June 1, 2020

Reell – sannhet

 

Reell-sannhet-usikker-vitenskap forandrer seg stadig-

              Forsker-dubietas-senter 2020. Coronavirus-Covid-19   

                                                                                                                                                                     

   

Enorme mengder snø:

             https://www.nrk.no/innlandet/enorme-mengder-sno-_-stor-fare-for-varflaum-1.14990055

 

 

Nærmest de første i verden:

COVID-19 Autopsies, Oklahoma, USA
Lisa M. Barton, MD, PhD,1
Eric J. Duval, DO,1
Edana Stroberg, DO,1
Subha Ghosh, MD,2
and
Sanjay Mukhopadhyay, MD3,

aqaa062

 

 

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at

Johns Hopkins University (JHU)

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

 

 

COVID-19 CORONAVIRUS PANDEMIC. “LIVE”.

 

 

https://www.statista.com/statistics/1105061/coronavirus-deaths-by-region-in-italy/

 

Kinesiske forskere har identifisert flere risikofaktorer hos koronapasienter. DAGENS MEDISIN.

 

VGs logo Live: Corona-viruset sprer seg i Norge og verden

 

Briefing-on-COVID-19-autopsy-Feb-2020.pdf. Autopsy practice relating to possible cases of COVID-19 (2019-nCov, novel coronavirus from China 2019/2020). The Royal College of Pathologists.

 Vitenskapsmenn er ikke GUD!

Selv om vi i våre dager har oppdaget, funnet eller kommet frem til mange naturvitenskaplige empiriske konklusjoner eller forhold, bygger nærmest alle resultater på “overveiende sannsynlige konklusjoner”, men med usikkerheter og i beste fall trolig opp mot 100 % sannsynlig.

Trolig er nærmest intet eller mulig lite 100% sikkert. For å “sikre” har man i mange år utført forsøk, vurdert reelle vitenskaplige funn, betraktninger og kommet til konklusjoner, for å komme så nær den ønskelige100% sikkerheten.

Reel vitenskaplig tilegning gjelder som kjent innen multipple områder.

Selv om dette burde være ett overordnet fornuftig prinsipp, får man inntrykk av at flere og flere personer bruker pseudovitenskaplige innfall, som ofte bygger på pseudovitenskaplige innspill fra såkalte vitenskappersoner (mulig også vitenskappersoner i andre felt-/ fag- områder), “ikke vitenskaplige personer”/ “kvakksalvere”/ forståsegpåere, med “sikkerhet”-tankegang/ tro.

Noen saker blir også nærmest “religøs tro”, “sannheter” med politisk innhold og med gruppepress.

Dette kan også bero på at reell vitenskaplig tilnærming til feltet er er for svak/ vanskelig, eller i våre dager nærmest umulig og mulige konklusjoner kan også kreve lang tid for å komme videre.

Som kjent er det gjennom tidene også vitenskaplige sannheter son er blitt forandret senere.

Det er derfor viktig å forstå reell vitenskap og vi eller andre er ikke en slags GUD”!

OTHER WEB-sites:

Patologi Norge

Skypat Norway

WordPress skypat

WordPress pat

 

FINNMEST

 

Interactive maps show global coronavirus spread in real-time Data shows confirmed cases, deaths and recoveries