25. October 2021

Patologi Samling

 

FAKTA, FORSKNING, VITENSKAP, KREFT, BEST NICHE WEBSITE Patologi senter Pathology excellent center News Nyheter E-læring

Her foreligger betydning svar og forhold med en rik faglig samling innen patologi og en rekke andre områder, med vitenskaplig/ fornuftig informasjon og nyheter.

Se også Menu / Links ! Her er det mye interessant innhold.

      What does the term pathology mean? Hva er patologi 

Om patologi og mye annet for oss alle. Patologi med kunnskap, vurdering, læring, og rikt innhold på mange plan.  Patologer er leger som er eksperter med spesialutdannelse i patologi, og er spesialister i å tolke forandringer og abnormaliteter i syke organer, vev og celler. Med dette kan patologene tolke og avgi eksakte pasientdiagnoser, ofte kreft/ cancer og forstadier til kreft. De kan si noe om årsaker og prognose, og kan gi råd, forklaringer og terapihjelp til behandlende lege.  Patologene er «legenes lege»

Denne bloggen inneholder  også mange andre emner, se ovennevnte  meny. Også Corona.  Climate4you

SkyPat  

DONATE TO SUPPORT SKYPAT

As the expenses are not financed through advertising, it is desirable to receive smaller donations! For 2 Dollars More!

Thank you!

 

Flere egne lenker:

PATOLOGI: https://www.patologi.com

SKYPAT: https://www.skypat.no

FINNMEST: https://www.skypat.no/finnmest

TVILER SANNHET: https://www.skypat.no/tviler

SKYPAT WORDPRESS: https://www.skypat.no/wordpress

PATOLOGI WORDPRESS: https://www.patologi.com/wordpress

                                                                                                

       Asclepius Asklepios Eskulap. Gresk gud for medisin og helbredelse.

     Patologi – Pathology – Best nice website 

Kreft og sykelige forandringer  

Vitenskap 

 forskning og fremtid

blogg  blog

“Patologi er alt som ikke er normalt”!

Without pathology, there is no medicine!

Pathologie – Norwegen – La Norvège – Zentrum

Diagnostic and Prognosis

Scientific Medicine – Vitenskapelig Medisin – Evidencebased Pathology

2021 

Patologene er ekspert på diagnoser

Stiller kreftdiagnosene og mange andre pasientdiagnoser!

Kunnskap for din riktige diagnose, behandling og prognose!

Faglig kompetanse – din sikkerhet som pasient!

Patologi med focus på deg og pasientene!

Patologi før, under og etter behandling!

International Pathology Day:

Wednesday 15th November 2017

Wednesday 14th November 2018

Wednesday 13th November 2019

Wednesday 11 November 2020

 

Over 150 år med akademisk patologi i Norge!
Emanuel Fredrik Hagbert Winge.  1 ste professor i patologi
20. sept. 1866

The Norwegian Society of Pathology.                       100 års Jubileum i 2023 !

Anbefaler boken: The Finel Diagnosis, Arthur Hailey A young pathologist and his efforts to restore the standards of a hospital controlled by an ageing, once brilliant doctor. One foulty diagnosis, one irrevocable error, precipitates tragedy.

      Les også: Anonyme leger, William Mc. Kee German. Oversatt av Terje Strand, Oslo 1946.

 

 

Som JANUShodet fra Vatikanet. 
Patologi :
”Ser bakover og fremover i daglig arbeid”

Patologer undersøker f.eks. om det hos pasienten foreligger forstadier til kreft, manifest kreft, type kreft, om den er hurtigvoksende og har spredt seg. Mange av pasientprøvene dreier seg om denne problematikk og antallet stiger pr. år. Diagnosesvarene blir ofte kommentert med forklaringer og råd til den rekvirerende lege. Diagnosen sier noe om sykdomsprognosen og behandlende lege kan så på riktig måte videre undersøke eller behandle pasienten. Patologene dekker et nødvendig behov for behandlende leger og samarbeide med andre leger er derfor viktig.

Patologer stiller også diagnosene fra annet mottatt pasientmateriale, med forandringer og abnormiteter i syke celler, vev og organer.

PATOLOGI : PASIENTBEHANDLING VIA MIKROSKOPET!

Selv om mikroskopering er en gammel teknikk, er tolkningen av mikroskopbildene ofte gullstandard for sykdomsprosessen. Det foreligger enorm informasjon i de mikroskopiske bildene. Som kjent kan man si at hva du ser i verden med dine øyne og også ved hjelp av mikroskop gjelder:

DET VANSKELIGSTE AV ALT ER Å SE DET SOM LIGGER RETT FORAN ØYNENE DINE!

Was ist das Schwerste von allem? Was dir das Leichteste dünket. Mit den Augen zu sehn, was vor den Augen dir lieget. Quelle: Xenien aus dem Nachlaß 45 (Johann Wolfgang von Goethe).

Det har kommet mange andre sofistikerte medisinske apparater og undersøkelsesmetoder i helsevesenet for å stille pasientdiagnoser for behandling, men en del gir ikke resulteter eller tolkningsforhold som er forenlig med den virkelige gullstandard- selv om helsepersonell mener dette. Man kan delvis si:

“A fool with a tool is still a fool”      Dessverre hører ofte en person bare på hva han tror han forstår (Goethe).

Statestics: Dessverre Mye error/ biasfeil!                                                               

“The average human being has 1 breast and 1 testicle”- (Des McHale) 

”Thus I learned early on the great importance of a
close correlation between clinical and pathological
studies.
Each complements and supplements the other; it is
impossible to do intelligent surgery without a
thorough understanding of the pathology of disease
and it is equally impossible to make an intelligent
interpretation of pathology without a clear understanding
of its clinical implications.”
Arthur Purdy Stout.
(Bok: ”Guiding The Surgeon `s Hand”, 1997, Editor
Juan Rosai)

Patologi som betyr sykdomslære, er et grunnleggende fag for helsepersonell og er med på å gi “skolemedisinen” vitenskapelig forankring. Faget omhandler sykdommenes årsak, mekanismer, sykdomsutvikling og hvordan de strukturelle og funksjonelle forandringene i organer, vev og celler blir ved de forskjellige sykdommer.

Denne kunnskapen har ført til at lege med patologiutdannelse er spesialist på å tolke forandringer og abnormiteter i syke celler, vev og organer. Arbeidsområdet dreier seg i våre dager altså mest om patologisk anatomi. Forandringene kan være synlig med det blotte øye, men mikroskopisk undersøkelse er helt nødvendig. Patologene prøver å finne ut hva som feiler pasientene og stille de eksakte diagnosene ved sykdommer.

F.eks. får kliniker (lege) og/ eller røntgenlege mistanke om at pasienten har kreft eller legen ønsker å utelukke dette. Lege tar vevs- eller cellemateriale fra pasienten og patologen vurderer og stiller deretter den eksakte diagnose. Dette gjelder også i forbindelse med mammografi for brystkreft og screeningundersøkelse for tykktarmkreft.

Statens helsetilsyn 2-99 Patologifaget i det norske helsevesen

https://www.helsetilsynet.no/globalassets/opplastinger/publikasjoner/utredningsserien/patologifag_norsk_helsevesen_ik-2682.pdf

                   Live bl.a. nå og igår.

Coronavirus (COVID-19), LIVE      Bl. a. reell oversikt over antall smittede og døde med Korona/ Corona i verden.

https://www.worldometers.info/coronavirus/

CORONA­VIRUSET VG

Fordelte og satte vaksinedoser i Norge

https://www.vg.no/spesial/corona/vaksinering/norge/#kart

Mye om Coronaviruset i Norge/ Verden  VG: https://www.vg.no/spesial/corona/

 

Studies of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus Pathology in Human Cases and Animal Models.Severe acute respiratory syndrome (SARS) outbreak of 2003

Coronaviruses: emerging and re-emerging pathogens in humans and animals Susanna K. P. Lau1,2,3,4* and Jasper F. W. Chan1,2,3,4 2015

Pulmonary pathological features in coronavirus associated severe acute respiratory syndrome (SARS) G M-K Tse, K-F To, P K-S Chan, A W I Lo, K-C Ng, A Wu, N Lee, H-C Wong, S-M Mak, K-F Chan, D S C Hui, J J-Y Sung, H-K Ng

THR LANCET. CASE REPORT|ONLINE FIRST PDF [1 MB] Figures Save Share Reprints Request Pathological findings of COVID-19 associated with acute respiratory distress syndrome Zhe Xu, MD † Lei Shi, MD † Yijin Wang, PhD † Jiyuan Zhang, PhD Lei Huang, MD Chao Zhang, PhD et al. Show all authors Show footnotes Published:February 18, 2020DOI:https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30076-X

Aggregation and Prion-Like Properties of Misfolded Tumor Suppressors:

Is Cancer a Prion Disease?.

PATHOLOGY OUTLINES.com, find pathology information fast

Nature.com: Pathology is the precise study of the causes and consequences of a disease. Latest Research and Reviews

VIKTIG for pasienter: Patologi i Europa, en varslet krise. Felles for alle landene er en dramatisk mangel på patologer, mangel på ressurser og utdatert teknologi.

PATOLOGI OG SKYPAT- for helse, naturvitenskap, realisme og fornuft.

Digital patologi ger kortare väntetider i cancervården. Linköpings Universitetssjukhus, Sverige.

COCHRANE Library. Trusted evidence. Informed decisions. Better health.

? PTLD/ Posttransplant lymphoproliferative disease, noe liknende som funn ved

Diffusion Chamber Cultur fra 1970-80 årenee?

NEWS: Google’s Deep Learning AI project diagnoses cancer faster than pathologists

NEWS: Detecting Cancer Metastases on Gigapixel Pathology Images

Nice LINK: High Quality Pathology Image. Visual Survey of Surgical Pathology

CancerIndex. The Guide to Internet Resources for Cancer family of Web sites, established 1996

ØYSTEIN BRORSONS borreliaforskning: Intelligent nysgjerrighet og utfordrende funn. PER BJARK Pensjonist, tidligere overlege i infeksjonssykdommer ved Sykehuset i Vestfold. FLÅTT!

Interview with professor Laane about the suppression of microscopy for Lyme diagnostics Written by Huib. https://on-lyme.org/en/

“Shaken baby syndrome” Se nedenfor under “autopsy”. Det foreligger mye usikkert under rettsmedisin! Rettsmedisinere må først kunne klinisk medisin/ være først utdannet patolog. I Oslo mangler flere kjente rettsmedisinere denne bakgrunnen. Først utelukke medisinsk årsak- deretter finne event. rettsmedisinsk årsak!

Besatt av kreften.Professor Ole Didrik Lærum. forskning.no, June 17.2016. Langt og interressant interview.

Mammogra-fy! Tiltak som gjør mer skade enn nytte bør avsluttes. Quality-of-life effects of screening mammography in Norway. Per-Henrik Zahl DrMedSci Mette Kalager PhD Pål Suhrke MD Erik Nord PhD

MEGET MYSTISK “SYKDOM” som trolig ingen patologer har sett! History of Morgellons disease: from delusion to definition. Marianne J Middelveen1 Melissa C Fesler2 Raphael B Stricker2. Journal ListClin Cosmet Investig Dermatolv.11; 2018PMC5811176. Morgellons disease (MD) is a rare disorder characterized by the presence of fibers underneath, embedded in, and erupting from unbroken skin or slow-healing sores.

«PATHOLOGIE VON A BIS Z» EINE REISE DURCH ZWEIEINHALB JAHRTAUSENDE VON AGRIGENT NACH ZÜRICH von Philipp U. Heitz NEUJAHRSBLATT

Autopsies in Norway and Czech Republic: A comparison A look at international tendencies concerning autopsy rates, and whether these have had any impact regarding autopsy as a means of a retrospective diagnostic tool. Astrid Teigland. CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE THIRD FACULTY OF MEDICINE. Diploma thesis.

DER PROLIFERATIONSMARKER KI67: VALIDITÄT UND RELIABILITÄT DER MESSMETHODEN SOWIE EIGNUNG ALS PROGNOSEFAKTOR FÜR BRUSTKREBSPATIENTEN. Inaugural – Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Medizin der Fakultät für Medizin der Universität Regensburg vorgelegt von Stefanie Gleixner 2017

A Sponsored Supplement to Science Sponsored by Produced by the Science/AAAS Custom Publishing Office A new age in scanning electron microscopy: Applications in the life sciences

Einführung in die TNM-Klassifikation Marco Weber Universität Bern Institut für Pathologie Krebsregister des Kanton Bern

Gutartige Tumoren der weiblichen Brust: Diagnostik, Pathologie, Therapie und Prognose. Anika Brea Salvago. Inaugural-Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Doktor der Medizin (Dr. med.) der Universitätsmedizin der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald 2016

Malignes melanom. Universitats Klinicum, Freiburg. 2015.

Pioneers and leaders in microscopy by Dr Rebecca Pool

How the optical microscope became a nanoscope Eric Betzig, Stefan W. Hell and William E. Moerner are awarded the Nobel Prize in Chemistry 2014

SkyPat©

 

 

THE POWER OF PATHOLOGY

The Royal College of Pathologist

PATOLOGER ER EKSPERTER PÅ SYKDOMMER.

Mange Videoer/ spillelister/ Kanaler.  ( The Royal College of Pathologists is a charity with over 11,000 members worldwide). 

https://www.youtube.com/user/ilovepathology/featured

Pathology. Hva er:

https://www.youtube.com/watch?v=yYCnwjs1qUs

 

Cockerell Dermatopathology. (Hudsykdommer) Rikt med vitenskaplige videor.

https://www.youtube.com/channel/UCifzqklb-owNDhm1e5v3uBg/videos

Uscap. Creating a Better Pathologist. Rikt med vitenskaplige videoer.

https://www.youtube.com/channel/UCKghC1egWYr3ct06hqwHE9w/videos

Pathology Riddles.  Find pathology troublesome? This channel will try new methods to make pathology learning intriguing and fun.

https://www.youtube.com/channel/UCeNLueaX7VREvVRMHsiHBOA/videos

Dr. Nejib Ben Yahia.Educational videos in surgical anatomic pathology for pathologists and medical students (#pathology, #pathologists) and other subjects in science and life.

https://www.youtube.com/channel/UChAHDXtb6l3r5cnb0GnF8ew/videos

 

pathCast

https://www.youtube.com/channel/UCRNmhAY99PeW91oCCe9MMpg/videos

 

PathologyNOW

Dedicated to helping medical students and residents gain a better understanding of Pathology, starting with normal histology. Normal histology videos were created by the University of Rochester Pathology IT Program.

https://www.youtube.com/channel/UCpCgkkQx2T6bVaSh82I5lrA/videos

 

Pathweb Teacher

Undergraduate and postgraduate pathology videos, including mindmaps, gross and microscopic descriptions.

https://www.youtube.com/channel/UC3FweZwONWAicB72vF9P5ew/videos

 

Pathology mini tutorials.

https://www.youtube.com/channel/UCeSFXMp6UGR8ryO68v0PcOw/videos

 

 

PHILOSOPHIA

De laanske sannheter! Skrevet tirsdag, 19. januar 1999 

1.    Noe er, og tankene registrerer dette.

2     Tiden består av/ kan bare registreres i form av strukturforandringer .
3.    Strukturer er rom/ geografi.
4.    Delene i strukturforandringene kan relativt bare fjerne seg eller nærme seg.
5.    Det fins små- og stor- sykliske svingninger.
6.    Kaoset er også organisert og intet er helt tilfeldig.
7.    Alt innvirker mer eller mindre på hverandre.
8.    Det eksisterer også ikke- struktur.
9.    Alt har sitt rekkefølge.
10.  Tiden står ikke stille, men tidsretningen er ukjent og kan ikke bedømmes.
11.  Tidsoppfatningen er psykologisk betinget.
12.  Hva som skjer kan ikke avgjøres i nuet.

Hva som har skjedd bygger på erindring, data og nok subjektiv tolkning.

Man kan ikke forutsi med sikkerhet nærmeste, videre eller lengere frem i fremtid. Det foreligger sannsynlighet/ prognose eller tro.

 

Etikk må sees i forhold til kultur, sted og tid.
Alt kan ikke uttrykkes i ord.
Ingen har den samme oppfatning.
Det går ikke an å være alene.
Det som er, er ikke det normale og intet er normalt, men alt relativt.
Det fins bare relativt rettferdighet og intet er egentlig rettferdig.
Samfunnet er ikke klokt.
Alt er ikke mulig og alt kan ikke skje.

Universet starter i den enkelte.

Universet er rundt hvert vesen.

Verden er forskjellig fra individ til individ.

For å se det spesielle, må man avgi fornuften.

 

Norway 2021

Alt innhold på https://www.skypat.no/pathology er egentlig beregnet til internt bruk av/ for eier. Copyright © SkyPat 1996 – © –  Det foreligger ikke ansvar for opphav, innhold o.l. fra eksterne nettsider/ lenker eller sider/ innhold o.l. på https://www.skypat.no/pathology og eiers andre lenker. Bruk utenom av andre personer gjøres på eget ansvar. Vær Varsom- plakatens regler for god presseskikk følges mulig ikke.