Fant sammenheng mellom ADHD-diagnosen og en rekke andre sykdommer. Dagens Medisin

 

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2021/07/12/fant-sammenheng-mellom-adhd-diagnosen-og-en-rekke-andre-sykdommer/

Artikkelbilde

GENETIKK: Ebba Du Rietz og Henrik Larsson finner at den økte sykdomsrisikoen i stor grad kan forklares med underliggende genetiske faktorer som bidro til både ADHD-diagnosen og den somatiske sykdommen.

Foto: privat/Gunnar Ask

Fant sammenheng mellom ADHD-diagnosen og en rekke andre sykdommer

Voksne med ADHD har høyere risiko for å få blant annet KOLS, alkoholrelatert leversykdom og fedme. Men det har også deres søsken, ifølge en stor svensk registerstudie. 

Publisert: 2021-07-12 — 06.00

Forskere ved Karolinska Institutet i Sverige har publisert en registerbasert studie i The Lancet Psychiatry, som setter ADHD hos voksne i sammenheng med flere somatiske sykdommer, deriblant muskel- og skjelettlidelser, metabolske sykdommer, sykdommer i nervesystemet og i luftveiene.

– Dette kan være viktig informasjon i behandling av voksne med ADHD, sier hovedforfatter Ebba Du Rietz, postdoktor ved Institutt for medisinsk epidemiologi og biostatistikk Karolinska Institutet i en nyhetsmelding.

Mens tidligere studier har antydet en sammenheng mellom ADHD-diagnosen og somatisk sykdom, er det få eksempler på at fenomenet er undersøkt nærmere.

Det er heller ikke utarbeidet detaljerte behandlingsretningslinjer for voksne med ADHD som samtidig har andre sykdommer.

Fire millioner søskenpar
I registerstudien har de svenske forskerne studert nærmere fem millioner personer som dannet litt over fire millioner søskenpar og nær to millioner familieklynger over en periode på 40 år. Dette har de gjort ved å innhente kliniske diagnoser fra det svenske nasjonale pasientregisteret.

De har undersøkt risikoen for 35 forskjellige somatiske sykdommer blant personer med ADHD, sammenlignet med personer uten ADHD, inkludert deres søsken.

Karolinska-forskerne fant at voksne med ADHD hadde en signifikant økt risiko for alle de studerte somatiske sykdommene, med unntak av leddgikt.

 Dette kan gi oss ny innsikt i mekanismene bak utviklingen av både psykiatrisk og somatisk sykdom.

Stefan Johansson

De sterkeste assosiasjonene ble funnet for sykdommer i nervesystemet, luftveiene, muskel- og skjelettlidelser og metabolske sykdommer, herunder alkoholrelatert leversykdom, søvnforstyrrelser, kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), epilepsi, fettleversykdom og fedme.

ADHD var også knyttet til litt økt risiko for hjerte- og karsykdommer, Parkinsons sykdom og demens.

– Disse resultatene er viktige fordi sentralstimulerende behandling krever nøye overvåking hos ADHD-pasienter med samtidig hjertesykdom, høyt blodtrykk og leversvikt, sier seniorforfatter Henrik Larsson, professor ved Örebro University og tilknyttet forsker ved Karolinska Institutet.

Også søsken har økt risiko
Forskerne har også undersøkt om genetiske eller miljømessige faktorer kan forårsake somatisk sykdom hos voksne med ADHD.

De fant at den økte risikoen i stor grad kan forklares med underliggende genetiske faktorer som bidro til både ADHD-diagnosen og den somatiske sykdommen, med unntak av sykdommer i nervesystemet og aldersrelaterte sykdommer.

Stefan JohanssonFoto: privat

Også helsøsken til personer med ADHD hadde betydelig økt risiko for de fleste fysiske forhold.

Neste steg for forskerne er å studere de underliggende mekanismene og risikofaktorene videre, samt effekten av ADHD på sykdomsforløp og prognose for somatiske tilstander.

Lars LienFoto: pressefoto

– Veldig interessant
Professor og genetiker Stefan Johansson leder en gruppe ved Universitetet i Bergen (UiB) som undersøker hvordan genetisk variasjon bidrar til sykdom.

– For meg som genetiker er det interessant at se at dataene fra Sverige viser at det er en klar arvelig komponent i dette overlapp mellom ADHD og somatisk sykdom.

– Denne delte sårbarheten over ganske diametralt forskjellige sykdommer er veldig interessant, og noe som forskningsfronten nå er veldig opptatt av. Vi forstår ikke så mye av det ennå, men potensielt kan dette gi oss ny innsikt i mekanismene bak utviklingen av både psykiatrisk og somatisk sykdom.

Vil ikke få betydning
Lars Lien, som er leder i Norsk psykiatrisk forening, tror ikke denne studien vil få betydning for hvordan voksne med ADHD behandles her hjemme:

– Men vi må være enda mer på hugget med å fange opp komorbide lidelser, både psykiske og somatiske, sier han og viser til at personer med ADHD veldig ofte har flere psykiske lidelser.

– Mye av det de finner for somatisk finner de også hos slektninger slik at det sannsynligvis er knyttet til genetikk, sier han.

 

Interessekonflikter: Ebba Du Rietz har vært foredragsholder for Shire Sweden AB. Henrik Larsson har vært foredragsholder for Evolan Pharma og Shire / Takeda og har mottatt forskerstipend fra Shire / Takeda. Medforfatter Marica Leone er ansatt i Janssen Pharmaceutical Companies/Johnson & Johnson.

44 thoughts on “Fant sammenheng mellom ADHD-diagnosen og en rekke andre sykdommer. Dagens Medisin

  1. Health tourism in Istanbul has reached its global peak with its modern hospitals, specialized doctors and comprehensive health services. The city is one of the key regions for health tourism and offers visitors a unique experience in health. Discovering healthcare amenities in Istanbul is a journey into a world of medical expertise and exceptional patient care services. The city boasts specialist doctors who provide unparalleled expertise in various fields.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *