5. August 2021

“Fagpolitikk”

 

eHåndbok, Oslo Universitetssykehus Finn frem til KLM- Avd. patologi

https://ehandboken.ous-hf.no/

 

 

Sak 04004 B Plan for patologitjenester i Helse Vest 2004 Vedlegg

 

Bioingeniøren:

Ahus har oppnådd landets bredeste akkreditering innen patologi

 

Privat patologitjeneste: 

Laboratoriet Fürst:  

 PRIMÆRHELSETJENESTENS LABORATORIUM:     https://www.furst.no/om-furst/

Ny medisinsk direktør i Fürst

Ying Chen har fått stillingen som medisinsk direktør i laboratoriet Fürst.    https://www.dagensmedisin.no/artikler/2020/07/16/ny-medisinsk-direktor-i-furst/

Fürst Forum:  https://furstforum.no/

Legespesialister:   https://furstforum.no/group/faglig-bistand/

 

Unilabs PATOLOGI:

https://unilabs.no/helsepersonell/patologi