Klimasaken. pdf. Hentet fra internett/ skrevet av Arthur Ellingsen Realist

 

Hentet fra internett:

skrevet av Arthur Ellingsen Realist    

KLIMASAKEN
Jeg er realist og kjøper ikke alltid påstander uten å vite mer, spesielt ikke hvis
påstanden høres usannsynlig ut. Som påstanden om at klimaendringene skulle
være menneskeskapt er det. Hvilken vitenskapelig forskning baserer påstanden
seg på?

 

    http://myklima.net/Klimasaken2.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *