זיון מהגבר, מי תהיה הבאה בתור?נערות ליווי בחיפה

 18. I would like to thank you for the efforts you’ve put in penning this site. I really hope to check out the same high-grade content from you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has encouraged me to get my own blog now 😉

 19. I’ll right away clutch your rss as I can not in finding youremail subscription link or newsletter service.Do you have any? Kindly allow me realize in order that Icould subscribe. Thanks.

 20. I really love your website.. Excellent colors & theme. Did you create this amazing site yourself? Please reply back as I’m trying to create my own blog and would love to find out where you got this from or exactly what the theme is called. Appreciate it!

 21. Thanks for the good writeup. It if truth be told used to be a enjoyment account it.Look complex to far delivered agreeable fromyou! By the way, how can we keep in touch?

 22. I’d like to thank you for the efforts you’ve put in penning this site. I’m hoping to view the same high-grade blog posts from you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has inspired me to get my very own website now 😉

 23. I am not sure where you are getting your info, but good topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for excellent info I was looking for this info for my mission.

 24. You can certainly see your expertise in the work youwrite. The arena hopes for even more passionate writers such as you who arenot afraid to mention how they believe. Always follow your heart.

 25. I am not sure where you’re getting your info, but good topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for excellent info I was looking for this information for my mission.

 26. Your style is really unique in comparison to other folks I’ve read stuff from. Thank you for posting when you’ve got the opportunity, Guess I’ll just book mark this blog.

 27. each time i used to read smaller articles or reviews that as well clear their motive, and that is also happening with this article which I am reading now.

 28. I’d have got to consult with you here. Which isn’t some thing Which i do! I love reading an article that will get people to feel. Also, appreciate your allowing me to comment!

 29. I am not sure where you’re getting your info, but great topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for magnificent info I was looking for this info for my mission.

 30. Oh my goodness! Impressive article dude! Thanks, However I am going through troubles with your RSS. I don’t know the reason why I can’t subscribe to it. Is there anyone else getting the same RSS problems? Anybody who knows the answer can you kindly respond? Thanks!!

 31. You are so interesting! I don’t think I have read through anything like this before. So great to find somebody with a few genuine thoughts on this subject matter. Really.. many thanks for starting this up. This website is one thing that is needed on the web, someone with a bit of originality.

 32. When I originally commented I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on whenever a comment is added I get 4 emails with the same comment. There has to be an easy method you are able to remove me from that service? Thanks.

 33. Hello there! This blog post couldn’t be written much better! Looking through this post reminds me of my previous roommate! He continually kept talking about this. I’ll forward this post to him. Pretty sure he’s going to have a great read. Thanks for sharing!

 34. Great site you’ve got here.. It’s difficult to find high-quality writing like yours these days. I seriously appreciate people like you! Take care!!

 35. Hi there! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of hard work due to no back up. Do you have any solutions to prevent hackers?

 36. I absolutely love your blog.. Great colors & theme. Did you build this website yourself? Please reply back as I’m planning to create my very own blog and would like to learn where you got this from or just what the theme is named. Kudos.

 37. Texas holdem has very simple-to-comprehend guidelines, which endears it to players of all designs and measurements. In these movies, it is the man (or lady) with the higher intelligence that wins the sport.

 38. Aw, this was an incredibly good post. Finding the time and actual effort to make a really good article… but what can I say… I procrastinate a whole lot and don’t manage to get nearly anything done.

 39. I would like to thank you for the efforts you have put in penning this blog. I’m hoping to view the same high-grade blog posts from you later on as well. In truth, your creative writing abilities has inspired me to get my own website now 😉

 40. Hello there! This article couldn’t be written much better! Looking through this post reminds me of my previous roommate! He constantly kept preaching about this. I most certainly will forward this article to him. Fairly certain he’ll have a good read. Thanks for sharing!

 41. Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it is truly informative. I’m going to watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future. Numerous people will be benefited from your writing. Cheers!

 42. After looking into a handful of the blog articles on your site, I seriously appreciate your technique of blogging. I bookmarked it to my bookmark website list and will be checking back soon. Please check out my website as well and let me know your opinion.

 43. Can I simply just say what a relief to uncover someone that actually knows what they’re discussing over the internet. You actually understand how to bring a problem to light and make it important. More people ought to look at this and understand this side of the story. I was surprised you are not more popular because you most certainly possess the gift.

 44. You’ve made some decent points there. I checked on the internet for additional information about the issue and found most individuals will go along with your views on this website.

 45. Your style is very unique compared to other folks I have read stuff from. I appreciate you for posting when you’ve got the opportunity, Guess I will just bookmark this site.

 46. I’d like to thank you for the efforts you have put in writing this site. I’m hoping to check out the same high-grade blog posts from you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my own blog now 😉

 47. I need to to thank you for this excellent read!! I definitely loved every little bit of it. I have you bookmarked to check out new stuff you post…

 48. Good post. I learn something new and challenging on websites I stumbleupon on a daily basis. It will always be interesting to read content from other writers and use something from other web sites.

 49. I’m very happy to uncover this site. I need to to thank you for your time just for this wonderful read!! I definitely really liked every part of it and i also have you bookmarked to see new stuff on your website.

 50. always i used to read smaller articles or reviews which as wellclear their motive, and that is also happening with this article which I am reading here.

 51. The next time I read a blog, I hope that it does not fail me as much as this particular one. After all, Yes, it was my choice to read through, but I actually thought you’d have something helpful to talk about. All I hear is a bunch of moaning about something you could fix if you were not too busy searching for attention.

 52. Hi, I believe your web site could be having browser compatibility issues. Whenever I take a look at your web site in Safari, it looks fine however, when opening in I.E., it has some overlapping issues. I simply wanted to give you a quick heads up! Aside from that, wonderful website!

 53. When I initially commented I clicked the «Notify me when new comments are added» checkbox and now each time a commentis added I get several e-mails with the same comment.Is there any way you can remove people from that service?Thanks a lot!

 54. Hey! This post couldn’t be written any better! Reading throughthis post reminds me of my old room mate! He always kepttalking about this. I will forward this post tohim. Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!

 55. I must thank you for the efforts you have put in penning this blog. I really hope to see the same high-grade content by you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has inspired me to get my very own blog now 😉

 56. Hi, I do think this is an excellent blog. I stumbledupon it 😉 I may revisit once again since I saved as a favorite it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide others.

 57. You are so awesome! I don’t believe I’ve truly read anything like this before. So wonderful to discover another person with some genuine thoughts on this subject. Really.. thank you for starting this up. This website is something that’s needed on the internet, someone with a bit of originality.

 58. I wanted to thank you for this good read!! I definitely loved every little bit of it. I’ve got you saved as a favorite to look at new things you post…

 59. Good post. I learn something new and challenging on blogs I stumbleupon on a daily basis. It’s always useful to read content from other authors and practice a little something from other websites.

 60. Thanks for the good writeupIt in fact was a entertainment account itLook complex to far introduced agreeable from you! However, how could we keep in touch?

 61. When I initially left a comment I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I receive four emails with the same comment. Perhaps there is an easy method you are able to remove me from that service? Many thanks.

 62. I blog quite often and I genuinely appreciate your content. The article has truly peaked my interest. I am going to book mark your site and keep checking for new information about once a week. I opted in for your Feed too.

 63. I do not even understand how I finished up right here, however I thought this publish was great.I don’t know who you might be but certainly you’re going to a famous bloggerif you are not already. Cheers!

 64. After looking over a few of the blog posts on your site, I truly appreciate your way of blogging. I added it to my bookmark site list and will be checking back in the near future. Please check out my website as well and let me know your opinion.

 65. A fascinating discussion is definitely worth comment. I do believe that you should write more about this topic, it may not be a taboo matter but typically people don’t speak about these issues. To the next! Best wishes!!

 66. The very next time I read a blog, I hope that it won’t fail me just as much as this particular one. After all, Yes, it was my choice to read, but I truly believed you would have something interesting to talk about. All I hear is a bunch of whining about something you could fix if you were not too busy searching for attention.

 67. I was pretty pleased to uncover this site. I need to to thank you for ones time due to this wonderful read!! I definitely enjoyed every little bit of it and i also have you book marked to see new information in your blog.

 68. I will immediately grasp your rss feed as I can not find your e-mail subscription link or newsletter service. Do you have any? Kindly let me recognize in order that I could subscribe. Thanks.

 69. An interesting discussion is definitely worth comment. I do think that you should write more on this topic, it may not be a taboo subject but generally people do not talk about these issues. To the next! All the best!!

 70. I’m amazed, I must say. Seldom do I encounter a blog that’s both educative and interesting, and let me tell you, you’ve hit the nail on the head. The problem is something that not enough folks are speaking intelligently about. Now i’m very happy that I stumbled across this in my search for something regarding this.

 71. An outstanding share! I have just forwarded this onto a co-worker who had been doing a little research on this. And he in fact ordered me breakfast due to the fact that I found it for him… lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending the time to discuss this issue here on your internet site.

 72. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor cididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip. Philippa Fredric Yonatan

 73. After looking over a handful of the articles on your web page, I seriously appreciate your technique of writing a blog. I saved it to my bookmark website list and will be checking back in the near future. Please check out my website too and tell me what you think.

 74. Right here is the right site for anybody who would like to find out about this topic. You realize a whole lot its almost tough to argue with you (not that I really will need to…HaHa). You definitely put a new spin on a topic which has been discussed for decades. Wonderful stuff, just wonderful.

 75. You’re so interesting! I don’t believe I’ve truly read anything like that before. So great to find somebody with unique thoughts on this topic. Seriously.. many thanks for starting this up. This web site is something that is needed on the web, someone with some originality.

 76. Hello There. I found your blog using msn. Thisis a really well written article. I’ll make sure to bookmark it andreturn to read more of your useful info. Thanks for the post.I’ll certainly comeback.

 77. Hey There. I found your blog using msn. This is a really well written article.I will be sure to bookmark it and come back to read moreof your useful info. Thanks for the post. I’ll certainly comeback.

 78. masobaboston.com – Game slot online menjadi salah satu permainan yang sudah dikenal oleh semua orang baik dari berusia muda sampai tua.Jenis permainan ini sudah ada dari dulu tentunya cara bermain tidak berbedajauh dengan yang sekarang.

 79. Aw, this was a really good post. Taking the time and actual effort to create a good article… but what can I say… I put things off a whole lot and don’t manage to get anything done.

 80. After exploring a number of the blog articles on your website, I truly like your way of writing a blog. I added it to my bookmark site list and will be checking back in the near future. Take a look at my website as well and tell me what you think.

 81. Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed surfing around your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 82. When I originally commented I clicked the « Notify me when new comments are added » checkbox and now each time a comment is added I get four e-mails with the same comment. Is there any way you can remove people from that service? Bless you!

 83. Hey There. I found your blog the usage of msn. That isan extremely well written article. I will make sure to bookmark it and comeback to learn extra of your useful information. Thank you for the post.I will definitely comeback.

 84. An interesting discussion is definitely worth comment.There’s no doubt that that you ought to write more on this issue, it might not be a taboo subject buttypically folks don’t talk about these topics. To the next!Cheers!!

 85. I love what you guys tend to be up too. This type of clever work and reporting! Keep up the wonderful works guys I’ve added you guys to my blogroll.

 86. My brother suggested I would possibly like this blog. He was onceentirely right. This submit actually made my day.You can not consider just how so much time I had spent for this info!Thank you!

 87. I do believe all the concepts you have introduced for your post.They are very convincing and will certainly work.Still, the posts are too brief for starters.Could you please prolong them a little from subsequent time?Thanks for the post.

 88. I do agree with all the ideas you’ve presented in your post. They are very convincing and will certainly work. Still, the posts are too short for novices. Could you please extend them a little from next time? Thanks for the post.

 89. Excellent post. I was checking constantly this blog and I’m impressed!Extremely useful info particularly the last part 🙂 I care for such information a lot. I was looking for this certain information for a long time.Thank you and best of luck.

 90. ปัจจุบันผู้คนต่างมองหาวิถีทางการสร้างรายได้ที่ลงทุนน้อย UFABET คาสิโนออนไลน์ได้เก็บทุกเกมออนไลน์ที่ท่านรู้สึกชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นบาคาร่า พนันบอล สล็อต ยิงปลา รวมทั้งเกมใหม่ๆที่พึ่งพิงเปิดตัวเข้าสู่วงการเกมออนไลน์ UFABET จ่ายจริง จ่ายไว ไม่มีขั้นต่ะ

 91. หนังการ์ตูนหนังครอบครัวหนังจินตนาการหนังตลกหนังบู๊ Comedy ภาพยนตร์ตลก เบาสมอง เหมาะกับคนที่ต้องการดูเพื่อการพักผ่อน ไม่ต้องคิดอะไรมาก

 92. Hi there, I do think your web site could be having web browser compatibility issues. Whenever I take a look at your web site in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues. I simply wanted to provide you with a quick heads up! Apart from that, excellent site!

 93. Hi there! This post could not be written any better! Reading this post reminds me of myprevious room mate! He always kept talking about this.I will forward this write-up to him. Pretty surehe will have a good read. Thank you for sharing!

 94. Howdy! I simply would like to give you a huge thumbs up for the great info you have here on this post. I’ll be returning to your website for more soon.

 95. Hi, There’s no doubt that your site may be having web browser compatibility issues. When I look at your website in Safari, it looks fine however, if opening in IE, it has some overlapping issues. I merely wanted to give you a quick heads up! Besides that, wonderful website.

 96. I’m impressed, I must say. Seldom do I encounter a blog that’s equally educative and interesting, and let me tell you, you have hit the nail on the head. The problem is something that not enough men and women are speaking intelligently about. Now i’m very happy I came across this in my search for something relating to this.

 97. I’m impressed, I have to admit. Seldom do I come across a blog that’s both equally educative and entertaining, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head. The problem is something which too few men and women are speaking intelligently about. I’m very happy that I found this during my search for something concerning this.

 98. What information technologies could we use to make it easier to keep track of when new blog posts were made and which blog posts we had read and which we haven at read? Please be precise.

 99. That is a really good tip particularly to those new to the blogosphere. Simple but very precise information… Appreciate your sharing this one. A must read article!

 100. Good web site you have got here.. It’s hard to find good quality writing like yours nowadays. I honestly appreciate individuals like you! Take care!!

 101. Howdy, There’s no doubt that your blog might be having web browser compatibility problems. When I look at your site in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it’s got some overlapping issues. I simply wanted to give you a quick heads up! Apart from that, excellent website!

 102. When I originally commented I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I receive four emails with the same comment. Perhaps there is a means you are able to remove me from that service? Many thanks.

 103. I’m impressed, I must say. Rarely do I come across a blog that’s equally educative and entertaining, and let me tell you, you have hit the nail on the head. The problem is an issue that too few folks are speaking intelligently about. Now i’m very happy that I found this during my search for something concerning this.

 104. Right here is the perfect site for anyone who wishes to understand this topic. You know so much its almost hard to argue with you (not that I really will need to…HaHa). You definitely put a brand new spin on a topic which has been discussed for many years. Excellent stuff, just great.

 105. I do trust all of the concepts you’ve introduced in your post. They are really convincing and will definitely work. Still, the posts are too short for starters. Could you please extend them a bit from subsequent time? Thank you for the post.

 106. I needed to thank you for this great read!! I definitely enjoyed every bit of it. I have you saved as a favorite to check out new stuff you post…

 107. Hello, I believe your web site could be having internet browser compatibility problems. Whenever I take a look at your web site in Safari, it looks fine however, when opening in IE, it’s got some overlapping issues. I simply wanted to give you a quick heads up! Besides that, wonderful blog.

 108. Hi, I do think this is a great website. I stumbledupon it 😉 I’m going to revisit once again since i have book-marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to help others.

 109. Spot on with this write-up, I truly believe this web site needs much more attention. I’ll probably be back again to read through more, thanks for the info!

 110. Thanks for finally writing about > ტყიბულმამეშახტეთა პროფესიული დღე იზეიმა — infotkibuli.ge weight loss plateau

 111. Fine way of explaining, and nice paragraph to obtain facts about my presentation focus,which i am going to present in institution ofhigher education.

 112. After looking over a number of the articles on your blog, I seriously appreciate your way of writing a blog. I saved it to my bookmark webpage list and will be checking back soon. Please visit my web site too and tell me your opinion.

 113. Hi there! This post could not be written any better! Reading through this post reminds me of my good old room mate!He always kept chatting about this. I will forward this post tohim. Pretty sure he will have a good read.Many thanks for sharing!

 114. You’ve made some really good points there. I looked on the net for more info about the issue and found most people will go along with your views on this web site.

 115. Howdy, There’s no doubt that your site could be having browser compatibility issues. Whenever I take a look at your site in Safari, it looks fine but when opening in IE, it’s got some overlapping issues. I just wanted to provide you with a quick heads up! Aside from that, excellent site.

 116. Howdy, I do believe your website might be having web browser compatibility problems. When I take a look at your site in Safari, it looks fine however when opening in I.E., it’s got some overlapping issues. I simply wanted to provide you with a quick heads up! Apart from that, wonderful website!

 117. Hi there! I could have sworn I’ve visited your blog before but after browsing through a few of the posts I realized it’s new to me. Regardless, I’m definitely pleased I came across it and I’ll be bookmarking it and checking back frequently.

 118. hello!,I really like your writing very so much! share we communicate extra approximately your post on AOL? I need an expert on this area to solve my problem. May be that is you! Having a look ahead to peer you.

 119. I must thank you for the efforts you have put in penning this blog. I’m hoping to check out the same high-grade blog posts from you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has inspired me to get my own website now 😉

 120. I will right away seize your rss as I can not to find your e-mail subscription hyperlink or newsletter service. Do you’ve any? Kindly permit me recognize so that I may subscribe. Thanks.

 121. Oh my goodness! Impressive article dude! Thank you, However I am encountering issues with your RSS. I don’t understand the reason why I am unable to join it. Is there anyone else getting identical RSS issues? Anyone that knows the answer can you kindly respond? Thanks!!

 122. Thank you, I’ve just been looking for info approximately this subject for a long time and yours is the greatest I have found out till now. But, what in regards to the bottom line? Are you sure concerning the source?

 123. An impressive share! I’ve just forwarded this onto a colleague who has been conducting a little research on this. And he actually ordered me dinner because I stumbled upon it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending time to talk about this subject here on your site.

 124. Sweet blog! I found it while searching on Yahoo News.Do you have any suggestions on how to get listedin Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there!Thank you

 125. I’m amazed, I have to admit. Seldom do I encounter a blog that’s equally educative and entertaining, and let me tell you, you’ve hit the nail on the head. The issue is an issue that not enough folks are speaking intelligently about. I am very happy I came across this during my hunt for something regarding this.

 126. I’m impressed, I have to admit. Seldom do I come across a blog that’s equally educative and entertaining, and let me tell you, you’ve hit the nail on the head. The problem is an issue that not enough people are speaking intelligently about. Now i’m very happy that I stumbled across this during my search for something concerning this.

 127. Thanks , I have just been looking for information about this topic for ages and yours is the greatest I’ve discovered till now. But, what about the conclusion? Are you sure about the source?

 128. Good day! This post could not be written any better!Reading through this post reminds me of my goodold room mate! He always kept talking about this. I will forward this post to him.Fairly certain he will have a good read. Thanks for sharing!

 129. You have made some really good points there. I looked on the internet for more info about the issue and found most individuals will go along with your views on this website.

 130. After looking over a number of the blog posts on your blog, I truly appreciate your technique of blogging. I bookmarked it to my bookmark website list and will be checking back soon. Please check out my web site too and let me know your opinion.

 131. Howdy, I think your site could possibly be having browser compatibility issues. Whenever I look at your site in Safari, it looks fine however, when opening in I.E., it has some overlapping issues. I merely wanted to give you a quick heads up! Other than that, wonderful website.

 132. What’s Happening i am new to this, I stumbled upon this I have discoveredIt positively useful and it has aided me out loads.I am hoping to give a contribution & help different customers like its aidedme. Great job.

 133. Hi, I do think this is an excellent web site. I stumbledupon it 😉 I may revisit once again since i have bookmarked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide other people.

 134. You are so awesome! I don’t think I have read through a single thing like that before. So nice to discover someone with genuine thoughts on this issue. Seriously.. thank you for starting this up. This site is something that is required on the web, someone with a bit of originality.

 135. Hi there! I could have sworn I’ve visited this web site before but after looking at some of the posts I realized it’s new to me. Anyways, I’m certainly happy I discovered it and I’ll be book-marking it and checking back regularly.

 136. When I originally left a comment I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now whenever a comment is added I recieve four emails with the same comment. Is there an easy method you are able to remove me from that service? Many thanks.

 137. I’d like to thank you for the efforts you’ve put in penning this website. I really hope to see the same high-grade content by you later on as well. In fact, your creative writing abilities has motivated me to get my own, personal site now 😉

 138. I have to thank you for the efforts you have put in penning this website. I really hope to check out the same high-grade blog posts from you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has inspired me to get my very own blog now 😉

 139. Aw, this was an extremely nice post. Spending some time and actual effort to make a really good article… but what can I say… I procrastinate a whole lot and never manage to get nearly anything done.

 140. After I initially commented I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I recieve 4 emails with the same comment. Perhaps there is an easy method you are able to remove me from that service? Thanks.

 141. Thank you for every other magnificent article.The place else may anyone get that kind of information in such a perfect means of writing?I have a presentation subsequent week, and I am on the search for such information.

 142. I’m amazed, I have to admit. Seldom do I encounter a blog that’s equally educative and interesting, and without a doubt, you have hit the nail on the head. The problem is something that not enough people are speaking intelligently about. Now i’m very happy that I came across this during my search for something relating to this.

 143. After I originally commented I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on each time a comment is added I get four emails with the exact same comment. Is there an easy method you are able to remove me from that service? Many thanks.

 144. I do trust all the ideas you have offered on your post. They are really convincing and can certainly work. Nonetheless, the posts are too quick for newbies. Could you please lengthen them a little from subsequent time? Thanks for the post.

 145. I’m very happy to read this. This is the type of manual that needs to be given and not the random misinformation that’s at the other blogs. Appreciate your sharing this greatest doc.

 146. Wow! This blog looks exactly like my old one! It’s on a totally different subject but it has pretty much thesame layout and design. Great choice of colors!Feel free to surf to my blog post 온라인카지노리뷰

 147. The next time I read a blog, Hopefully it won’t fail me as much as this one. After all, Yes, it was my choice to read through, nonetheless I truly believed you would probably have something interesting to talk about. All I hear is a bunch of crying about something you could possibly fix if you were not too busy looking for attention.

 148. I’m impressed, I must say. Seldom do I come across a blog that’s both equally educative and engaging, and let me tell you, you’ve hit the nail on the head. The issue is an issue that too few folks are speaking intelligently about. Now i’m very happy that I stumbled across this during my search for something concerning this.

 149. I dont think Ive caught all the angles of this subject the way youve pointed them out. Youre a true star, a rock star man. Youve got so much to say and know so much about the subject that I think you should just teach a class about it

 150. fantastic post, very informative. I wonder why more of the ther experts in the field do not break it down like this. You should continue your writing. I am confident, you have a great readers’ base already!

 151. Oh my goodness! Awesome article dude! Thank you, However I am having difficulties with your RSS. I don’t know the reason why I cannot subscribe to it. Is there anyone else getting identical RSS problems? Anyone that knows the answer will you kindly respond? Thanks!!

 152. If most people wrote about this subject with the eloquence that you just did, I’m sure people would do much more than just read, they act. Great stuff here. Please keep it up.

 153. have already been reading ur blog for a couple of days. really enjoy what you posted. btw i will be doing a report about this topic. do you happen to know any great websites or forums that I can find out more? thanks a lot.