Kreft Cancer

 

 

Nøkkeltall om kreft. kreftregisteret.no

 

Kreftutviklingen i Norge er forholdsvis stabil, med en liten økning i forekomst for hvert år. I 2019 ble det registrert 34.979 nye krefttilfeller i Norge.https://www.kreftregisteret.no/Temasider/om-kreft/

Kreftdødeligheten er på vei ned, og overlevelsen øker.

https://www.kreftregisteret.no/Temasider/om-kreft/

 

Ny hypotese: Derfor får vi kreft – Forskning.no

Sep 5, 2015 — Kreft oppstår når mutasjoner bygger seg opp over tid og til slutt skaper kreftceller som kan utkonkurrere friske celler i kampen om plassen.

https://forskning.no/evolusjon-kreft-helse/ny-hypotese-derfor-far-vi-kreft/474248

PNAS: Natural selection not just mutation drives development of cancer. Colorado Cancer Blogs

https://coloradocancerblogs.org/pnas-natural-selection-not-just-mutation-drives-development-of-cancer/