Technology news

 

 

 

Av avdelingsoverlege Tore Hagen (Avd. for patologi, Lillehammer sykehus, død 2019) 

 

 

 Konservering i praksis. Teknisk museum – Oslo

 https://www.tekniskmuseum.no/oslo-vitensenters-installasjoner/310-vatpreparater

Plastifisering mennesker, organer og dyr. (Firma)

 http://no.plastinationanatomy.com/

 

Menneskelik på utstilling i Trondheim

Mange mener den er uetisk og makaber. Andre synes den er estetisk flott. For første gang vil utstillingen «Body Worlds Vital», som består av døde kropper, bli vist i Norge. NRK

 https://www.nrk.no/trondelag/menneskelik-pa-utstilling-i-trondheim-1.13229797

 

 Humoral Pathology YouYube