January 16, 2022

Tviler

 

Reell-sannhet-usikker-vitenskap forandrer seg stadig-

    Forsker-dubietas-senter 2022. Coronavirus-Covid-19   

Gå også til flere egne lenker – links:

1  PATOLOGI. Lenke helt fra 1996. Første i Nord-Europa (Nå 25 år) : https://www.patologi.com

eller  http://patologi.no

2  SKYPAT: https://www.skypat.no

3  FINNMEST finn “Finnmest finn alt”: https://www.skypat.no/finnmest

 5  SKYPAT wordpress. Mye om klimaet vær: https://www.skypat.no/wordpress

6  PATOLOGI wordpress Mere om bl. a. patologi: https://www.patologi.com/wordpress     

                                                                                                                                               

 

 

 Selv om du følger eller står på hver tidligere tro, mening og vurdering, er det ikke “sikkert” at resultatet er fastlagt!     

KLIMATSANS

Sans och vett med fakta och logik om klimatet.

https://klimatsans.com/

Kuldesjokk i den senere tid!!!

Hva med “Klimafolkets” ønske om 2 graders reduksjon?

Hvordan vil de at klimaet/ været skal være?

Hver gang det er fint vær og varme om sommeren er det klimaet som har skyld, men når det er ekstremt kalt hører vi ikke fra “folket”- mulig de mener det bare er værforhold.

Er det ønskelig med 2 graders reduksjon for Norge? Hvordan blir været da, og er “folket” da fornøyd med “riktig” vær? Har de “forsket” på dette? Troen er sterk!

“Kulde tar mer liv enn varme”.

Husk også at CO2 er helt nødvendig for bl. annet “grønn vekst” og ikke er en gift!

(Ordet ekstremvær er mulig ikke det du forbinder med ekstrem. Se definisjonen  som er utarbeidet av Meterologisk Institutt. “Meteorologisk institutt utsender ekstremvarsler når været kan utgjøre en fare for liv og verdier dersom det ikke igangsettes forebyggende tiltak”. https://no.wikipedia.org/wiki/Ekstremv%C3%A6r

Sjokk-kulde på Kanariøyene, snøkaos i Spania. VG 2009.

https://www.vg.no/forbruker/reise/i/zLlbQ5/sjokk-kulde-paa-kanarioeyene-snoekaos-i-spania

 

Kulden tar liv og skaper kaos i Europa. VG 2012  https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/g5kxL/kulden-tar-liv-og-skaper-kaos-i-europa

Venter Sibir-kulde i Sør-Norge Yr 2018  https://www.yr.no/artikkel/venter-sibir-kulde-i-sor-norge-1.13931139

Enorme mengder snø:

             https://www.nrk.no/innlandet/enorme-mengder-sno-_-stor-fare-for-varflaum-1.14990055

 

 Snøstorm i Sahara.Det hadde ikke snødd siden 1979. Nå har det snødd tre år på rad. Aftenposten 2018.  https://www.aftenposten.no/verden/i/9mEpjl/snoestorm-i-sahara-det-hadde-ikke-snoedd-siden-1979-naa-har-det-snoedd-t

 

Spania lammet av det verste snøværet på tiår. abcnyheter 2021  https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2021/01/08/195731712/spania-lammet-av-det-verste-snovaeret-pa-tiar

 

 De årene det var så kaldt. Oslofjorden islagt!

Synes du det er kaldt nå, kan du snakke med de som er så gamle at de fremdeles har vinteren i 1966 friskt i minne. Det er den kaldeste vinteren Norge har opplevd siden 1900. YR.

https://www.yr.no/artikkel/de-arene-det-var-sa-kaldt-1.6935365

– Sjelden det ligger så mye is på fjorden. MOSS AVIS. 2010.

https://www.moss-avis.no/nyheter/sjelden-det-ligger-sa-mye-is-pa-fjorden/s/2-2.2643-1.3944158 

 

16. januar 2020. VG    HVA BETYR DETTE I SAMMENHENG. ER DET VÆRFORHOLD ELLER KLIMA PÅ SÅ KORT TID?

«Mot normalt»: Sjekk denne januar-varmen

I hele Norge har været vært unormalt varmt i årets første måned. Forklaringen er et naturlig klimafenomen, og den globale oppvarmingen. 

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/y3n3oJ/mot-normalt-sjekk-denne-januar-varmen

 

Coronavirus!

 BRUK AV MUNNBIND!

Hvorfor bruke munnbind i Norge? (Myndighetene nøler)

Ikke alle forstår dette!!!

(Til og med overordnede administrative personer i sykehusvesenet har gitt uttrykk for at det ikke er nødvendig bruk av munnbind for personer som ikke har nær pasientkontakt – dette gjelder f.eks. personer innen patologifaget)

Nå blir det kanskje anbefaling med munnbind når du er tett på andre mennesker – dette for ikke eventuelt å smitte andre!!

“Du kan jo ikke vite om du kanskje har covid-19”.

 MEN:

Hva med deg selv!

Er ikke munnbindbruk til hjelp/ beskyttelse for deg!

Joda:

Hvorfor bruker f.eks. patologene/ ansatte på en avdeling for patologi munnbind???

”Her smitter jo ikke personene materialet/ liket!” (Se ovenfor)

Jo:  Munnbind hjelper de ansatte nærmest til ikke å få ukjente partikler/ bakterier/ sopp/ prioner/ virus o.l. inn i munn og luftveier, og ansatte kan unngå alvorlige sykdommer.

Ved svært farlige ”infeksjonssykdommer” som f.eks. Creutzfeldt-Jakobs sykdom (CJS), HIV og Covid-19må, må ansatte beskytte seg enda bedre med å ha på seg spesielt fullt verneutstyr og verneopplegg på avdelingen.

Nærmest ingen i verden har obdusert døde personer med coronavirus p.g.a. smittefaren!

( Generelt er vevsmateriale fra pasienter til pasientdiagnosefastsetting fomalinfiksert og nok oftest ikke direkte ”smitteførende”)

 

Nærmest de første i verden:

COVID-19 Autopsies, Oklahoma, USA
Lisa M. Barton, MD, PhD,1
Eric J. Duval, DO,1
Edana Stroberg, DO,1
Subha Ghosh, MD,2
and
Sanjay Mukhopadhyay, MD3,

aqaa062

 

 

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at

Johns Hopkins University (JHU)

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

 

 

COVID-19 CORONAVIRUS PANDEMIC. “LIVE”.

 

 

https://www.statista.com/statistics/1105061/coronavirus-deaths-by-region-in-italy/

 

Kinesiske forskere har identifisert flere risikofaktorer hos koronapasienter. DAGENS MEDISIN.

 

VGs logo Live: Corona-viruset sprer seg i Norge og verden

 

Briefing-on-COVID-19-autopsy-Feb-2020.pdf. Autopsy practice relating to possible cases of COVID-19 (2019-nCov, novel coronavirus from China 2019/2020). The Royal College of Pathologists.

Nå kommer vaksinene. Håper dette vil hjelpe befolkningen. Det ser imidlertid ut til at vaksineringen går noe sakte. Se VG

CORONA­VIRUSET VG

Fordelte og satte vaksinedoser i Norge https://www.vg.no/spesial/corona/vaksinering/norge/#kart

Mye om Coronaviruset i Norge/ Verden  VGhttps://www.vg.no/spesial/corona/

 

 Vitenskapsmenn er ikke GUD!

Selv om vi i våre dager har oppdaget, funnet eller kommet frem til mange naturvitenskaplige empiriske konklusjoner eller forhold, bygger nærmest alle resultater på “overveiende sannsynlige konklusjoner”, men med usikkerheter og i beste fall trolig opp mot 100 % sannsynlig.

Trolig er nærmest intet eller mulig lite 100% sikkert. For å “sikre” har man i mange år utført forsøk, vurdert reelle vitenskaplige funn, betraktninger og kommet til konklusjoner, for å komme så nær den ønskelige100% sikkerheten.

Reel vitenskaplig tilegning gjelder som kjent innen multipple områder.

Selv om dette burde være ett overordnet fornuftig prinsipp, får man inntrykk av at flere og flere personer bruker pseudovitenskaplige innfall, som ofte bygger på pseudovitenskaplige innspill fra såkalte vitenskappersoner (mulig også vitenskappersoner i andre felt-/ fag- områder), “ikke vitenskaplige personer”/ “kvakksalvere”/ forståsegpåere, med “sikkerhet”-tankegang/ tro.

Noen saker blir også nærmest “religøs tro”, “sannheter” med politisk innhold og med gruppepress.

Dette kan også bero på at reell vitenskaplig tilnærming til feltet er er for svak/ vanskelig, eller i våre dager nærmest umulig og mulige konklusjoner kan også kreve lang tid for å komme videre.

Som kjent er det gjennom tidene også vitenskaplige sannheter son er blitt forandret senere.

Det er derfor viktig å forstå reell vitenskap og vi eller andre er ikke en slags GUD”!

OTHER WEB-sites:

Patologi Norge

Skypat Norway

WordPress skypat

WordPress pat

 

FINNMEST

 

Interactive maps show global coronavirus spread in real-time Data shows confirmed cases, deaths and recoveries

 

Alt innhold på https://www.skypat.no/pathology er egentlig beregnet til internt bruk av/ for eier. Copyright © SkyPat 1996 – © –  Det foreligger ikke ansvar for opphav, innhold o.l. fra eksterne nettsider/ lenker eller sider/ innhold o.l. på https://www.skypat.no/pathology og eiers andre lenker. Bruk utenom av andre personer gjøres på eget ansvar. Vær Varsom- plakatens regler for god presseskikk følges mulig ikke. Enighet i  alle linker og sider trenger ikke å være tilstede!